Smakeloze opvattingen

“Strafrecht is voor mij geen effectief middel om onjuiste en smakeloze opvattingen te bestrijden. Tegen domheid kun je met het strafrecht weinig bereiken.” [bron]

Winnie Sorgdrager over de (on)wenselijkheid om Holocaustontkenning strafbaar te maken.

Via de DagelijkseStandaard. Ook WelingelichteKringen.nl heeft aandacht aan het onderwerp besteed.

Overigens beschouw ik beide weblogs als een zeer welkome verrijking van de blogosphere. Weblogs van nivo die het nieuws en de nationale en internationale kranten en weblogs in de gaten houden en de interessante zaken eruit pikken.

Muslimrein

muslim comic

Brendel en Brulboei zouden eerlijk moeten zijn over hun bedoelingen. Dat gekanker op moslims, dag in, dag uit, is helemaal niet in de dienst van de vrijheid en de democratie, want dan zouden ze Hassnae wel hebben behandeld als bondgenoot. Brendel en Brulboei willen gewoon Nederland Muslimrein. Het liefst zien ze alleen maar roomblanke mensen op straat, net als in de tijd van Domela Nieuwenhuis. Misschien een enkele neger hier en daar, en een poepchinees, maar niet teveel. [bron]

Was getekend: Peter Breedveld (de striprecensent)

*kadeng*BOEMMMMM*katchinggggg*hier pak aan*ronkeldebonkel*

Zo, dat zal Carel Brendel en Annelies van der Veer leren! Niemand zal ongestraft op het bloesje van het moezelim dinnetje van Peter Breedveld (de striprecensent) spuwen. Ook al heeft ze allemaal lieve dingetjes over zo’n notoire antisemitische haatbaard geschreven. Ze is gewoon een beetje dom geweest. En nu weer liev doen tegen haar, WIL JE?!

‘Islam mede oorzaak delinquent gedrag’

marokko

De islam is mogelijk een van de oorzaken van delinquent gedrag van Marokkaanse jongeren. Dat oppert Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie in Maastricht die – samen met anderen – in opdracht van het ministerie van Justitie de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren in kaart heeft gebracht. Volgens De Ruiter hebben Marokkaanse (en Turkse) jongeren een ‘achterstand in hun morele ontwikkeling’.

Zo’n achterstand is één van de factoren die crimineel gedrag kunnen veroorzaken: wetenschappelijk is aangetoond dat delinquenten vaak een verminderde gewetensfunctie, minder empathisch vermogen en minder agressiecontrole hebben. Dit minder goed ontwikkelde ‘moreel redeneren’ van Marokkaanse en Turkse jongeren is volgens De Ruiter en haar medewerkster Kim van Oorsouw te verklaren uit de islamitische achtergrond van deze minderheidsgroepen.

‘Binnen de islam ligt de nadruk op gehoorzaamheid aan en respect voor de ouders. Individualisme en onafhankelijkheid worden minder belangrijk gevonden – en dit zijn juist de eigenschappen die de morele ontwikkeling tot een hoger niveau kunnen brengen’, aldus de co-auteurs van het Kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren. […] [bron]

Aldus de onderzoekers in “Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren”, een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatiecentrum. (PDF alert). Diezelfde Corine de Ruiter zal overigens blij zijn dat er 4 gevangenissen worden gesloten, zo valt op te maken uit haar oratie in sept. 2007.

EenVandaag en Nova besteedden gisteren aandacht aan de problematiek in de probleemwijken, waar vaak marokkanen oververtegenwoordigd zijn, en massaal geweld bij een feest notabene ter ere van veertig jaar Marokkaanse migratie. Willem de Zwijger vat een aantal dramatische resultaten van het onderzoek van Paul Andersson Toussaint naar criminaliteit en aanverwante problematiek onder Marokkanen in Amsterdam nog even voor u samen.

