Artikel 147

Artikel 147 zal worden geschrapt en artikel 137 -over de strafbaarstelling van het beledigen van een groep wegens ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele gerichtheid of handicap- zal iets worden aangepast. [bron]

Toutes seculier Nederland staat juichend en dansend op de stoelen en banken. De goddeloze infidels happen in de appel. Maar dacht u nou werkelijk dat dat allemaal zo makkelijk ging? Dacht u nou werkelijk dat de Rouvoeten en Hirsch Balins van deze wereld zo makkelijk hun religieuze kroonjuwelen opgeven? Dacht u echt dat deze illusieaanbidders op hun politieke rug gaan liggen met de gevouwen pootjes omhoog? Ik dacht het toch niet.

Als u goed leest in bovenstaand citaat ziet u bijvoorbeeld dat er wordt gerefereerd aan een wijziging van artikel 137, meer specifiek artikel 137c WvSr. Ik voorspel u dat er een gigantische paradijselijke adder onder het gezegende gras blijkt te zitten, die zich pijnlijk in uw en mijn enkels zal vastbijten nog voordat uw verderfelijke gedachte via uw lippen de overgevoelige relimens in zijn hartje heeft weten te treffen. Het zou zomaar kunnen dat wij atheisten straks verder van huis zijn dan nu. Wordt ongetwijfeld vervolgd (woordgrapje-alert).

Update: Het 20:00 uur journaal meldt dat het kabinet van plan is de wet *kuch* te “moderniseren” door niet alleen de gristenlijke god te beschermen, maar ook de islamitische god en Bhudda, en alle andere goden. Mag ik even een teiltje? Overigens: zeggen de gelovigen nu dat er dus MEERDERE goden zijn?!

Update: Het Nederlands Dagblad lijkt mijn vermoeden te bevestigen.

Update: Told you so.

Update: Of gaat het nou toch om artikel 137e ?

Pseudoniem?

‘Is ‘Duns Ouray‘ een pseudoniem? Als we dat hadden geweten, hadden we dat artikel waarschijnlijk niet geplaatst,” verzucht Volkskrant-redacteur Arnold Vonk. [bron]

Riep daar iemand dat de (zelfbenoemde) serieuze kwaliteits MSM wel betrouwbaar zijn, feiten en bronnen checken und so weiter, dat i.t.t. die burger*kuch*journalisten?

Koopzondag in de uitverkoop

Het College van beroep voor het Bedrijfsleven heeft de permanente zondagsopenstelling van een C1000-supermarkt in Amsterdam-Noord goedgekeurd.De C1000 van Huub Rijper viert op zondagen feesten als de Chinese dag van het Kind, de Zesde zondag na Pinksteren en zelfs de start van het Prijzencircus bij V&D. Eerder oordeelde het College van beroep voor het Bedrijfsleven dat Rijper terecht met die feestdagen op zondag open mag. […] Volgens de rechter is wetstechnisch niets mis met de ontheffing die stadsdeel Noord aan Rijper heeft verleend. In de wet staat dat winkels hoogstens twaalf zondagen per jaar, één zondag per maand geopend mogen zijn. Maar er zijn 58 ‘zondagen’ in een jaar, want ook Pasen, Kerst en Hemelvaartsdag vallen onder de regeling. De wet bepaalt dat er uitzondering verleend kan worden bij ‘bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard’, zoals religieuze of nationale feestdagen. Welke dagen dat zijn – of hoeveel per jaar – is niet vastgelegd. Stadsdeel Noord wees daarom de aanvraag van Rijper vorig jaar goed. [bron]

Man naar mijn hart, die Huub Rijper.

Update: Toch niet, de voorzieningenrechter is een andere mening toegedaan. Some religions are more equal than others:

Volgens de rechter kan „niet staande worden gehouden” dat de feestdagen waarvoor ontheffing is verleend, „zijn aan te merken als feestelijkheden waarvan de viering in het sociaal-culturele leven in Amsterdam-Noord zijn verankerd.” Het stadsdeelbestuur zal hier rekening mee dienen te houden, aldus de rechter.