Morele chantage in een religieus jasje

mohammed_cartoon1.jpg

“Mensen verdienen respect voor wat hen ten diepste beweegt, hun geloof, hun eigenheid”.

Aldus JP Balkenende, u weet wel, de premier van alle Nederlanders, vandaag in een poging tot morele chantage aan het adres van gekozen volksvertegenwoordiger Geert Wilders.

Laat deze woorden van Balkenende even goed tot u doordringen. Wat zegt Balkenende hier eigenlijk? Verdienen Nazi’s respect voor hun fascistische overtuigingen? Verdienen racisten respect voor wat hen ten diepste beweegt? Verdienen kinderverkrachters respect voor hun eigenheid? Kortom, wat is dit voor een onzinnige uitspraak?! Of zou Balkenende bedoelen dat Wilders respect verdient voor wat hem ten diepste beweegt: zijn anti-islam overtuiging en eigenheid?!

De Nieuwe Vrouw

geweldig.jpg

Laten we hopen dat de zwemboerka een commercieel, cultureel en maatschappelijk succes wordt zodat steeds meer moslimvaders hun dochters in zwemboerka’ s het zwembad in zullen sturen. En dat in de grote steden meisjes in traditionele bikini door moslimjongeren worden lastig gevallen en voor ’hoeren’ worden uitgemaakt omdat ze ’zo bloot mogelijk’ in zwembaden durven te verschijnen. Dan pas, heel misschien, zal een echt debat kunnen plaatsvinden over de waarden die we beschamend en gillend van het lachen hebben losgelaten. Over vroege seksuele revoluties en emancipatiegolven die we bij het religieuze vuilnis van de islam hebben gezet. Over de steeds onmogelijker wordende positie van vrouwen in een patriarchale, geïslamiseerde samenleving. Over een kabinet, met PvdA en ChristenUnie als preutse motor, dat de weg naar de teruggang mogelijk maakte. Een kabinet dat met het stokpaardje van de seksualisering niets anders deed als de geesten ontvankelijk maken voor de nieuwe vrouw. De vrouw als schaamobject dat geen handen van mannen meer mag schudden, met neergeslagen blik en bedekt de straat op moet en met zwemboerka te water gaat. Misschien dan pas zullen we in dit achterlijke middeleeuwse land beseffen hoe evenzeer achterlijk onze zelfverloochening is geweest. [bron]

Sylvain Ephimenco maakt de twijfel in mij los. Ik vind dat mensen zelf moeten weten hoe ze gaan zwemmen, zolang het past binnen de voor allen geldende regels van een zwembad. Zou Ephimenco gelijk hebben, zou het toch de door hem geschetste ongewenste ontwikkeling tot gevolg kunnen hebben? Helemaal ondenkbaar is het niet, gezien de ontwikkelingen die je nu reeds in de straten van de migrantenbuurten ziet. Tja, wat is wijsheid?

Calling Dr. Ramadan

tariq_ramadan.jpg

Marokkaanse jongen: „Geert Wilders komt straks met een film over de koran. Hoe moeten we op alle beledigingen reageren? Dat kunnen we toch niet laten gebeuren?”

Ramadan: „Ik heb het advies gekregen hier niet al te veel over te zeggen. Tja… Wilders is heel slim. We hebben het al tijden over een film die er nog niet is. Dat is pure provocatie, de man speelt met gevoelens. Wilders wil geen dialoog, hij wil een emotionele reactie. Dat moeten we dus niet doen: zeker niet emotioneel reageren.

We moeten al die andere Nederlanders ook niet onderschatten. Er zijn er heel veel óók boos. Wat dat betreft is de reactie van het kabinet ook goed. Dat heeft zich openlijk gedistantieerd en ambassadeurs laten weten dat dit absoluut geen regeringsstandpunt is.

Prof. dr. Tariq Ramadan beantwoordt vragen van jongeren.  Zijn antwoorden zijn bijna te perfect. Totdat de vraag over Wilders komt… tja, een nog niet vertoonde film is dus een provocatie, want iedereen heeft het erover? GELUL. Wie heeft Ramadan trouwens geadviseerd het er niet over te hebben?

Gevonden voorwerpen

quote.jpg

Natuurlijk, de tweedeling in de samenleving is te wijten aan de problematische immigratie van kanslozen, niet aan het gebruik van het begrippenpaar autochtoon-allochtoon. Maar het neemt niet weg dat er veel voor valt te zeggen om de typering allochtoon-autochtoon af te schaffen. […] De term allochtoon – een begrip uit de jaren zestig – doet allang geen recht meer aan de ingewikkelde samenleving van nu. Het veegt alle immigranten uit circa 170 landen op een hoop: Marokkanen, Surinamers, Turken, maar ook Amerikanen, Japanners, Duitsers. […] Door te spreken over ‘de slechte integratie van allochtonen’ of over ‘allochtone criminaliteit’ kunnen immigranten(kinderen) die het heel goed doen zich onterecht aangesproken voelen. […] Het is juist hoog tijd dat er wordt nagedacht over betere termen.