Is er hoop en zo je wat moet er gebeuren? Het rapport is niet optimistisch:

Al met al zijn programma’s als de Glenn Mills school volgens de onderzoekers bij Marokkaanse jeugdigen dan ook ‘niet effectief om de morele rijping te vergroten, omdat repressie vaak al de dominante opvoedingsstijl is’. Veel meer heil zien ze in het aanleren van een andere denkstijl. Studies in het buitenland tonen aan dat die aanpak daadwerkelijk leidt tot minder recidive. Bekend is ook dat Marokkanen vaker dan gemiddeld lijden aan schizofrenie. Dat zou weleens te maken kunnen hebben met de veelvoorkomende neef-nichthuwelijken, aldus onderzoekster Trees Pels, die ook meewerkte aan het rapport.

Trees Pels is overigens familie van linksbuiten Dick Pels. Is Trees de luis in huize Pels?

Uitgezocht is van welke interventies en maatregelen vaststaat dat ze echt werken. Dat zijn er maar weinig, concluderen de onderzoekers. Wat er voorhanden is aan wetenschappelijk bewijs stoelt vooral op Amerikaanse studies; onderzoek naar de werking van (buitenlandse) interventies in de Nederlandse context is dan ook hoognodig, betogen de auteurs. Zo is niet bekend of jongeren die in een justitiële jeugdinrichting geen probleemgedrag meer vertonen, die lijn na vrijlating ook vasthouden. Waarschijnlijk niet, denken de onderzoekers.

Dat er weinig maatregelen en methoden zijn die blijken te werken was al langer duidelijker, bv. sinds het boek Marokkaanse Lieverdjes van Hans Werdmölder. Zie hier een interview met Werdmölder over deze problematiek, waarin hij overigens milder is dan in zijn boek: Lees verder

Shame on you… president Obama

Bij MSNBC zijn ze nu al helemaal uitgekeken op Obama. Ok, de conclusies die ze in onderstaande video trekken zijn hier en daar wat kort door de bocht, maar de boodschap is duidelijk. Obama lijkt niet echt een verbetering tov. Bush, integendeel.

Het is opmerkelijk om te zien dat Obama binnen 100+ dagen op een aantal punten volkomen van mening lijkt te zijn veranderd. Confrontation with reality. Hij weet nu ongetwijfeld meer dan toen hij nog slechts presidentskandidaat was en blijkbaar heeft hem dat van mening doen veranderen…

Heerlijk toch, zo’n circus in moeilijke tijden?

Dit proces is niet een proces tegen Wilders, maar tegen de Koran en de islam. Elke uitspraak zonder deugdelijk onderzoek naar de aard en de waarden van de Koran en de islam zal de nodige legitimiteit missen. Je kunt Wilders niet veroordelen zonder zijn waarheidsclaim te ontkrachten. Dit wordt dus een belachelijk showproces, ons voorgeschoteld door een aantal Amsterdamse rechters dat niet weet welke wilde dieren straks in het circus worden losgelaten. Ze begrijpen niet dat een rechtszaal geen oplossingen kan bieden voor politieke en ideologische meningsverschillen.
We krijgen dus een koranproces. Een unieke, historische gebeurtenis. Wilders zal er geen moeite mee hebben om radicale uitspraken van islamitische denkers te vinden, het wemelt ervan, al vele eeuwen. En als hij al tot een boete van 2000 euro wordt veroordeeld, dan zal hij met opgeheven hoofd de rechters citeren: „Ik mag niet zeggen dat de islam een fascistische ideologie is.” Dit kan hij tot in het oneindige herhalen, straffeloos, want rechterlijke uitspraken mogen in de openbaarheid worden geciteerd. Wilders handelt dan conform de Art of Writing en de Art of Speech. Heerlijk toch, zo’n circus in moeilijke tijden?
[bron]

Afshin Ellian weet dat Wilders bij voorbaat al heeft gewonnen, ongeacht het oordeel van de rechter.

