Haalt Francisco 2007?

Francisco was al altijd al een beetje depressief en cynisch, maar nu moeten zijn fans zich toch echt zorgen gaan maken. Gaat Francisco 2007 nog wel halen? In zijn laatste column neemt Francisco afscheid van zijn eerste en enige liefde: te techniek, of beter, het geloof in de techniek. Zijn liefje heeft hem teleurgesteld, in de steek gelaten. Hij had er zulke hoge verwachtingen van en nu ze eindelijk is gearriveerd valt het zwaar tegen. Eigenlijk net zoals toen, met dat schatje dat hij ooit via internet leerde kennen, en dat bij de eerste ontmoeting op Schiphol direct weer het vliegtuig terug nam. Wat schrijft Francisco:

Die toekomst van toen is nu min of meer gearriveerd, maar op de weg erheen is er iets vreemds gebeurd: zowel de voorspellingen van de goeroes als het cynische commentaar van de weblogwereld zijn waarheid geworden. Er staat ons in vergelijking met tien jaar geleden een duizelingwekkende hoeveelheid technologie ter beschikking. Maar op de een of andere manier lijkt het ons helemaal niets meer te doen. We halen onze schouders erover op, als we er al aandacht aan besteden. We zijn, zou je kunnen zeggen, onze toekomst kwijtgeraakt.

Francisco zit echter nog in de ontkenningsfase. Nu ja, hij denkt althans dat iedereen er zo tegenaan kijkt als hijzelf:

Lees verder

Quote van de dag [2]


Allah is dezelfde God als de onze, maar Hij doet dan gewoon een typetje.

Theo Maassen (zie ook) in zijn programma “Tegen beter weten in”.

Als de lach is weggeëbd is er vaak nog de waarheid van de grap die pijnlijk naschrijnt. [Bron]

‘Geen cabaretier behandelt de tijdgeest zo actueel, persoonlijk, scherp en humoristisch als Theo Maassen in ‘Tegen beter weten in’. Zijn originele invalshoeken, zijn doordachte visies, zijn grote grapdichtheid, zijn perfecte timing en zijn overtuigende podiumbeheersing maken ‘Tegen beter weten in’ tot een haast superieur programma.’ [Bron]

Hieronder een fragment uit “Tegen beter weten in”:

Lees verder

Quote van de dag

artsch-quotations.jpg

Ik wil niet dat mijn zoon van domkoppen leert geen respect te hebben voor vrouwen en voor niet-moslims. Ik wil niet dat de cognitief en intellectueel achterlijken, diegenen die verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van pedagogisch onverantwoorde curricula, het hoofd van mijn zoon vullen met tradities over demonen. Ik wil dat mijn zoon vreemde talen leert – die beter voor hem zijn dan de dode Arabische taal – en muziek leert zodat hij een verfijnde artistieke smaak ontwikkelt, en andere echte vakken leert die hem in zijn leven verder kunnen helpen zoals scheikunde, biologie, geschiedenis en sociale wetenschappen. In alle openheid, ik wil niet dat mijn zoon de Koran opdreunt. Ik wil niet dat hij imam wordt. Ik wil niet dat zijn toekomst naar het intellectuele of het feitelijke terrorisme leidt. Ik wil een zoon die vrede zoekt en die van alle mensen kan houden ongeacht hun huidskleur, ras, of religie. Ik wil dat hij een samenleving opbouwt, niet vernietigt. Kortom, ik wil een zoon op wie ik trots kan zijn vanwege zijn kennis en verstand, niet [een zoon voor wie ik me schaam] vanwege zijn intellectuele achterlijkheid. [Bron]

Quote(s) van de dag

artsch-quotations.jpg

“Het dieptepunt vond ik de meelevende belangstelling van serieuze media voor alle op fantasie en bedrog gebaseerde complottheorieën rond 11 september die door ‘burgerjournalisten’ gepresenteerd werden. Vooral omdat daarbij door professionele journalisten zelfs de eenvoudigste beweringen niet op feiten gecontroleerd werden. Het toonde en passant aan dat de gevaarlijke kanten van ‘burgerjournalistiek’ zwaar onderschat worden.”
F.v.Jole

 “De Zembla-uitzending over Ayaan vond ik een verkeerd soort onderzoeksjournalistiek. Ik vond het niet helemaal kosjer. Het heeft enorme politieke consequenties gehad, maar ik kreeg het idee dat het een geconstrueerd verhaal was.”
H.Blanken (adjunct-hoofdredacteur Dagblad van het Noorden)

Ik kan me er trouwens nog over opwinden. Ik doel op de handelwijze van Rita Verdonk richting Ayaan en de hypocriete, laffe, stuitende houding van de matennaaiers der VVD. De afwezigheid in het geheel van Balkenende was een aanfluiting. Geen enkele regie. Ik schaamde me tegenover Ayaan een Nederlands staatsburger te zijn. En in wezen schaam ik me nog steeds. De parlementaire pers had het kabinet, en in het bijzonder de VVD, nog veel genadelozer moeten aanpakken. Afserveren die hap. Zeker rond dat wangedrag van het ongeleide projectiel Verdonk viel me weer op dat politici voor de camera veel te gemakkelijk wegkomen.
Johan Carbo (docent journalistieke technieken Fontys Hogeschool Journalistiek)

[Bron]

Nextgen Warfare 2.0

Oorlogsvoering verandert bijna zo snel als de informatietechnologie. Tanks raken uit, oorlogen worden steeds meer uitgevochten op de vierkante meter. Tijd dus voor Nextgen Warefare 2.0. Onderstaand een blik op de toekomst? Ik kan me goed voorstellen dat over 25 jaar een wijk van Bagdad niet meer door enkele honderden of duizenden soldaten wordt uitgekamd maar door honderden of duizenden op afstand bestuurde vliegende robots.

[via PMM]

Quote van de dag

artsch-quotations.jpg

Before I said anything, I wiped my face because I felt blood and the flies were all over, and the first thing I saw was my finger gone. Okay, not so bad. Then I turned my hand over, and the whole thing looked like ground beef. But it still looked all right, kind of. I could see bone. Anyway, while I’m looking at this, I went to wipe my face with my left hand and there was nothing there. Oh, fuck. […]

My battalion commander dipped the ribbon in my blood from one of my bandages. Actually, by that time I don’t know whose blood was on it. I had so much blood going through me. But it went through my body. I inherited it.

[Bron]