Quote van de dag

groftaalgebruik-100x100.jpg

Van de bestuurders van goededoelenorganisaties heeft 5 procent een strafblad. Bij bestuurders met een islamitische achtergrond gaat het om een percentage van 9 procent. […] Onderzoeker Bert Bieleman van Intraval kan niet zeggen of het percentage van vijf procent veel of weinig is. „Vergeleken met de cannabissector is het weinig.”

[bron]

NRC doet stapje terug?

rioolblaadje-nrc.jpg

Enkele dagen geleden schreef ik een, zowel hier als bij LWH veel gelezen (welkom allen) artikel over het broddelwerk van wat ooit, in een ver verleden, een kwaliteitskrant heette te zijn: het NRC Handelsblad.

Daarin citeerde ik de aanhef zoals beschreven in het *kuch* onderzoeksdocument, en die luidde als volgt:

Het onderscheid tussen rechts en extreemrechts is, zo blijkt uit het onderzoek, steeds moeilijker te trekken. Als het gaat om allochtonen (vooral moslims) en de multiculturele samenleving worden op de sites van beide groepen vergelijkbare opvattingen geuit. Het onderscheid tussen beide groepen ligt vooral in de radicalere taal op de extreemrechtse internetsites. Binnen extreemrechts onderscheiden zich de fascistische- en neonazi-groepen door hun antisemitisme. Daarom zijn deze groepen apart vermeld.

Er daalde een storm van kritiek [bv. hier, hier en hier] los op dit stukje broddelwerk van Joep Dohmen (bekend van zijn anti PVV stukjes, die zijn foto heeft laten verwijderen?) Bij het NRC lezen ze schijnbaar ook weblogs, want nu blijkt dat men op de redactie heeft besloten enkele teksten licht aan te passen. Ze luidt de aanhef in het bovengenoemde document nu:

Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft wel goed inzicht in de opkomst van ´vrijsprekende´, rechtse en extreemrechtse sites op internet sinds 9/ 11. Weblogs en msn-groepen zijn (grotendeels) buiten beschouwing gelaten. Dat een website op deze lijst staat, betekent niet dat de betreffende website automatisch geassocieerd kan worden met extreemrechtse uitlatingen. Daar waar dat kan, wordt er melding van gemaakt. Binnen extreemrechts onderscheiden zich de fascistische- en neonazigroepen door hun antisemitisme. Daarom zijn deze apart vermeld. Over vijf sites was onvoldoende informatie beschikbaar om ze te kunnen indelen. Klik op de blauwe webadressen om de betreffende site te bekijken, indien deze nog ‘in de lucht’ is.

Ook de titel van het document is aangepast. Daar waar eerst nog alles onder de noemer extreem-rechts werd geplaatst, probeert de krant nu opeens enige nuance aan te brengen. Maar wat moeten we nou met een uitspraak als “daar waar dat kan wordt er melding van gemaakt”?

Het NRC doet enkele kleine aanpassingen, maar dat mag geen naam hebben. De basis van het onderzoek is nog steeds bagger, de intentie nog steeds dezelfde. De enige juiste handeling zou zijn om alles van de site te verwijderen, excuses aan te bieden en beterschap te beloven.

Quote van de dag

mikrofoon.jpg

Was NRC/Handelsblad zo’n twintig jaar geleden een liberale krant met hardliners als Rudy Kousbroek, Karel van het Reve en Hugo Brandt Corstius, tegenwoordig is NRC/Handelsblad meer een PvdA-blad met veel ietsisten uit de zachte sector en met een filosofiemedewerker die denkt dat je alleen van Bach kunt genieten als je in God gelooft. De Volkskrant daarentegen drijft steeds verder af van zijn oorspronkelijke linksigheid en transformeert langzaam tot een liberale krant met tamelijke harde standpunten in het islamdebat. In zijn tijd heeft Karel van het Reve eens beweerd dat er tenminste één keer per week een dom stuk stond in de Volkskrant, maar nu lijkt die eigenschap door NRC/Handelsblad te zijn overgenomen.