Sssst… mag niemand weten?

ontvoeringen 1

Vergelijk dit bericht vervolgens eens met  nu.nl, NRC, Volkskrant, Telegraaf, AD, en Trouw.

Wat valt u op? Inderdaad: nergens wordt genoemd dat het met name Noord-Afrikaanse landen betreft. Je zou denken dat NOS.nl het fout heeft, maar niets is minder waar. Hier kunt u luisteren naar een kort interview met een woordvoerder van de KLPD. Het betreft met name landen langs de Middellandse Zee: landen als Egypte, Tunesie, Marokko, Algerije.

Vreemd, geen enkele krant wenst dit element uit de berichtgeving over te nemen. Natuurlijk omdat ze het ANP bericht hebben overgenomen zonder verder te kijken. Waarom laat het ANP dit element weg? Omdat het allemaal islamitische landen zijn?

Overigens vermeldt de Wereld Omroep het wel.

Jolo is de Wilders van Twitter

jolo de wilders van twitter

Was getekend: Francisco van Jole, de one-trick-pony van de linkse blogosphere,  in de Volkskrant. [bron]

Kenmerkend voor van Jolo is ook onderstaand citaat waarmee hij zijn eigen redenering en bewering volkomen onderuit haalt:

jolo snap je het nou echt niet

Opvallend dat Jolo nav. de verkiezing van Obama opeens vindt dat de machtsverhoudingen op internet zijn “genormaliseerd” en dat internet de motor achter Obama’s verkiezing is. Dat zegt een man die jarenlang in de internetput zat en tegenwoordig op twitter elke dag zijn ego een poetsbeurt geeft, of moet ik zeggen: zichzelf op twitter afrukt? Alle kenmerken van een borderline syndroom zeg ik! Een fietshelm heeft Jolo in ieder geval niet nodig.

Bent u ook zo benieuwd hoeveel geld Jolo via kiva.org heeft uitgeleend?

Timing (+ update)

lady-justice2

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Een z0genaamde feestdag van gristelijk Nederland opgedrongen aan de niet-gristenen. Gisteren, de dag voordat gristus zou zijn opgestaan en naar de hemel zou zijn vertrokken (duh), heeft de dauwtrappende gristenbroeder Hirsch Ballin besloten om het verbod op godslastering niet te gaan schrappen. Eerst wilde Ballin het niet-godsvruchting deel van onze bevolking nog een oor aan naaien door het verbod op godslastering te vervangen door een uitbreiding van het verbod op belediging, maar daar werd gelukkig een stokje voor gestoken. Nu zijn we dus weer terug bij af. Maar gelukkig zijn we niet volledig afhankelijk van het CDA. In de oppositie worden plannen gesmeed om met een wetsvoorstel te komen om godslastering zonder meer te schrappen.

En de VVD, wakker geschrokken van de peilingen en het feit dat ook hoogopgeleiden steeds vaker voor Wilders blijken te kiezen, hebben besloten om een wetsvoorstel te maken dat de vrijheid van meningsuiting moet verruimen. Dit naar aanleiding van de rechtzaak tegen Wilders. Overigens is toevallig ook gisteren bekend gemaakt dat Wilders definitief vervolgd zal worden. Dat er eigenlijk helemaal geen reden is om de klagers ontvankelijk te verklaren omdat naar alle redelijkheid geen van de aanklagers als een directe belanghebbende gezien kan worden maar de rechtbank artikel 12 zodanig heeft opgerekt dat iedereen nu iedereen kan aanklagen zonder directe belanghebbende te zijn, wordt door de media nog steeds volkomen genegeerd. Goed, we gaan het zien. Ben erg benieuwd naar de uitslag van deze rechtzaak en de gevolgen, dat dan weer wel.

