Onze Lieve Heer, die geile beer

quote

Nu zouden we zeggen: ,,Onze Lieve Heer, die geile beer, liet een kindje doden en kwam zo in de hemel aan zijn gerief met dit kindjelief.”

Deze tekst uit 2005 was voor de Bond tegen het Vloeken reden om Frits Abrahams, de auteur van de column die in de NRC was verschenen, voor de rechter te slepen. Abrahams haalde kort geleden in zijn column tegen Geert Wilders een zaak aan die tegen hem was aangespannen:

Evenmin als Wilders staan columnisten boven de wet. Enkele jaren geleden voelde iemand zich beledigd door wat ik als columnist over hem in een blad had gezegd. Hij begon een rechtszaak tegen mij. De rechter zei niet tegen mij: „U bent columnist? Prima, dan ga ik u natuurlijk níét veroordelen, want dat zou een zwarte dag voor onze democratie zijn.”

Nee, hij vond dat ik mijn beschuldiging moest onderbouwen. Toen ik dat in zijn ogen voldoende had gedaan, sprak hij me vrij.

Of het de zaak van de Bond tegen het Vloeken was is onduidelijk, maar die werd in ieder geval geseponeerd:

Het OM besliste: ,,De jurisprudentie leert dat uitlatingen, hoewel op zichzelf mogelijk grievend en kwetsend, contextueel dienen te worden begrepen en dat daarmee het beledigende karakter eraan kan komen te vervallen.” Geen vervolging dus. [bron]

Grappig, ook in de zaak Wilders besliste het OM om niet te vervolgen. Alleen trokken een aantal lieden vervolgens artikel 12 uit de kast en rekte het Hof het criterium voor directe belanghebbenden op tot de totale bevolking eronder valt, zodat Wilders inderdaad voor de rechter moet verschijnen. Zou Abrahams er tegenwoordig ook nog zo makkelijk vanaf komen?

Kan iemand mij trouwens vertellen aan welke zaak Abrahams in zijn column refereerde? Of heeft hij zitten jokken dat hij door de rechter werd vrijgesproken terwijl de zaak feitelijk werd geseponeerd?

(ps. Blijkbaar is de pagina met de column 4 jaar later aangepast. Zou er iets aan de inhoud zijn gewijzigd?)

Grunberg over Geenstijl

grunberg

In Nederland gelden de methoden van GeenStijl als het hoogst haalbare, vooral in de politieke discussie. Hoe dommer en kinderachtiger de provocatie, hoe groter de aandacht. Wij belonen geweld met aandacht, de verbale en minder verbale variant. Met die ziekte moeten we leren leven. [bron]

Arnon Grunberg, slecht verliezer en vermaard necrofiloog, vindt dat vergelijkingen met Nazi’s gewoon moeten kunnen.

Soms met spijt

lady-justice2

‘De rechtszaak als veiligheidsklep, een mogelijkheid tot ontlading. Ook dát is een belangrijke functie van het recht.’ De redenering is simpel. Er is grote maatschappelijke onvrede. De klagers kunnen hun verhaal doen in een indrukwekkende, ernstige setting. De rechter luistert. ‘Dat vinden mensen met een klacht vaak al zeer bevredigend. Bovendien duurt het proces lang. In die tijd gaan de heftigste emoties al van een onderwerp af. Heel beschavend, al met al. En een goed vonnis kan, óók bij vrijspraak, een krachtige boodschap afgeven: u bent gehoord, klager. En dit zijn de overwegingen waarom wij, soms met spijt, toch niet optreden.’

Gommer is daarom groot voorstander van de artikel-12-procedure. ‘Als het OM niet wil vervolgen, móet een burger nog een mogelijkheid hebben om toegang tot het rechtssysteem af te dwingen.’ Het hele systeem werkte weer goed, constateert de jurist.
[bron]

Zegt Hendrik Gommer, onderzoeker rechtstheorie aan de universiteiten van Tilburg en Amsterdam en auteur van Onder de rechter, een proefschrift over de scheiding der machten (Onderwerp: de mogelijke beïnvloeding van rechters door uitspraken van politici).

