Beledigen

groftaalgebruik-100x100.jpg

„Maar we moeten wel uitkijken dat we niet aan de trots van ouders komen. Ze moeten niet het idee krijgen dat ze helemaal niets meer goed doen. Soms lukt het die ouders gewoon niet, soms maken ze fouten. Maar dat is geen mandaat om ze tot op het bot te beledigen.”

Abdel Boulal, pedagoog [bron]

U mag 1 keer raden naar de afkomst van deze pedagoog.

Je kunt misschien wel een pedagoog uit een marokkaan halen, maar niet de marokkaan uit de pedagoog.

Nog eentje dan:

We hebben vier Kamerleden, een staatssecretaris, schrijvers, acteurs en heel veel goede voetballers. Na de Surinamers zijn we het best geïntegreerd.

Nederland richting Weimar

ed-van-thijn.gif

Van Thijn is bang dat het uit de hand loopt: „Er zijn historische voorbeelden te noemen van democratieën die zichzelf opblazen, zoals de Duitse Weimar-republiek. Daar stemden de kiezers op vleugelpartijen waardoor er geen coalities meer te vormen waren.

Ed van Thijn doet waar hij goed in is: Godwin’s produceren [bron]

Mail van de Volkskrant

ceci-nest-pas-jvdongen.gif

Van: Deursen, Jan Jaap van (j.vandeursen@volkskrant.nl)

Verzonden: vrijdag 26 oktober 2007 16:39:42

Aan: therealshowstopper@hotmail.com

CC: Bogaerts, Geert-Jan (g.bogaerts@volkskrant.nl)

Geachte heer/mevrouw,

Ons is, als Volkskrant webredactie, verzocht door de heer Van Dongen om een foto van hem, geplaatst in een bericht op uw blog te verwijderen. Het portretrecht respecterende, zullen wij hier gehoor aan moeten geven. Wij verzoeken u dan ook om uit eigen beweging de foto van de heer Van Dongen uit het bericht met nummer 50907 en titel “Shame on you, Jos van Dongen en Kees Driehuis !!” van 13-05-2006 te verwijderen. Geeft u hier binnen vijf werkdagen geen gehoor aan, dan zien wij ons genoodzaakt om het bericht op 2 november 2007 van uw blog te verwijderen.

We hopen dat u de wensen van de heer Van Dongen respecteert en gehoor geeft aan ons verzoek.

Met vriendelijke groet,

Jan Jaap van Deursen

Volkskrant

Lees verder

E-man-cipatie

shocked.jpg

Het hoofddoel van Utlu’s project is het verminderen van het sociale isolement en het verhogen van het zelfrespect van allochtone mannen. Dit moet leiden tot „actieve participatie in de maatschappij, een positief effect op de genderverhoudingen en de positie van de vrouw in het gezin én een betere invulling van de vaderrol, zodat ook de ontwikkelingskansen van de kinderen worden vergroot”, zo staat in het projectplan. […] De mannen moeten emanciperen en in trainingen dat nutteloze gevoel, het slachtoffer-denken van zich af zetten. Utlu: „In de eerste bijeenkomst mogen ze klagen. Over discriminatie, over de media, over het politieke klimaat. Maar daarna gaan we echt aan de slag. We gaan zinvolle tijdsbesteding voor ze zoeken. Met wat meer verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde worden ze ook weer betere echtgenoten en vaders.”

Nu maar hopen dat die mannen dit artikel niet kunnen lezen [bron]

Quote van de dag

max_pam.jpg

In dit kabinet zit een verklaard atheïst, minister Plasterk van Onderwijs. Op 10 maart 2000 schreef Plasterk onder kopje “Jezus Mina” een godslasterlijke column in de Volkskrant over de vraag of God een mannelijk dan wel een vrouwelijk geslacht heeft. In die column kwamen woorden voor als Mozeskriebel en godverdenondedju! – met een uitroepteken. Bovendien gebruikte Plasterk in een column van 26 november 2004 het woord: godverdomme.

Dit zijn misdrijven met eeuwigheidswaarde, die dus nooit verjaren. Wat nu moet gebeuren, is dat de minister van Justitie de minister van Onderwijs aanklaagt en voor het Gerecht sleept. Geeft de rechter Plasterk gelijk dan wordt de wet op de godslastering afgeschaft, maar geeft de rechter Hirsch Ballin gelijk, dan moet Plasterk worden uitgeleverd aan de Mensenrechtraad van de VN. En wat er dan met hem gebeurt, is – net als bij Theo van Gogh – volkomen zijn eigen schuld.

