Discussie

shocked.jpg

,,Nee, ik ga niet in discussie met jullie, want jullie hebben een andere mening!”

[bron]

Beledigen

groftaalgebruik-100x100.jpg

„Maar we moeten wel uitkijken dat we niet aan de trots van ouders komen. Ze moeten niet het idee krijgen dat ze helemaal niets meer goed doen. Soms lukt het die ouders gewoon niet, soms maken ze fouten. Maar dat is geen mandaat om ze tot op het bot te beledigen.”

Abdel Boulal, pedagoog [bron]

U mag 1 keer raden naar de afkomst van deze pedagoog.

Je kunt misschien wel een pedagoog uit een marokkaan halen, maar niet de marokkaan uit de pedagoog.

Nog eentje dan:

We hebben vier Kamerleden, een staatssecretaris, schrijvers, acteurs en heel veel goede voetballers. Na de Surinamers zijn we het best geïntegreerd.

Mail van de Volkskrant

ceci-nest-pas-jvdongen.gif

Van: Deursen, Jan Jaap van (j.vandeursen@volkskrant.nl)

Verzonden: vrijdag 26 oktober 2007 16:39:42

Aan: therealshowstopper@hotmail.com

CC: Bogaerts, Geert-Jan (g.bogaerts@volkskrant.nl)

Geachte heer/mevrouw,

Ons is, als Volkskrant webredactie, verzocht door de heer Van Dongen om een foto van hem, geplaatst in een bericht op uw blog te verwijderen. Het portretrecht respecterende, zullen wij hier gehoor aan moeten geven. Wij verzoeken u dan ook om uit eigen beweging de foto van de heer Van Dongen uit het bericht met nummer 50907 en titel “Shame on you, Jos van Dongen en Kees Driehuis !!” van 13-05-2006 te verwijderen. Geeft u hier binnen vijf werkdagen geen gehoor aan, dan zien wij ons genoodzaakt om het bericht op 2 november 2007 van uw blog te verwijderen.

We hopen dat u de wensen van de heer Van Dongen respecteert en gehoor geeft aan ons verzoek.

Met vriendelijke groet,

Jan Jaap van Deursen

Volkskrant

Lees verder