[bron]

Minister Hirsch Ballin wil af van het begrip allochtoon omdat het tot tweedeling leidt. Zinloos, zegt taal-deskundige Renkema. „Je kan de werkelijkheid niet manipuleren.” Het maakt niet uit hoe je ze noemt. Gastarbeider, nieuwkomer of allochtoon. „De taal volgt de werkelijkheid”, zegt Jan Renkema, hoogleraar tekstkwaliteit in Tilburg. Zolang er mensen zijn die het verschil tussen ‘oorspronkelijke’ bewoners en mensen ‘van buiten’ belangrijk vinden, zal er een woord voor bestaan.

[bron]

De verkrachting van de wetenschap

shocked.jpg

In de evolutietheorie wordt de wetenschap gebruikt als gereedschap voor onderzoek: hoe zit een bestaand object in elkaar , niet waarom en hoe het ontstaan is. Een naturalistische oorsprong in de vorm van toevallige mutaties of het vage begrip van natuurlijke selectie is geen wetenschappelijke optie. Toeval is een gebeurtenis of omstandigheid die vooraf niet te voorzien of te berekenen is. De evolutietheorie is daarom ongeschikt om het ontstaan van de levende natuur te verklaren, laat staan het ontstaan van het heelal. […] Als we in onze wereld om ons heen kijken, is het niet moeilijk bij allerlei objecten te denken aan ontwerpen van menselijke ontwerpers. Dat volgens de methode van Popper geverifieerd kan worden dat al deze objecten resultaten zijn van doelgerichte ontwerpen is een wetenschappelijk ontwerpargument. […] De wetenschap kan niet alle menselijke problemen oplossen. Godsdienstige waarden, zoals liefde, barmhartigheid en sociaal bewustzijn vallen buiten het bereik van de wetenschap. De geest bestaat naast het lichaam, het hart naast het verstand en een transcendente werkelijkheid naast de aardse werkelijkheid.

Dr. ir. A.F. Schwarz, oud-Universitair Hoofd­docent van de Technische Universiteit Delft. [bron]

En zo iemand noemt zich wetenschapper? Kan iemand aub. zijn titels met terugwerkende kracht afnemen? Zo ziet u maar weer: geloof in goden maakt meer kapot dan je lief is. Geloof is een vorm van psychische stoornis die logisch nadenken onmogelijk maakt. Zelfs een wetenschappelijke opleiding is daarvoor geen geneesmiddel. Reden te meer om kinderen te vrijwaren van religieuze indoctrinatie! Het is een vorm van kindermishandeling.

De heer Schwarz, en zijn medegeloofsgenoten verwijs ik graag even naar het volgende filmpje.

Update: Lees ook dit commentaar.

Ere wie ere toekomt

jeauleautje.jpg

Waarde bezoeker (ja, alle drie), ik ga nu iets doen dat ik niet vaak zal doen. Dus let even goed op, misschien blijft het bij deze ene keer. Ik ga namelijk een compliment uitdelen aan Francisco van Jole. Voor zijn videocolumn over de wijze waarop de media over JPB berichten, in het programma “De Leugen Regeert”. Meestal vind ik de videocolumns van van Jole dom en kortzichtig, maar deze column krijgt de officiele TRS-goedkeuring. Gefeliciteerd!

Volgende week als vanouds weer genadeloze kritiek op van Jole.

Het kwartje valt in Zwolle

mohammed_cartoon1.jpg

“Het argument dat andere bezoekers de boerkini als aanstootgevend kunnen ervaren, is geen objectief te hanteren criterium” [bron]

Het kwartje is gevallen in Zwolle. En dat ik nu niemand meer hoor over het feit dat uitingen verboden moeten worden omdat gelovigen aanstoot nemen aan of zich beledigd voelen door uitingen van anderen.

Halsema

quote.jpg

Geert het was weer raak, toen je Balkenende een ‘beroepslafaard’ noemde omdat de premier je harde toon in het debat bekritiseerde. Pardon? Een ‘beroepslafaard’, omdat de premier een andere mening heeft dan jij?
En Jan, jij was behoorlijk grof toen je Wilders en Verdonk onderuit de zak gaf. Verdonk noem je extreem-rechts en Geert Wilders ‘levensgevaarlijk’ omdat hij hele bevolkingsgroepen wegzet: “we zagen op de Balkan en in Rwanda waar dat toe kan leiden.” Nu ben ik het met je eens dat Geert Wilders elementaire waarden schendt van fatsoenlijke omgang met elkaar. En dat kan inderdaad zorgen voor onrust en toenemende intolerantie. Maar ‘levensgevaarlijk’, onder verwijzing naar etnische zuiveringen? Je bedoelt toch niet dat Wilders onze eigen Mladic is? Of dat hij oproept tot moord, zoals de Hutu-leiders in Rwanda destijds?
Als je zijn grove stigmatiseringen gevaarlijk vindt, waarom betaal je hem dan met gelijke munt? Waarom draag je zelf bij aan de verspreiding van angst?

Femke Halsema loopt met dit soort teksten het risico mijn sympathie te gaan winnen. [bron]