‘Islam mede oorzaak delinquent gedrag’

marokko

De islam is mogelijk een van de oorzaken van delinquent gedrag van Marokkaanse jongeren. Dat oppert Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie in Maastricht die – samen met anderen – in opdracht van het ministerie van Justitie de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren in kaart heeft gebracht. Volgens De Ruiter hebben Marokkaanse (en Turkse) jongeren een ‘achterstand in hun morele ontwikkeling’.

Zo’n achterstand is één van de factoren die crimineel gedrag kunnen veroorzaken: wetenschappelijk is aangetoond dat delinquenten vaak een verminderde gewetensfunctie, minder empathisch vermogen en minder agressiecontrole hebben. Dit minder goed ontwikkelde ‘moreel redeneren’ van Marokkaanse en Turkse jongeren is volgens De Ruiter en haar medewerkster Kim van Oorsouw te verklaren uit de islamitische achtergrond van deze minderheidsgroepen.

‘Binnen de islam ligt de nadruk op gehoorzaamheid aan en respect voor de ouders. Individualisme en onafhankelijkheid worden minder belangrijk gevonden – en dit zijn juist de eigenschappen die de morele ontwikkeling tot een hoger niveau kunnen brengen’, aldus de co-auteurs van het Kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren. […] [bron]

Aldus de onderzoekers in “Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren”, een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatiecentrum. (PDF alert). Diezelfde Corine de Ruiter zal overigens blij zijn dat er 4 gevangenissen worden gesloten, zo valt op te maken uit haar oratie in sept. 2007.

EenVandaag en Nova besteedden gisteren aandacht aan de problematiek in de probleemwijken, waar vaak marokkanen oververtegenwoordigd zijn, en massaal geweld bij een feest notabene ter ere van veertig jaar Marokkaanse migratie. Willem de Zwijger vat een aantal dramatische resultaten van het onderzoek van Paul Andersson Toussaint naar criminaliteit en aanverwante problematiek onder Marokkanen in Amsterdam nog even voor u samen.

Is er hoop en zo je wat moet er gebeuren? Het rapport is niet optimistisch:

Al met al zijn programma’s als de Glenn Mills school volgens de onderzoekers bij Marokkaanse jeugdigen dan ook ‘niet effectief om de morele rijping te vergroten, omdat repressie vaak al de dominante opvoedingsstijl is’. Veel meer heil zien ze in het aanleren van een andere denkstijl. Studies in het buitenland tonen aan dat die aanpak daadwerkelijk leidt tot minder recidive. Bekend is ook dat Marokkanen vaker dan gemiddeld lijden aan schizofrenie. Dat zou weleens te maken kunnen hebben met de veelvoorkomende neef-nichthuwelijken, aldus onderzoekster Trees Pels, die ook meewerkte aan het rapport.

Trees Pels is overigens familie van linksbuiten Dick Pels. Is Trees de luis in huize Pels?

Uitgezocht is van welke interventies en maatregelen vaststaat dat ze echt werken. Dat zijn er maar weinig, concluderen de onderzoekers. Wat er voorhanden is aan wetenschappelijk bewijs stoelt vooral op Amerikaanse studies; onderzoek naar de werking van (buitenlandse) interventies in de Nederlandse context is dan ook hoognodig, betogen de auteurs. Zo is niet bekend of jongeren die in een justitiële jeugdinrichting geen probleemgedrag meer vertonen, die lijn na vrijlating ook vasthouden. Waarschijnlijk niet, denken de onderzoekers.

Dat er weinig maatregelen en methoden zijn die blijken te werken was al langer duidelijker, bv. sinds het boek Marokkaanse Lieverdjes van Hans Werdmölder. Zie hier een interview met Werdmölder over deze problematiek, waarin hij overigens milder is dan in zijn boek:

5 gedachten over “‘Islam mede oorzaak delinquent gedrag’

 1. Te gemakkelijk m.i..
  Dat het met het importeren van een afwijkend waardesysteem in een dominant waardesysteem te maken heeft geloof ik wel. Maar Islam is een onderdeel van hun cultuur (zie ook Indonesiers die geen problemen opleveren) en niet hét onderdeel. Ook gaan ze voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid, ik denk dat het merendeel heel goed weet dat ze iets fout doen.
  Ze (psychologen uiteraard) beschouwen de mens teveel willoze uitkomst van het systeem waarin ze functioneren ipv autonoom wezen dat zelf uit het systeem pakt wat op dat moment goed uitkomt.
  Niettemin goed dat dit taboe eindelijk onderbroken is (ook m.b.t. de vermeende heilzame werking van Islam op deze problematiek) en ik ga eerst het rapport en de oratie eens rustig doornemen.

