Quote van de dag

artsch-quotations.jpg

Als alles nou maar beter wordt uitgelegd. Job en ik zijn naar een moskee geweest en daar hebben we geleerd dat de islam nog socialer is dan het christendom.

In de Tweede Wereldoorlog waren ook veel Nederlanders terrorist. Alleen wij noemen hen verzetsstrijders.

Hij leest een gedicht voor over liefde. „Als wij die liefde met elkaar hebben, wordt deze wereld leefbaar.”

[Bron]

Leerlingen die de media de schuld geven aan het opblazen van het onderwerp terrorisme (lol), maar waar komt dit beeld dat deze leerlingen in het artikel inTrouw tonen eigenlijk vandaan? Komt dat niet ook door de media? Of is het docentenkorps nog veel linkser dan ik dacht?

Fortuyn en Hans Jansen, 2001

Integratie en de opkomende islamisering was nauwelijks een issue tijdens de afgelopen verkiezingen. Behalve dan bij EenNL en Wilders met zijn Partij voor de Vrijheid (wat trouwens precies de verkeerde naam is voor zijn partij). EenNL behaalde niet eens genoeg stemmen voor een zetel, Wilders ging er met de buit vandoor. Maar de overige partijen wilden hun vingers niet meer branden aan het thema, bang als ze waren door de media in de hoek te worden gezet, en voor sommige partijen zoals de PvdA speelde ook de angst voor stemmenverlies uit de allochtone, dwz. met name arabische en islamitische hoek. De opvolger van de LPF, genaamd Fortuyn, kwam in het hele spel niet voor.

Weliswaar hebben veel partijen in de afgelopen jaren hun standpunten tav. de integratie aangescherpt, het risico bestaat dat alle problemen rond dit onderwerp nu weer onder het tapijt zullen verdwijnen. Zullen de risico’s rondom de radicalisering nog wel aandacht krijgen?

De naam van Fortuyn wordt in de politieke discussie nauwelijks nog genoemd. Is dit terecht? De komende maanden op dit weblog een terugblik op de inbreng van Fortuyn in de integratie discussie.

Iemand die hedentendage wel harde kritiek durft te uiten op de rol van de islam in de wereld en in Nederland is arabist Hans Jansen. Maar was Hans Jansen altijd al zo kritisch? Hoe dacht Jansen een aantal jaren geleden over de voedingsbodem voor radicalisering in Nederlander?

Kijk naar een stukje van een discussie tussen Fortuyn en Hans Jansen in het programma Buitenhof, in 2001 :

Lees verder

Gevonden voorwerpen

Zeven multiculturele instellingen in Amsterdam keren zich tegen het islamitische karakter van het huis van de culturele dialoog en roepen burgemeester Cohen tot verantwoording. [Zie]

Die kiezer is gewoon een morrende egoïst die niet constructief kiest, maar allereerst tegenstemt. Met dank onder anderen aan opa Zedong in zijn tomatensoepkom. Hij stemt tegen de boze buitenwereld met zijn ingewikkelde grondwetten, aangepast gewicht van de gehaktbal en bedreigende bemoeizucht. Was will das Volk? Wat het toekomt. Daarom, laat de kiezer toch zijn eigen lijdensbeker tot de bodem ledigen. Geef hem zijn ideale minderheidskabinet van SP, Wilders, ChristenUnie en het Dierenpensioen. [Bron]

Volgens mij is dit een schending van de rechten van het kind. [Zie]

Man, man, man. Ik weet niet met wie ik meer te doen heb: met Rita Verdonk, die haast de contouren van een martelares begint aan te nemen, of met die arme Frits van Exter, die zich door Willem Breedveld en Hans Goslinga zo bang heeft laten maken voor het neoliberalisme, dat-ie een wanhoopsdaad heeft begaan. [Bron]

