(on)bekend

artsch-quotations.jpg

Daarnaast menen de koepels net als de heer Kabli dat er voorlopig geen aanleiding is om Ewout daadwerkelijk dood te maken. Een van de argumenten daarbij is dat hij niet bekend genoeg is. […]

Zowel de moskee, de koepels als de heer Kabli hanteren als uitgangspunt de Nederlandse wet en zijn tegen geweld. Een uitkomst waarbij een cabaretier, die grapjes blijft maken over de Islam in leven blijft, wordt echter niet geaccepteerd. Voor de dood volgt, moeten wel alle andere drukmiddelen zijn uitgeput. Volgens Kabli was van Gogh afdoende gewaarschuwd. [Bron]

Goedgelovig

koran.jpg

Dood moest hij. Een ook geslagen worden. Cabaretier Ewout Jansen maakte humor om te lachen over de Islam. En dat is VERBOTEN. Althans, volgens de tolk van de As Soena Moskee. Sorry, bedoel natuurlijk de geheel en al toevallige voorbijganger die geheel toevallig bij het interview aanwezig was en geheel toevallig als tolk fungeerde en geheel toevallig door de rest van de aanwezigen niet werd gevraagd wat hij daar eigenlijk deed terwijl hij niet was uitgenodigd. Wethouder Aboutaleb is dit soort taferelen blijkbaar al gewend en dacht: oeps, dit gaat mis, ingrijpen en de thee niet vergeten. En zo geschiedde. Ewout mocht op de thee maar kwam eigenlijk op de koffie. What happened? Imam Mohammed Bouljhaf zei: iek nieks vout, dus geen sorry, hier thee, hier koekie, hier dadel en dan weer dag dag.

Lees verder

And justice for all

lady-justice2.jpg

Incestuous marriages are legal.

It is illegal to stab yourself to gain someone’s pity.

You may not have an ice cream cone in your back pocket at any time.

A man can legally beat his wife, but not more than once a month.

You may not have more than two dildos in a house.

It is unlawful for chickens to lay eggs before 8AM and after 4PM.

Ofwel: The Craziest Laws in America.

Jong geleerd, oud gedaan?

nietzeuren.jpg

Whiny kids grow up to be conservative. They “turned into rigid young adults who hewed closely to traditional gender roles and were uncomfortable with ambiguity. The confident kids turned out liberal and were still hanging loose, turning into bright, non-conforming adults with wide interests.”.

Aldus Slate. Onzekere kinderen, zo de bewering, hebben behoefte aan autoriteit en traditie, terwijl zelfverzekerde kinderen meer openstaan voor alternatieven.

Voor een deel lijken de beweringen open deuren, maar het onderzoek blijkt nogal te rammelen. Behalve dat het onderzoek zich beperkte tot een nauw gekozen regio blijken ook de statistische correlaties nogal zwak te zijn. Ook de interpretatie van de begrippen is onduidelijk of bediscussieerbaar. Het hangt bv. van de omgeving af of je wel of niet conformistisch bent. Een conservatief ingestelde persoon in een liberale maatschappij is toch geen conformist? En kan een liberaal in bepaalde opzichten niet rigide zijn?

Misschien dat de wens toch de vader van de gedachte was?

[via Tegenlicht]

Update: conservatieve academici blijken sneller bereid om geweld te gebruiken, zo beweert Louise Richardson, onderzoekster aan Harvard en voormalig kind aan huis bij de IRA.