Gevonden voorwerpen

quote.jpg

[…] Wat zou de leider van onze eigen Socialistische Partij ervan vinden? In een interview met NRC Handelsblad wijdde hij begin april nog warme woorden aan Hugo Chávez en diens Latijns-Amerikaanse geestverwanten. „Zoals ze samen optrekken tegen de politiek van Bush, het is echt geweldig”, zei hij toen. „Ik ben er geweest en de sfeer daar is zo positief, zo dynamisch.” Met Mao zou hij zich nooit meer identificeren, meldde hij. „Maar iemand die zijn nek uitsteekt voor de onderdrukten, die kan altijd op mijn sympathie rekenen.”

Ik begaf me naar zijn weblog. Zou zijn enthousiasme door de recente gebeurtenissen enigszins getemperd zijn? De partijleider wond zich op over BNN’s Grote Donorshow en Talpa’s Gouden Kooi, over een Amerikaanse vredesactiviste, over de marktwerking in de publieke sector. Over de jongste capriolen van Chávez geen woord.

Zoals de SP-leider ook zweeg toen zijn Venezolaanse held in februari het parlement voor anderhalf jaar buitenspel zette. Zich stilhield toen die in een kersttoespraak uitlegde dat de rijkdommen van deze wereld in handen zijn van de ’nazaten van de Christusmoordenaars’. Maar toen Chávez vorig jaar arme Amerikanen goedkope stookolie leverde, bleef dat op zijn weblog natuurlijk niet onvermeld. […]

Elma Drayer beschrijft in scherpe bewoordingen de selectieve verontwaardiging en de hypocrisie van Jan Marijnissen en de rest van het Politiek (extreem) Links [bron]

Podium TV

podiumtv-klein.jpg

PODIUM•TV is het nieuwe Nederlandse TV-kanaal voor klassieke muziek, jazz en dans. PODIUM•TV gaat in het voorjaar van 2008 van start en komt ook buiten de randen van de nacht, namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week, met klassieke muziekuitvoeringen, jazzconcerten, opera- en dansvoorstellingen.

PODIUM•TV is een cultureel cross-media project, dat [niettemin] commercieel wordt geleid en winstgevend is. Het commerciële 24-uurs TV-kanaal is het kloppend hart van een cluster van media. Via IPTV, [streaming] Web TV, VOD, Mobile TV, Webcasting etc. zal PODIUM•TV talloze evenementen, virtuele muzikale belevenissen en interactieve diensten op maat gaan aanbieden.

Het discriminatiekabinet

discriminatie2.jpg

(kudo uitdelen kan hier

Er moest een einde komen aan de afbraak van onze verzorgingsstaat, aan de onmenselijke behandeling van asielzoekers. Aan de schijnbaar steeds groter wordende armoede. En aan de voedselbanken natuurlijk, die veelvuldig gepresenteerd werden bij de publieke omroep in de verkiezingsperiode. En een einde aan de medewerking aan schofterige illegale oorlogen. Maar vooral een einde aan de tweedeling en discriminatie. En de toon moest anders. Je mag dan wel alles zeggen, maar je hoeft niet alles te zeggen! Nietwaar?!

Aldus kwam er een nieuwe regering. Een monsterverbond tussen de sociaaldemocraten die hun oorspronkelijke achterban al 20 jaar in de steek laten en de aanbidders van de onbevlekte ontvangenis. Lees verder

Quote van de dag

groftaalgebruikv3.jpg

Ik ben wel een einzelgänger, ik heb gewoon niet zoveel met intermenselijke relaties. Wat dat betreft leef ik misschien te veel op mijn eigen wolk. […] Die mensen roepen maar wat, ook die van GeenStijl. Die lui vind ik trouwens wel grappig. Stiekem zijn ze namelijk gewoon een beetje bang voor me. Dan zitten ze daar met al die grote muilen en als ze me in het echt zien, worden ze nerveus. Het is trouwens ontstaan toen ze me met een hele grote mond uitdaagden voor een tv-debat. Van te voren schreven ze: nu gaan we hem wel eens even een lesje leren. Maar in de praktijk verdwenen ze tamelijk afgedroogd van de tv. Nou, en daar wordt nu al 4 jaar lang wraak voor genomen. Moet ik daarmee gaan zitten?

Francisco van Jole zoekt de strijd met Geenstijl voortdurend weer op [bron]