Imam VerbalJam

mohammed_cartoon1.jpg

In het door Wilders gebruikte vers 56 (klik voor screenshot): staat het ‘nadeel’: ‘Zij die ongelovig zijn in onze tekenen, zullen wij in een vuur laten braden. En telkens als hun huid gaar gebakken is vervangen wij die door andere huid, opdat zij de bestraffing proeven. God is machtig en wijs.’
Een toch niet onbelangrijk detail in de tekst van Wilders is, dat ‘wij’ niet met een hoofdletter wordt geschreven. In de originele tekst is dat wél het geval en wordt met ‘Wij’ God bedoeld. Het zijn daarom niet de moslims die deze straf uitvoeren, maar God zelf.

Tot zover dus het ‘nadeel’. Maar het ‘voordeel’ wordt niet geciteerd, dat staat in vers 57 (klik voor afbeelding):: ‘Maar zij die gelovig zijn en de deugdelijke daden doen, hen zullen Wij tuinen laten binnengaan waar de rivieren onderdoor stromen, daarin zullen zij voor immer en altijd blijven. Voor hen zij er daarin rein gemaakte echtgenotes en Wij zullen hen in een beschuttende schaduw laten binnengaan.’

Eigenlijk een mooie, bijna literair uitgewerkte tegenstelling dus. [bron]

Blogger VerbalJam sluit aan in het rijtje politiek correcte analyses van Fitna. Met mensen als VerbalJam heeft fundamentalitisch islamitisch nederland geen imams meer nodig.

Mohammed, religieus ZZP’er

quote.jpg

Johannes begint met de constatering dat Mohammed kennis had van het Oude en het Nieuwe Testament, ook nog onderricht had ontvangen van een ketterse (Ariaanse) monnik en met die kennis zijn eigen leer ontwierp. Sindsdien verkondigde hij overal dat God vanuit de hemel een (Heilige) Schrift naar hem had neergezonden.

[bron]

Mohammed was blijkbaar een soort religieus ZZP’er. Op een dag dacht hij: verdomd, ik kan beter voor mezelf beginnen, dat levert mij veel meer op. Dat je aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis moet lijden om jezelf tot ´profeet´ uit te roepen lijkt me daarbij nogal voor de hand te liggen. Het behoeft verder ook weining overtuiging dat Mo zichzelf enerzijds als een nieuwe Mozes heeft willen neerzetten (ontvanger van god’s teksten) en als ´vervanger´ van Jezus, die hij daarom van zijn voetstuk af moest halen. En nu geloven meer dan een miljard mensen dat deze grapjas werkelijk door een god is toegesproken. Wat dat betreft zijn alle andere gelovigen trouwens geen haar beter. De mensheid heeft nog een lange weg te gaan.

vd. Vlies: Gristelijke Fitna niet te maken

mohammed_cartoon1.jpg

In reactie op [de brief van, trs] Bos stuurde Van der Vlies een ‘beste Wouter’-brief. Hij zegt dat de film ,,eigenlijk geen nieuws bevatte” en conform de verwachting was, namelijk het aan elkaar monteren van gruwelijke beelden door moslimterroristen begaan. Dat de moslims in Nederland zo gematigd hebben gereageerd, geeft aan dat ze ,,helemaal niet zo gekwetst zijn”. Van der Vlies noemt dat incasseringsvermogen ,,winst”.
Hij stelt niets te kunnen beginnen met Bos’ opmerking als de film zou gaan over christendom en de Bijbel. ,,Om de eenvoudige reden dat zo’n film niet te maken is.”

Bas van der Vlies (SGP) [bron]

De vraag is nu natuurlijk: heeft onze gristenfundamentalist van der Vlies gelijk?

Update: Het officiele standpunt van de SGP (Staakundig Gereformeerde Partij) over de islam luidt dat het een godsdienst is ”die de stabiliteit van onze democratie en maatschappij in gevaar brengt. De invloed van deze godsdienst, die mensen van het heil afvoert, moet daarom tegengegaan worden. Dat laat onverlet dat we moslims zien als onze medemensen die we op respectvolle wijze vanuit onze christelijke overtuiging zullen bejegenen”. [bron]

Fitna

mohammed_cartoon1.jpg

Hier dus

Hier kunt u hem downloaden. Of hier.

