Slachtofferschap 2.0

shocked.jpg

De fans zien in de 31-jarige Kerviel een slachtoffer van een geperverteerd kapitalisme, een jongen die de dolgedraaide machine waarin hij maar een klein radertje was niet meer kon stoppen. In dit kamp circuleren bijnamen als de ’Che Guevara de la finance’ of de ’James Bond de la SocGen’.

[bron]

Evolutie? Geen commentaar.

groftaalgebruik-100x100.jpg

De Evangelische Omroep heeft de dvd met de aangepaste versie van de BBC–natuurserie The Life of Mammals uit de handel genomen. De woordvoerder van de omroep zei maandag dat de EO heeft besloten de ongeveer duizend tot 1500 exemplaren van de dvd niet te verkopen om een discussie over de evolutieleer te voorkomen.

[bron]

Quote van de dag

mikrofoon.jpg

De man die sinds 2004 door al zijn bewaking nagenoeg afgesloten leeft van de buitenwereld, heeft onmiskenbaar een antenne voor wat zich daar afspeelt. Dat is nu zo vaak gebeurd dat de conclusie onontkoombaar is: Wilders is een goed politicus. Althans: in de betekenis van een politicus als volksvertegenwoordiger. Hij weet of voelt wat er leeft in het land danwel zijn achterban. Dat verwoordt hij. Dat dat herrie geeft, is niet per se negatief. […] Maar wie vertegenwoordigt nou die paar honderdduizend conservatieve moslims die bijvoorbeeld bedenkingen koesteren jegens seksuele vrijheden, of uitingen van het christelijk karakter van het hedendaagse Nederland? Hoe divers die groep ook is, hun aantal gedeeld door de kiesdrempel laat in theorie ruimte voor zeker vier zetels of partijen. Er moet toch wel iemand zijn die tenminste een deel van hen een stem kan geven? Ook zo iemand zou ik graag bellen voor zijn reactie op ontwikkelingen. Ook dat geluid hoort in het parlement en in de krant.

Ron Meerhof [bron] Lees vooral het uitstekende artikel helemaal.

Je MOET kiezen

Van de Groene Amsterdammer mag je kiezen: Wilders is een Racist of een Extremist. Andere keuzes zijn er blijkbaar niet volgens de Groene Amsterdammer, een blad dat de linksextremistische Dick Pels vrij baan geeft om zijn fantasieën de vrije loop te laten waarin hij Wilders zelfmoord ziet plegen nadat diens beveiliging wordt opgeheven en waarin hij als partij ideoloog mag functioneren van een “radicaal vrijzinning liberale partij” (uhu, mooie naam voor een wolf in schaapskleren)  met natuurlijk een moslim als partijleider.

wilders-groene-amsterdammer.jpg

Uri Geller: the hoax

Update: Yep, het blijkt ook nu weer een hoax.

SBS start binnenkort een nieuwe TV programma met Uri Geller: de nederlandse variant van The Successor. Uri Geller werd reeds jaren geleden ontmaskert. Feitelijk is hij niet meer dan een redelijk goochelaar, maar wel eentje met een persoonlijkheidsstoornis volgens mij. Hieronder een tv fragement waarin de oplettende kijker een van zijn trucs kan ontdekken:

Zag u het?

Lees verder

Jachtakte

quote.jpg

Jansen: ” Niet-moslims en andersdenkenden in de moslimwereld moeten volgens de militanten gedood worden. De Koran spreekt van bestrijden in de zin van dood maken. Zo zegt de Koran over de ongelovigen: ‘Doodt hen waar ge hen maar aantreft’. En dat wordt nog twee keer herhaald.” Volgens Jansen is het een zwaktebod wanneer de critici van Geert Wilders niet op de inhoud van de Koran willen ingaan. In dat opzicht hekelt hij ook historicus Geert Mak, die na de moord op Van Gogh het boekje ‘Gedoemd tot Kwetsbaarheid’ publiceerde. “Mak betwijfelde of de Koran inderdaad heel specifiek opdraagt tot het doden van ongelovigen.”