Het recht als uitlaakklep voor maatschappelijke onvrede? Dat is toch wel een erg vreemd argument. Feitelijk zegt Gommer dat het prima is als iemand als zondebok voor de rechter wordt gebracht zodat het volk weer een tijdje stil is. Zou Gommer dit ook van mening zijn als een groenlinkser voor de rechter gesleept zou worden via een artikel 12 procedure? Of een Imam die ongelovigen minder dan varkens noemt (terwijl Imams die expliciet oproepen tot geweld niet eens worden vervolgd)? En zegt Gommer nou dat de rechter kan concluderen dat hij met spijt niet kan optreden?! Vreemde denkbeelden houdt deze Gommer er op na.

Gommer is ook voorstander van de artikel 12 procedure, maar is hij ook voorstander van de wijze waarop het Hof die toepast in de zaak Wilders?

Opvallend is ook zijn standpunt omtrent politici die zich uitspreken over zaken die onder de rechter zijn, een standpunt waarin ik mij dan wel weer kan vinden:

Tijdens het vragenuurtje, later die week, echode premier Balkenende de woorden van Plasterk. De interventie van Rutte was ‘zeer teleurstellend en niet goed begrijpbaar’. Hij kreeg complimenten voor zijn ferme opstelling van de kampioenen van de staatsrechtelijke zuiverheid in de Kamer, Alexander Pechtold (D66) en Femke Halsema (GroenLinks). Die laatste benadrukte, bijna triomfantelijk, haar eigen nederigheid: ‘Wanneer de rechter spreekt, zwijgt de politiek!’

‘Een diepgewortelde misvatting’, zegt rechtsonderzoeker Hendrik Gommer. Dat politici zich niet zouden mogen uitlaten over zaken die onder de rechter zijn, ís helemaal geen fundament van ons staatsbestel. ‘Eerder een modegril van de laatste twintig jaar.’ Halsema, Balkenende en al die anderen verwarren Montesquieu met Kant. Die laatste was van de rigide scheiding der machten. Maar dat is onwerkbaar, en diens ideeën zijn ook nergens in de praktijk gebracht.

Hendrik Gommer is een zoon van een dominee, studeerde theologie aan de Vrije Leergangen in Amsterdam, Specialisatie Godsdienstwetenschappen, Filosofie en Ethiek, was oa. docent tekstverwerking, typen en computerkunde, was campaigner Duurzame Energie Greenpeace en van dec. 2002-mrt 2003 campagneleider voor GroenLinks in Friesland. [bron]

Update: VVD’er Paul de Krom is het met Gommer eens op het punt van de scheiding der machten.

Een PvdA-advocaat in Lelystad

quote

‘Aan de ene kant zullen critici van de islam de moslimgelovigen niet wezenlijk in hun religieuze waardigheid mogen
aantasten, aan de andere kant zullen de moslimimmigranten begrip moeten kunnen opbrengen voor de aanwezige in hun nieuwe woonland heersende sentimenten die ten opzichte van de islam en de islamieten bestaan. Dit begrip mag zeker worden verlangd nu enkele onderdelen van het moslimgeloof, zoals ook het EHRM bijvoorbeeld ten aanzien van de sharia heeft overwogen, onverenigbaar zijn met de waarden die in het EVRM liggen besloten.’

Goed hè! Je mag de islam, en in de visie van het Hof dus ook de moslimgemeenschap, beledigen (want ze verwarren de individuele moslims met de fictie van de moslimsgemeenschap). En dat hebben de moslims volgens het Hof ook nog aan zichzelf te danken.

Nu zou ik graag een boze moslim zien, die aangifte doet tegen het Hof en die rechters wegens aanzetten tot haat en groepsbelediging. Trouwens, een PVV’er kan dat ook doen in naam van de moslims. Want wat heeft een PvdA-advocaat in Lelystad met moslims? [bron]

Afshin Ellian zegt met andere woorden wat ik eerder ook hierrrr zei.

