Smakeloze opvattingen

“Strafrecht is voor mij geen effectief middel om onjuiste en smakeloze opvattingen te bestrijden. Tegen domheid kun je met het strafrecht weinig bereiken.” [bron]

Winnie Sorgdrager over de (on)wenselijkheid om Holocaustontkenning strafbaar te maken.

Via de DagelijkseStandaard. Ook WelingelichteKringen.nl heeft aandacht aan het onderwerp besteed.

Overigens beschouw ik beide weblogs als een zeer welkome verrijking van de blogosphere. Weblogs van nivo die het nieuws en de nationale en internationale kranten en weblogs in de gaten houden en de interessante zaken eruit pikken.

Muslimrein

muslim comic

Brendel en Brulboei zouden eerlijk moeten zijn over hun bedoelingen. Dat gekanker op moslims, dag in, dag uit, is helemaal niet in de dienst van de vrijheid en de democratie, want dan zouden ze Hassnae wel hebben behandeld als bondgenoot. Brendel en Brulboei willen gewoon Nederland Muslimrein. Het liefst zien ze alleen maar roomblanke mensen op straat, net als in de tijd van Domela Nieuwenhuis. Misschien een enkele neger hier en daar, en een poepchinees, maar niet teveel. [bron]

Was getekend: Peter Breedveld (de striprecensent)

*kadeng*BOEMMMMM*katchinggggg*hier pak aan*ronkeldebonkel*

Zo, dat zal Carel Brendel en Annelies van der Veer leren! Niemand zal ongestraft op het bloesje van het moezelim dinnetje van Peter Breedveld (de striprecensent) spuwen. Ook al heeft ze allemaal lieve dingetjes over zo’n notoire antisemitische haatbaard geschreven. Ze is gewoon een beetje dom geweest. En nu weer liev doen tegen haar, WIL JE?!

‘Islam mede oorzaak delinquent gedrag’

marokko

De islam is mogelijk een van de oorzaken van delinquent gedrag van Marokkaanse jongeren. Dat oppert Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie in Maastricht die – samen met anderen – in opdracht van het ministerie van Justitie de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren in kaart heeft gebracht. Volgens De Ruiter hebben Marokkaanse (en Turkse) jongeren een ‘achterstand in hun morele ontwikkeling’.

Zo’n achterstand is één van de factoren die crimineel gedrag kunnen veroorzaken: wetenschappelijk is aangetoond dat delinquenten vaak een verminderde gewetensfunctie, minder empathisch vermogen en minder agressiecontrole hebben. Dit minder goed ontwikkelde ‘moreel redeneren’ van Marokkaanse en Turkse jongeren is volgens De Ruiter en haar medewerkster Kim van Oorsouw te verklaren uit de islamitische achtergrond van deze minderheidsgroepen.

‘Binnen de islam ligt de nadruk op gehoorzaamheid aan en respect voor de ouders. Individualisme en onafhankelijkheid worden minder belangrijk gevonden – en dit zijn juist de eigenschappen die de morele ontwikkeling tot een hoger niveau kunnen brengen’, aldus de co-auteurs van het Kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren. […] [bron]

Aldus de onderzoekers in “Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren”, een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatiecentrum. (PDF alert). Diezelfde Corine de Ruiter zal overigens blij zijn dat er 4 gevangenissen worden gesloten, zo valt op te maken uit haar oratie in sept. 2007.

EenVandaag en Nova besteedden gisteren aandacht aan de problematiek in de probleemwijken, waar vaak marokkanen oververtegenwoordigd zijn, en massaal geweld bij een feest notabene ter ere van veertig jaar Marokkaanse migratie. Willem de Zwijger vat een aantal dramatische resultaten van het onderzoek van Paul Andersson Toussaint naar criminaliteit en aanverwante problematiek onder Marokkanen in Amsterdam nog even voor u samen.

Is er hoop en zo je wat moet er gebeuren? Het rapport is niet optimistisch:

Al met al zijn programma’s als de Glenn Mills school volgens de onderzoekers bij Marokkaanse jeugdigen dan ook ‘niet effectief om de morele rijping te vergroten, omdat repressie vaak al de dominante opvoedingsstijl is’. Veel meer heil zien ze in het aanleren van een andere denkstijl. Studies in het buitenland tonen aan dat die aanpak daadwerkelijk leidt tot minder recidive. Bekend is ook dat Marokkanen vaker dan gemiddeld lijden aan schizofrenie. Dat zou weleens te maken kunnen hebben met de veelvoorkomende neef-nichthuwelijken, aldus onderzoekster Trees Pels, die ook meewerkte aan het rapport.

Trees Pels is overigens familie van linksbuiten Dick Pels. Is Trees de luis in huize Pels?

Uitgezocht is van welke interventies en maatregelen vaststaat dat ze echt werken. Dat zijn er maar weinig, concluderen de onderzoekers. Wat er voorhanden is aan wetenschappelijk bewijs stoelt vooral op Amerikaanse studies; onderzoek naar de werking van (buitenlandse) interventies in de Nederlandse context is dan ook hoognodig, betogen de auteurs. Zo is niet bekend of jongeren die in een justitiële jeugdinrichting geen probleemgedrag meer vertonen, die lijn na vrijlating ook vasthouden. Waarschijnlijk niet, denken de onderzoekers.

Dat er weinig maatregelen en methoden zijn die blijken te werken was al langer duidelijker, bv. sinds het boek Marokkaanse Lieverdjes van Hans Werdmölder. Zie hier een interview met Werdmölder over deze problematiek, waarin hij overigens milder is dan in zijn boek: Lees verder

Shame on you… president Obama

Bij MSNBC zijn ze nu al helemaal uitgekeken op Obama. Ok, de conclusies die ze in onderstaande video trekken zijn hier en daar wat kort door de bocht, maar de boodschap is duidelijk. Obama lijkt niet echt een verbetering tov. Bush, integendeel.

Het is opmerkelijk om te zien dat Obama binnen 100+ dagen op een aantal punten volkomen van mening lijkt te zijn veranderd. Confrontation with reality. Hij weet nu ongetwijfeld meer dan toen hij nog slechts presidentskandidaat was en blijkbaar heeft hem dat van mening doen veranderen…