Hij pakt het boekje erbij en wijst op pagina 59. “Hier schrijft een duidelijk getergde Mak: ‘Alsof er in de Koran een recept zou staan voor het afslachten van godsdienstige tegenstanders’. Welnu, wat lezen we in Koran 8:12? ‘Hakt dan in op de nekken van de ongelovigen, en op elk vingerkootje’. Een duidelijk recept, lijkt mij, ook voor Mohammed Bouyeri.” De islam verschilt ook van andere godsdiensten door het begrip ‘jihad’. Jansen: ” Zoals sommigen ons willen doen geloven, gaat het echt niet in de eerste plaats om zelfverbetering. Jihad is de strijd voor de triomf van de islam en komt gewoon neer op het gebruiken van geweld tegen ongelovigen.”

Hans Jansen [bron]

Geschonden vrijheid?

shocked.jpg

Er is vrijheid van meningsuiting, maar het moet wel bijdragen tot een dialoog. Er mag discussie zijn, maar met respect voor ieders geloofsovertuiging”. Hier wordt door de minister van Justitie de spijker op de kop geslagen. De vrijheid van meningsuiting dient wel de vrijheid van godsdienst ongeschonden te laten. Dat is nu precies waaraan dhr. Wilders zich de afgelopen maanden in onze ogen hoofdzakelijk wel schuldig aan heeft gemaakt, middels bovengenoemde uitspraken. […] Het is toch beter om zo’n film, die enkel ten doel heeft om de Koran in een negatief daglicht te zetten, oproer te veroorzaken en frustraties op te wekken, te weigeren in een democratie als Nederland, waarin de vrijheid van godsdienst grondwettelijk is verankerd. Het plan van dhr. Wilders wordt door ons ervaren als misbruik van de vrijheid van meningsuiting, om vervolgens na het uitbrengen van de film de vrijheid van godsdienst te schaden.

De Jongerencommissie van Stichting El Tawheed, brief aan de Tweede Kamer [bron]

Er is nog veel werk aan de winkel, zo maken ook de Jonge Fundamentalisten duidelijk. Het moge duidelijk zijn dat het hele concept “Godsdienstvrijheid” door dit soort lieden misbruikt wordt om hun ideologische dictatuur te stichten. Het wordt tijd dat het concept Godsdienstvrijheid wordt geschrapt uit onze grondwet, het is nl. een totaal overbodige wet en bovendien is die wet discriminatoir, de rechtsprekende macht misbruikt de wet met dat resultaat. Het is wachten op een wederopstanding van de Humanisten: wat we nodig hebben is De Nieuwe Verlichting als geneesmiddel tegen Het Religieus Fascisme dat zich steeds meer manifesteert in Nederland en de rest van de Wereld. De Gedankenpolizei opereert steeds openlijker en dader en slachtofferschap worden structureel omgedraaid. Het kan verkeren…

En de loser is….

meulenbelt.jpg

Kind heeft een titel bedacht voor de film van Wilders: SUBMISSION IMPOSSIBLE. Nu doen we even het spelletje hoe lang duurt het voor deze vondst opduikt in de media, al of niet met bronvermelding.

Met terugwerkende kracht in de media, zelfs. Buro Renkema had er op 1 januari al een filmpje van.Reactie door Anne-Marie Mineur — vrijdag 25 januari 2008 @ 9.53

11 december, zelfs al.Reactie door Anne-Marie Mineur — vrijdag 25 januari 2008 @ 9.54

[bron]

Oops?

meulenbelt.jpg

Het werd zoenen en handen geven, Haci, Amal, Boukje, Bregtje, Nuredine, Yeter, Umar, Faisal, Samira, Esmee, Zakaria en Mohammed en Mohammed en Mohammed en nog meer. Het was wel te verwachten dat ‘iedereen’ zou komen, bij deze discussie van moslim- en migrantenorganisaties: wat te doen met Wilders. Wat als straks die aangekondigde film wordt vertoond, wat doen we als moslims, negeren of reageren?

Anja Meulenbelt [bron]

Ook interessant is de volgende quote:

Een vrouw in het publiek vergelijkt Wilders met Hitler. Daar moet ik nou weer van zuchten, want ik voorspel dat dat de media weer zal halen: “moslims vergelijken Wilders met Hitler”, waarom kan de regering die man er niet uitzetten? Omdat we nu eenmaal in een democratie zitten waar mensen mogen vinden wat ze willen, zelfs als het zulke bagger is.

Conclusie: Anja zal de film van Wilders geen enkel probleem vinden. Toch? Zeg dat dan ook even tegen vriendje Jabri.