 2. Het empirische bewijs dat dit antisociaal of crimineel gedrag (gezagscultuur) in de hand werkt, is er nog niet, maar de auteurs achten het ‘plausibel’ dat het zo werkt.
  Dat is in WO-2 in de VS wel onderzocht vanwege de opkomst van het fascisme en nazisme. Drie klassen met jongens: democratisch, autoritair en anarchistische lesstijl. Wat bleek, zolang er toezicht was bleek de autoritaire klas het best te functioneren, maar zodra de leraar weg was, werd het een grote puinzooi t/m toepassen van geweld op zwakkeren. Democratische lesstijl werkte het best zonder toezicht.

 3. Snel gelezen en m.i. een kutonderzoek.
  Het gaat om een literatuurstudie waar eerder gevonden verbanden in relatie worden gebracht met de situatie van jeugdige Marokkaanse en Turkse criminelen. Zwakte is dat een aantal biologische en psycho-sociale verklaringen worden onderzocht, maar rationele verklaringen niet.
  Dus: als je gestigmatiseerd wordt versterkt dit de afkeer van de samenleving en drempel tot crimineel gedrag ipv de dader kiest de excuses (discriminatie) om zijn gedrag voor zichzelf en anderen te vergoeilijken. Ze beschouwen kutmarokkaantjes meer als slachtoffer van de omstandigheden (leven tussen twee culturen, geloof, sociaaleconomische achterstanden) dan als individuen die bewust voor het criminele pad kiezen (om aan geld te komen, status te krijgen, vrienden te hebben enz).
  Opvallende alinea in de conclusie: “Jeugdigen uit etnische minderheidsgroepen, in het bijzonder Marokkaanse en Turkse, vertonen een achterstand in hun morele ontwikkeling ten opzichte van autochtone jeugdigen. De autoritaire opvoedingsstijl die vaak samenhangt met de religieuze achtergrond, maar sociaal-economische factoren, zoals wonen in een (gewelddadige) achterstandsbuurt en discriminatie, lijken hierin een oorzakelijke rol te spelen.”
  Vervolgens: “Marokkaanse jongeren vertonen meer antisociaal probleemgedrag dan Nederlandse jongeren. Turkse jongeren vertonen vaak minder probleemgedrag dan
  Nederlandse jongeren. De relatief grote kloof tussen de Marokkaanse en de
  Nederlandse cultuur, de opvoedingsstijl en het negatieve stigma dat rust op
  Marokkaanse jongens speelt hierin mogelijk een rol en houdt het probleemgedrag
  in stand.”
  En vervolgens niks over Turken…alsof zij geen last hebben van de autoritaire opvoedingsstijl, hun geloof en een negatief stigma. En alsof dat stigma een oorzaak kan zijn; voor Fortuyn waren de problemen er ook al, maar mocht het stigma niet eens hardop worden uitgesproken.
  Kortom kutonderzoek (scheelt je weer aan lezen), maar wel goed dat eens een keer wordt gewezen op de rol van een Islamitische opvoeding die een kloof tussen de maatschappij niet dicht maar juist vergroot, en niet perse een matigende invloed op crimineel gedrag heeft zoals beleidsmakers vaak roepen.

 4. “Individualisme en onafhankelijkheid worden minder belangrijk gevonden – en dit zijn juist de eigenschappen die de morele ontwikkeling tot een hoger niveau kunnen brengen’,”
  Dus meer individualisme en onafhankelijkheid leidt tot verdere morele ontwikkeling en dat leidt dan weer tot onderwerping aan de Nederlandse wetten, normen en waarden?
  Ik snap ‘m niet…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s