Max Pam, in Buitenhof, gisteren [bron]

Quotes from the past

mikrofoon.jpg

“Er moet alles aan gedaan worden om te bevorderen dat buitenlandse werknemers en hun gezinnen op volwaardige wijze kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Het is daarom van belang hen te verplichten goed Nederlands te leren”

Lotty Eldering, hoogleraar interculturele problematiek, in haar proefschrift in 1978 (!!)  [bron]

Velen beweren dat men altijd dacht dat marokkaanse gastarbeider gezinnen terug zouden keren naar Marokko. Eldering toonde al in 1978 aan dat dit niet waar was. Haar advies haalde toen alle kranten. De politieke correctheid zorgde ervoor dat er niets mee gebeurde.

Quote van de dag

mikrofoon.jpg

Die Intoleranz des anderen hinzunehmen und zu dulden, das ist falsch verstandene Toleranz oder auch Feigheit […] Der Widerspruch derer, die die gleiche Religion haben wie Selbstmordattentäter, ist so matt und schwach, dass mir angst und bange wird. [bron]

Günter Wallraff (Duits journalist en schrijver) is een van de eersten in Duitsland die zijn mond durft open te doen over dit onderwerp. Hij heeft dan ook de gevolgen hiervan reeds moeten ondervinden.

De ware aard van Wim van de Donk, voorzitter WRR

vandedonk-100x100.jpg

[stem op dit artikel]

De ware aard van Wim van de Donk, voorzitter van de WRR

Kort geleden verscheen het rapport “Identificatie met Nederland” van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In dit rapport maakt de WRR korte metten met het idee dat “Nederlandse Identiteit” wordt genoemd. Het rapport werd dan ook niet onverdeeld positief ontvangen, al helemaal nadat Maxima voor het karretje van de WRR en het kabinet werd gespannen om de boodschap van het WRR rapport te bekrachtigen.

De laatste paar jaar verschenen er meer rapporten van de hand van de WRR die kritiek kregen te verduren. Niet zelden komt in de rapporten een maatschappijvisie naar voren die nogal positief is over wat ik maar even de factor religie zal noemen. Relativerende uitspraken over de extremistische kanten van religie zijn daarin geen uitzondering, evenals kritiek op de criticasters van religie en haar (negatieve) invloed op onze maatschappij en politiek. Waar komt deze “positieve” houding tav. religie vandaan? En hoe verhoudt zich dit tot het beoogde wetenschappelijke karakter van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid?

Het doel van de WRR is de regering te adviseren over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk belang zijn. Bij die adviezen staat de wetenschappelijke benadering voorop. De regering kan deze adviezen gebruiken om bestaand beleid tegen het licht te houden, bij de ontwikkeling van nieuw beleid of voor onderbouwing van de besluitvorming. De raad wil verder het wetenschappelijke debat over inhoud en methodes stimuleren. Vanzelfsprekendheden worden ter discussie gesteld en mogelijke beleidsalternatieven geanalyseerd op hun toekomstige maatschappelijke uitwerking. [bron]

Warm pleitbezorger van deze hierboven beschreven ‘relivisie’ van de WRR blijkt Wim van de Donk, sinds enkele jaren de voorzitter van de WRR. Wie is deze Wim van de Donk? En wat is zijn rol in de standpunten die de WRR inneemt daar waar het gaat om de rol van religie in onze maatschappij en in de politiek? De antwoorden op deze vragen zullen de atheïstische seculieren onder u niet vrolijk stemmen.

Lees verder

Gevonden voorwerpen

quote.jpg

Hij woont bij ons thuis, maar lijkt een vreemde. Hij praat met niemand, hij leeft in zijn eigen wereldje buiten de muren van ons huis en buiten de leden van ons gezin. Eten doet hij zelden thuis. Waar hij geld vandaan haalt om buiten te eten, wil ik eigenlijk niet weten, want hij werkt niet. En als hij reageert, is hij vaak chagrijnig, boos en soms zelfs agressief. Om de vrede te bewaren, laten we hem met rust. […] „Soms als hij thuiskomt, ruiken we de geur van marihuana. Terwijl hij weet hoe slecht hij daar tegen kan. Soms zeg ik er wat van, maar dan doet hij alsof hij de baas is en scheldt het hele huis bij elkaar. Vaker zeg ik niets, want dan zie ik aan zijn rode ogen hoe laat het is. Soms drinkt Hicham ook alcohol. […] „Hij heeft mishandeld, bedreigd, gestolen, weet ik veel wat niet allemaal. Hij is bij de psych geweest, maar het haalt niets uit. We denken er serieus aan om hem bij de politie aan te geven.

Een inkijkje bij een gezin in een prachtwijk [bron]

We hebben 157 beginnende minderjarige criminelen en 379, zeg, gevorderden. In één buurt.” [bron]

Hoe verhouden deze cijfers zich tot het kleine groepje van ongeveer 30 raddraaiers dat steeds in de media wordt genoemd?!