Het discriminatiekabinet

discriminatie2.jpg

(kudo uitdelen kan hier

Er moest een einde komen aan de afbraak van onze verzorgingsstaat, aan de onmenselijke behandeling van asielzoekers. Aan de schijnbaar steeds groter wordende armoede. En aan de voedselbanken natuurlijk, die veelvuldig gepresenteerd werden bij de publieke omroep in de verkiezingsperiode. En een einde aan de medewerking aan schofterige illegale oorlogen. Maar vooral een einde aan de tweedeling en discriminatie. En de toon moest anders. Je mag dan wel alles zeggen, maar je hoeft niet alles te zeggen! Nietwaar?!

Aldus kwam er een nieuwe regering. Een monsterverbond tussen de sociaaldemocraten die hun oorspronkelijke achterban al 20 jaar in de steek laten en de aanbidders van de onbevlekte ontvangenis. Lees verder

Quote van de dag

groftaalgebruikv3.jpg

Ik ben wel een einzelgänger, ik heb gewoon niet zoveel met intermenselijke relaties. Wat dat betreft leef ik misschien te veel op mijn eigen wolk. […] Die mensen roepen maar wat, ook die van GeenStijl. Die lui vind ik trouwens wel grappig. Stiekem zijn ze namelijk gewoon een beetje bang voor me. Dan zitten ze daar met al die grote muilen en als ze me in het echt zien, worden ze nerveus. Het is trouwens ontstaan toen ze me met een hele grote mond uitdaagden voor een tv-debat. Van te voren schreven ze: nu gaan we hem wel eens even een lesje leren. Maar in de praktijk verdwenen ze tamelijk afgedroogd van de tv. Nou, en daar wordt nu al 4 jaar lang wraak voor genomen. Moet ik daarmee gaan zitten?

Francisco van Jole zoekt de strijd met Geenstijl voortdurend weer op [bron]