Weinig mis mee, eigenlijk nog wel smaakvol gemaakt, voor zover dat mogelijk is met dat soort beelden en teksten van de bekende islamitische fundamentalistische idioten. Ik denk dat Balkenende zich een paar weken op zijn zolder opsluit en niet naar buiten durft. Misschien hangt hij al aan de telefoon bij Wilders om hem ter verantwoording te roepen waarom hij niet wat extremistischer had kunnen zijn. Zo, nu een bakkie koffie. NEXT.

~

Update: hier de filmmuziek:
Grieg, Aase’s Death
Peer Gynt, Suite 1, Opus 46
Tchaikovsky, Arabian Dance
Nutcracker Suite, Opus 71
~
Update:
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat onderzoek doen naar mogelijke strafbare feiten in de anti-Koranfilm van PVV-leider Geert Wilders. ‘Het onderzoek zal worden gestart’, kondigde Balkenende aan. Volgens hem zal het OM ‘uiteraard’ bezien of er strafrechtelijk over de schreef is gegaan en hoe de film zich verhoudt tot het strafrecht. In dit soort omstandigheden wordt volgens Balkenende altijd naar de juridische grenzen gekeken.

Humor om te lachen

wtf2.jpg

Nu kom ik bijna dagelijks in aanraking met overheidsdienaren die mij geen hand geven, maar ik lijd er niet onder. Ik vind het veel erger als ik geen antwoord krijg op brieven, jaren moet wachten op beslissingen over bezwaren tegen belastingaanslagen of aangevraagde vergunningen. Maar dat valt in het niet bij de vernederingen, onbeschoftheden en schendingen van ongeveer alle rechten waaraan mensen in probleemwijken, vooral allochtonen, worden blootgesteld.

Marcel van Dam [bron]. Een ex-PvdA’er die bezwaren maakt tegen belastingaanslagen. *DUBBEL PROEST*

Update: een reaguurder beweert dat reacties onder de artikelen worden verwijderd. Iemand ervaring mee?


Shockschade

vangogh2.jpg

Tien dagen geleden was ik ter ondersteuning met Lieuwes moeder mee naar Rijswijk. Daar zetelt de commissie die bepaalt of de zoon van Van Gogh recht heeft op affectieve schade en shockschade van het rijk, ieder zo’n vierenhalfduizend euro (niet per maand zoals ik aanvankelijk veronderstelde, nee, eenmalig). Dit was het hoger beroep.

Affectieve schade is voor verdriet. Was bewezen geacht. Shockschade is voor een shock wanneer het kind bij de moord aanwezig is geweest. Shockschade kan ook worden uitgekeerd voor de geestelijke gevolgen van de gruweldaad voor familieleden.

De claim voor shockschade was afgewezen.

[bron]

Update: zonet vertelde Jan Mulder, de schrijver van de column waaruit bovenstaande stukje is overgenomen, dat Lieuwe van Gogh een officiele waarschuwingsbrief van de gemeente had ontvangen vanwege schoolverzuim op 3 November, dus de dag na de sterfdatum van Theo van Gogh.

Verder commentaar lijkt me overbodig.

Update: dat het zelfs de DAG na de moord was, zoals de Telegraaf beweert, had ik niet uit interview bij DWDD begrepen, maar zou het alleen nog maar erger maken.

Humor om te lachen

smiley.jpg

Nav. het hele gedoe met Network Solution, de provider waar Geert Wilders zijn film Fitna wilde laten hosten, iemand die belde met Network Solution:

I also had endless fun talking with Networks Solutions this afternoon. I believe I also spoke to the aforementioned Shannon. I inquired legitimately as a potential customer who was interesting in launching a site exposing Left handed Lithuanians and their sacred religious texts. I was seeking legal guidance as to who I could offend and how much and whether potential violence on the part of the offendee would play any role in how fast my site was suspended pending review. I informed them that I had done extensive research on the violent tendencies of offended Lithuanians toward suicide hijackings, Chlorine truck bombings and beheadings and could assure them that none had been recorded. Alas I got no where, but much tongue in cheek fun was had by all.

