Stupid Design

God is retarded?

[via hetkanWel.net]

Lees verder

Quote van de dag

groftaalgebruik-100x100.jpg

Van de bestuurders van goededoelenorganisaties heeft 5 procent een strafblad. Bij bestuurders met een islamitische achtergrond gaat het om een percentage van 9 procent. […] Onderzoeker Bert Bieleman van Intraval kan niet zeggen of het percentage van vijf procent veel of weinig is. „Vergeleken met de cannabissector is het weinig.”

[bron]

NRC doet stapje terug?

rioolblaadje-nrc.jpg

Enkele dagen geleden schreef ik een, zowel hier als bij LWH veel gelezen (welkom allen) artikel over het broddelwerk van wat ooit, in een ver verleden, een kwaliteitskrant heette te zijn: het NRC Handelsblad.

Daarin citeerde ik de aanhef zoals beschreven in het *kuch* onderzoeksdocument, en die luidde als volgt:

Het onderscheid tussen rechts en extreemrechts is, zo blijkt uit het onderzoek, steeds moeilijker te trekken. Als het gaat om allochtonen (vooral moslims) en de multiculturele samenleving worden op de sites van beide groepen vergelijkbare opvattingen geuit. Het onderscheid tussen beide groepen ligt vooral in de radicalere taal op de extreemrechtse internetsites. Binnen extreemrechts onderscheiden zich de fascistische- en neonazi-groepen door hun antisemitisme. Daarom zijn deze groepen apart vermeld.

Er daalde een storm van kritiek [bv. hier, hier en hier] los op dit stukje broddelwerk van Joep Dohmen (bekend van zijn anti PVV stukjes, die zijn foto heeft laten verwijderen?) Bij het NRC lezen ze schijnbaar ook weblogs, want nu blijkt dat men op de redactie heeft besloten enkele teksten licht aan te passen. Ze luidt de aanhef in het bovengenoemde document nu:

Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft wel goed inzicht in de opkomst van ´vrijsprekende´, rechtse en extreemrechtse sites op internet sinds 9/ 11. Weblogs en msn-groepen zijn (grotendeels) buiten beschouwing gelaten. Dat een website op deze lijst staat, betekent niet dat de betreffende website automatisch geassocieerd kan worden met extreemrechtse uitlatingen. Daar waar dat kan, wordt er melding van gemaakt. Binnen extreemrechts onderscheiden zich de fascistische- en neonazigroepen door hun antisemitisme. Daarom zijn deze apart vermeld. Over vijf sites was onvoldoende informatie beschikbaar om ze te kunnen indelen. Klik op de blauwe webadressen om de betreffende site te bekijken, indien deze nog ‘in de lucht’ is.

Ook de titel van het document is aangepast. Daar waar eerst nog alles onder de noemer extreem-rechts werd geplaatst, probeert de krant nu opeens enige nuance aan te brengen. Maar wat moeten we nou met een uitspraak als “daar waar dat kan wordt er melding van gemaakt”?

Het NRC doet enkele kleine aanpassingen, maar dat mag geen naam hebben. De basis van het onderzoek is nog steeds bagger, de intentie nog steeds dezelfde. De enige juiste handeling zou zijn om alles van de site te verwijderen, excuses aan te bieden en beterschap te beloven.