Max Pam [bron]

Gefrustreerd en botkanker

vandoorn.jpg

J.A.A. van Doorn

1925 – 2007 ?

Er is de laatste weken een hoop gezegd en geschreven over J.A.A. van Doorn. Maar niemand heeft het zo treffend gezegd als Max Pam:

[…] Ondanks zijn ziekte is Van Doorn zeer productief. Met grote regelmaat publiceert hij in NRC/Handelsblad, Trouw en HP/De Tijd. Wat mij daarbij onmiddellijk opviel is dat Geert Wilders in elk stuk van Doorn optreedt als de kwade genius die alles bederft en verpest. Wilders lijkt wel een obsessie voor Van Doorn. Als een hamster in een reuzenrad tolt Wilders rond in het hoofd van Van Doorn. Daar in Sint Geertruid ligt Van Doorn in zijn ziekenhuisbed en hij lijkt aan niets anders te kunnen denken dan aan Sint Geert Wilders. Als iemand bezig is Wilders tot enorme proporties op te blazen dan is het wel Van Doorn. Ware ik een Freudiaan geweest dan zou ik kunnen opmerken dat Wilders misschien Van Doorns alter ego is. Vroeger was Van Doorn zelf zeer rechts en conservatief, maar inmiddels is hij ter rechter zijde ingehaald door een heel peloton van nog rechtsere politici en columnisten. […]

Wist u trouwens dat J.A.A. al een tijdlang aan botkanker lijdt en door de doctoren is opgegeven? Ik zeg niets.

NRC, extreem linkse riooljournalistiek

rioolblaadje-nrc.jpg

[stem op dit artikel]

Het NRC. Er schijnen nog steeds mensen te zijn die geld betalen om dit op dode boom gedrukte stukje extreemlinkse riooljournalistiek dagelijks in hun brievenbus te mogen ontvangen. Masochisme kent velen vormen.

Vandaag publiceert dit haatzaaiende grachtengordel krantje een *kuch* onderzoek naar Nederlandse extreem rechtse sites op het internet. Nu ja, dat is althans de indruk die wordt gewekt door de titel: “Opkomst en ondergang van extreemrechtse sites“. Onderzoek is trouwens een groot woord: NRC Handelsblad inventariseerde en vergeleek sites van ‘vrijsprekers’, en rechtse- en extreemrechtse sites. Van een serieus onderzoek kan echter geen sprake zijn.

Lees verder

Game Art

bioshock.jpg

Ooit was er Pong en PacMan. Times have changed, ook voor de video game. Niet alleen zijn het tegenwoordig technologische hoogstandjes, het worden zelfs kunstwerken. Ook al zoeken sommige journalisten het wel heel ver met vergelijkingen met Speer en Ayn Rand. Maar ook de TV commercials voor dit soort videogames worden kleine kunstwerkjes:

Lees verder

Gevonden voorwerpen

quote.jpg

In de zomer van 1993 ben ik in Egypte neergestoken door een moslim. Mijn aanvaller, die na het toebrengen van de steek direct wegrende, gebruikte een krom mes, waarmee hij van bovenaf neerstak in mijn nek. In het AMC ontdekten de doktoren dat het mes mijn linkerlong had geraakt waardoor deze was ingeklapt. Het herstel was vlot, maar pijnlijk. Nu, bijna vijftien jaar later, voel ik, als ik buiten adem ben of als mijn weerstand wat minder is, nog steeds de plek waar het mes mijn long binnenkwam.

Vlak na de aanval was ik bang voor mensen met een Noord-Afrikaans uiterlijk en keek ik voortdurend achter me of ik niet werd gevolgd. Pas jaren later, toen ik inzag dat zijn actie werd gerechtvaardigd door zijn heilige boek, kon ik mijn aanvaller begrijpen. […]

en later in de reacties:

Lees verder