[bron, in de comments]

Harry de Winter, waar blijf je nou?!

holocaust_3.jpg

Harry de Winter, de man van het opiniekapitalisme: als je maar genoeg geld hebt kun je de voorpagina van de krant kopen om je eigen mening te laten publiceren. Harry de Winter, de man die zelf al jaren geen krant meer schijnt te lezen, want hij beweerde niet te weten dat er op scholen in Amsterdam leraren tegenwoordig de holocaust niet meer durven te bespreken, bang als ze zijn voor hun leerlingen van islamitische afkomst (met name dan van Marokkaanse afkomst) die dat niet pikken.

Maar belofte maakt schuld, Harry de Winter. Tijdens het interview met Bart Jan Spruyt en Yoeri Albrecht bij Het Gesprek, waarin je beweerde van bovengenoemde feiten niets te weten, beloofde je een zelfde soort advertentie als die over Wilders in de Volkskrant te plaatsen indien Spruyt zou aantonen dat genoemde feiten inderdaad waar zijn. Niets makkelijker dan dat (in de comments hier de hele brief met alle krantenartikelen als bewijsvoering.)

Nou, misschien heb ik het gemist Harry, maar ik denk het niet. Dus: waar blijft die advertentie nou, Harry?!

Update: er wordt een proefproces uitgelokt. Dit juich ik persoonlijk erg toe. Eens kijken of er een rechter is die niet gaat wegduiken, maar die nieuwe jurisprudentie maakt die rechtszekerheid en rechtsgelijkheid oplevert, zowel tussen joden (als religieuze groepering) en bv. moslims, maar vooral en veel belangrijker: tussen gelovigen en ongelovigen. Dat laatste zal er wel weer niet inzitten en de opheffing van de discriminatie van ongelovigen zal nog wel even op zich laten wachten.

En in het westen?

quote.jpg

En in het Westen?

„Dat meet soms ook met twee maten. In Nederland, waar ik in 2006 was, werd geweld tegen immigrantenvrouwen als ‘cultureel’ fenomeen gezien. Ze waren slecht geïntegreerd, liepen sociaal-economisch achter. Als autochtone vrouwen klappen kregen, werd justitie erop afgestuurd.”

Yakin Ertürk, speciale VN rapporteur voor geweld tegen vrouwen [bron]

Quote van de dag

mohammed_cartoon1.jpg

‘Mevrouw, gaat u maar naar de daklozenopvang.’

Mevrouw Sarucco, hoofd Openbare Orde en Veiligheidsbeleid van de gemeente Amsterdam tegen de bedreigde Iraanse fotografe Sooreh Hera. [bron]

Geachte imam, het heeft voor mij heel lang geduurd om te ontdekken hoe groot uw Allah is, en hoe machtig zijn vertegenwoordigers.
Het heeft voor mij heel lang geduurd om te ontdekken dat het Vrije Westen allang niet meer het Vrije Westen is, en dat de vrijheid van meningsuiting een onbelangrijk recht is geworden.

Geachte Imam, van de kant van de Nederlandse regering komt weinig bescherming voor kunstenaars die zich vrij willen uiten. De vrijheid van meningsuiting is een grote illusie. Blijkbaar bent u een van de werkelijk machtige mannen in dit land en kunt u mij beschermen, waar de Nederlandse overheid dat niet kan. Ik vrees voor mijn leven en ik had mij bijna tot u gewend om u te vragen mij alstublieft tot uw vijfde of zesde vrouw te nemen. Dan zou u mijn leven kunnen beschermen.

Mijn vrijheid kan blijkbaar niet worden beschermd.

Fitna practical joke…uhu

practical-joke-uhum.jpg

… althans volgens deze www.fitnathemovie.co.uk, geregistreerd door ene Los Bol. Grappig hoor.

Update: Network Solutions, de provider waarbij Geert Wilders zijn film Fitna wilde publiceren heeft een onderzoek gestart nav. klachten over de film (die nog niemand kent). Network Solutions is overigens ook de host van www.hizbollah.org die blijkbaar wel binnen het reglement valt. [bron] Lees hier een interview over Fitna met Network Solutions, voordat de site offline ging.

Update: Hoeveel websites over de film Fitna bestaan er eigenlijk?