Update: Paul Scheffer over de zaak Wilders:

“Het Hof verwijt Wilders, ik citeer: ‘eenzijdige, sterk generaliserende formuleringen met een radicale strekking’. Nou, zulke formuleringen komen we wel vaker tegen in de politiek, lijkt me. Heel veel onderdelen van de partijprogramma’s van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP kun je onder die noemer vatten.”
“Het Hof stelt dat je best kritisch mag zijn, maar, komt-ie: ‘een uitzondering moet worden gemaakt voor beledigende uitspraken waarin een relatie met het nazisme wordt gelegd’. (Wilders vergeleek de Koran met
Mein Kampf, red.) En al die antifascismecomités die van die vergelijking leven? Gaan we die dan ook verbieden? Hoe vaak ík al niet in een extreem-rechtse hoek ben geplaatst. Als ik zoiets lees maak ik me ernstig zorgen over de kwaliteit van de rechterlijke macht.” [bron]

Afvalbak van woordkotsers

Geenstijl bleek een ware afvalbak van woordkotsers. Het non-gesprek dat ik met Peter R. de Vries had werd in het stukje ‘pijnlijk’ genoemd en dat triggerde kennelijk (‘pijn lijk’), maar al snel schoten de reaguurders alle kanten uit. Uiteindelijk ging het vooral over Albayrak. Bij Geenstijl slaan ze aan op elkaar, bij De Telegraaf werden opinies over het onderwerp aangetroffen. Dit was het resultaat: 13 inzendingen hadden een neutraal karakter, ook 13 reacties waren positief voor Peter R., uiteindelijk kreeg ik 27 aanhangers. Conclusie: Peter R. wordt gewaardeerd om wat hij doet, maar minder om hoe hij is. Althans, gebaseerd op dat ene optreden in een talkshowtje van Het Gesprek… [bron]

Bert van der Veer na zijn optreden met een nogal nukkige Peter R de Vries in een programma bij Het Gesprek.

Jammer toch dat ik terug moest omdat ik mijn sjaal in een wrak decorstuk had laten liggen. Peter R. en ik zijn elkaar nog gepasseerd op de gang. We hadden elkaar niets meer te zeggen. We hadden elkaar nooit iets te zeggen gehad.

Turkije in de EU: de keuze is al gemaakt!

Zowel binnen de Europese Commissie als binnen de Europese Centrale Bank leeft de rotsvaste overtuiging dat Turkije snel een volwaardig lid moet worden van de EU. Wie dat niet wil, moet zich neerleggen bij een AOW-leeftijd van 80 jaar. […]

“En dan is de keuze vrij simpel en onontkoombaar”, aldus een goed ingevoerde bron binnen een EU-instituut die graag anoniem wil blijven.

“Nationale politici moeten hun kiezers eerlijk in de ogen kijken en zeggen: ‘of we laten een land als Turkije toe tot de Europese Unie, met alle rechten en plichten voor Turkse arbeiders. Of we kleden de pensioenvoorzieningen uit. Of we werken tot ons 80ste levensjaar’.”

De bron, een hoge EU-ambtenaar, beseft dat hij spreekt over explosieve materie. Helemaal zeker van die 80 jaar is hij ook niet; het kan iets minder zijn, zoals 75.

Maar voorstellen om de voorzieningen uit te kleden is voor nationale politici politieke zelfmoord, zo geven de peilingen aan. En dus blijven Turkije toelaten of de AOW-leeftijd fors verhogen de enig overblijvende opties.

De ambtenaar bevestigt dat de keuze binnen de EU-instituties eigenlijk al gemaakt is: Turkije toelaten. Het land heeft een groot en vooral jong arbeidspotentieel, met veel jonge mannen en vrouwen die in eigen land geen baan kunnen vinden. Die kunnen in principe in Nederland goed terecht. [bron]

Werken tot je tachtigste, dat klinkt als het dreigement dat het licht uit gaat als je tegen de EU bent, of nog erger: de volgende holocaust. Op 4 juni mag u zeggen wat u ervan vindt. Ik ben niet vergeten hoe ondemocratisch Europa met de referenda is omgesprongen. U wel?