‘Ja, de redactie is [op het gebied van politieke voorkeur] eenzijdig samengesteld, maar voor deze eenzijdige uitslag zijn wij toch een objectieve, van kleur onafhankelijke krant,’ zegt Broertjes. ‘Het is niet zo dat het linkse gevoel doorklinkt.’ [Bron]

Multiculturalisten menen dat met dit proces de Westerse cultuur wordt uitgehold, en de vreemde cultuur wordt bekrachtigd en geëerd, maar het is juist andersom: het is de Westerse cultuur die er meer vlees van op de botten krijgt en haar voorsprong verder vergroot, en het is de vreemde cultuur die als een halfverorberd kadaver langs de weg blijft liggen. [Bron]

’Pap, ben ik allochtoon? Ik wil geen allochtoon zijn’. [Bron]

Quote van de dag

artsch-quotations.jpg

Wouter Bos deed tijdens het slotdebat onder leiding van Paul Witteman net alsof niet hij, maar zijn tegenstander was weggevaagd. In feite claimde Wouter Bos de winst van de Socialistische Partij als een eigen overwinning. Je moet maar durven. Inderdaad hebben de coalitiepartners CDA (min 3) en VVD (min 6) samen negen zetels verloren. Maar het is veelzeggend dat de partij die de oppositie leidde en het beleid van het kabinet voortdurend afkraakte, net zoveel zetels verloor als de coalitiepartners samen. […]

Het verwijt ‘te draaien’ dat CDA-lijsttrekker Jan Peter Balkenende Bos maakte tijdens het radiodebat, is gezien deze voorbeelden nog vriendelijk uitgedrukt. Bos heeft tijdens de verkiezingscampagne meer posities ingenomen dan beschreven staan in de Kamasutra. [Bron]

De tsunami kwam van links

Aldus sprak zuurdesemsocialist Marcel van Dam, die zich verder in deze column ook uitspreekt voor de deportatie van ethnische minderheden uit de getto’s van de grote steden, die alleen maar “broedplaatsen zijn van analfabetisme, schooluitval, verslaving, werkeloosheid, armoede en radicalisering” (toen Fortuyn waaarschuwde voor dit soort ontwikkelingen werd hij door deze zelfde van Dam voor minderwaardig mens uitgemaakt). Tevens zegt van Dam nu dat het eigenlijk al mis ging met de PvdA sinds den Uyl er niet meer is, dus sinds 1986. Dat is dus 20 jaar geleden! En daar komt meneer van Dam nu mee. Dan vraag ik me toch af: waarom ben je dan toch nog meer dan 15 jaar lid gebleven van die club?

Nee, hij is nu into SP! Toffe club zeg, nog echt rooie rakkers, niks mis mee. Moeten alleen wat minder provinciaal worden. En wat meer vertrouwen krijgen in de vooruitgang. En moeten werken aan meer vernieuwing. Tja meneer van Dam, als ze dat allemaal hebben gedaan kunnen ze zo fuseren met de huidige PvdA.

Marcel van Dam is een typische exponent van oud links. Niet de mensen zijn soms slecht, nee, de omstandigheden zijn schuld. Hetgeen niets minder is dan een vrijbrief voor criminaliteit, maar dat mag je natuurlijk niet zeggen. Bijna alle deskundigen zijn het er nu wel over eens dat de oververtegenwoordiging in criminaliteit, schooluitval, werkeloosheid etc. onder sommige groepen vooral een culturele kwestie is, en daarbinnen vooral gezocht moet worden bij de opvoeding (of het gebrek eraan) en de invloed van religie (althans hun variant ervan) op hun waarden en normen. Maar volgens mensen als van Dam komt dat alleen maar omdat ze arm zijn. En verder komt het allemaal vanzelf wel goed: gewoon pappen en nathouden, zo zei hij ooit letterlijk. Denkt hij dat te vinden bij de SP? Je kunt veel zeggen van de SP, maar het is geen partij van pappen en nathouden.