Theo de Roos over De Zaak

quote

Als men de context wél in aanmerking neemt, is de boodschap veeleer: het gedachtegoed van de islam, in het bijzonder de Koran, is kwalijk en gevaarlijk, en wanneer wij het zover laten komen dat aanhangers van die godsdienst onbeperkt in Nederland worden toegelaten, lopen wij een groot risico dat onze westerse, democratische cultuur met haar normen en waarden wordt overspoeld door de anti-democratische en verwerpelijke normen en waarden van de islam. In dat kader valt ook de vergelijking van de Koran met Hitlers Mein Kampf te plaatsen. In menige soera wordt de vernietiging van ongelovigen (onder wie christenen en joden) geproclameerd, en omdat de Koran heilig is en voor alle moslims een verplichtende boodschap bevat, is sprake van een clear and present danger voor de Nederlandse maatschappij. […]

In de beschikking van het Amsterdamse hof vallen twee punten op. Ten eerste wordt de indirecte belediging gelijkgesteld aan de directe. Dat is niet onbelangrijk, omdat Wilders kennelijk bewust vermijdt groepen en individuen aan te vallen. Steeds attaqueert hij instituties of een heilig boek zoals de Koran.

Daarmee loopt het hof vooruit op een door de minister van Justitie aangekondigde wetswijziging, waarbij in ruil voor de afschaffing van de strafbaarstelling van godslastering de discriminatiebepalingen worden aangepast in die zin dat ook indirecte discriminatie strafbaar wordt gesteld. De bestaande strafbepalingen worden zo aanzienlijk opgerekt. [bron]

Theo de Roos, hoogleraar strafrecht aan de universiteit van Tilburg.

Theo de Roos is tevens degene die het OM adviseerde om Wilders niet te vervolgen.

WHUAAAA… TERROR JELLY TAKES OVER THE WORLD

terror-jellyfish

Dit is ‘m dus. Terror Jelly. Terror Jelly gaat voor de wereldheerschappij. Gewoon omdat het kan. Of nee, gewoon omdat hij het NIET kan. Wat kannieniedan zul je vragen? Nou. Gewoon. Doodgaan. Kannienie. Doodgaan. Terror Jelly is een overlevingsterrorist. Wazeggiemenou? Ja echt waar. Terror Jelly kanniedood. Terror Jelly lives forever. Terror Jelly is als kleine onvolwassen terror Jelly nog dat onschuldige Jellyfishy, maar pas op.

Als Terror Jelly ontdekt dat z´n waterpistooltje geladen is en hij met scherp gaat schieten dan gaat’ie opeens transdifferentieerdingessen.

Ik citeer Dr Maria Miglietta van het Smithsonian Tropical Marine Institute:

“We are looking at a worldwide silent invasion.”

Nou, heb ik teveel gezegd? Wen er alvast maar aan.

20 september 2007

lady-justice2

We schrijven 21 januari 2009: Het Hof doet de volgende uitspraak:

Naar het oordeel van het hof zijn in de reeks van Wilders’ meningsuitingen tal van uitspraken aan te wijzen die tevens beledigend zijn voor de groep mensen die tot de moslimgemeenschap behoren. Dat geldt in het bijzonder voor uitlatingen waarin de islam wordt omschreven als ‘de fascistische islam’ en de Koran wordt getypeerd als ‘het islamitische Mein Kampf’. Vergelijkingen met het fascisme en nationaal-socialisme, verpakt in one-liners en nauwelijks onderbouwd, zijn buitengewoon kwetsend en dragen zonder meer een beledigend karakter voor wie het betreft [bron]

We schrijven 20 september 2007: Te gast bij Pauw en Witteman: Diederik Samsom en Joop van Riessen.

Simplistische vergelijkingen met het Fascisme. Een hele groep beledigen, als ongewenst verklaren en het land uit willen zetten. Om over de suggestieve oproep tot geweld van Riessen maar te zwijgen. Kijk, van mij mogen ze het zeggen. Maar volgens de interpretatie van het Hof van artikel 12 bent u allen nu in staat om Diederik Samsom en Joop van Riessen aan te klagen. Niet allemaal tegelijk aub.

There is no Allah

quote

Dat er in eerste instantie nog geen bussen met een anti-Allahtekst gaan rondrijden kan Van den Berg uitleggen. „De term God is ook een soort containerbegrip. Maar als de actie goed loopt, volgt er meer. De tweede reden waarom we met deze uiting starten, is omdat christenen meer gewend zijn. Moslims geven veel eerder een heftige reactie. Ik ben dan ook banger voor boze moslims dan voor boze christenen.” [bron]