Modaal salaris voor SP kamerlid?

Hoeveel verdient u na de afdrachtregeling?
“De laatste keer dat ik op een afschrift keek, kreeg ik een kleine 2400 euro bijgeschreven. [bron]

Dat is dus 2400 euro netto.

Even rekenen: 2400 x 12 = 28800 netto. Een modaal inkomen in 2009 is ongeveer 30.000 euro bruto.

Aha. Dus als de SP beweert dat een Tweede Kamerlid van de SP ongeveer modaal verdient, dan weet u nu dat de SP schijnbaar het verschil tussen bruto en netto niet kent. Of dat ze liegen en helemaal geen modaal salaris verdienen. Dat laatste natuurlijk.

`Het huidige model is failliet`

‘De wereld zoals journalisten die nu kennen gaat het komende jaar, misschien duurt het twee jaar, drastisch veranderen. Het huidige model is failliet. We kunnen het ons niet meer veroorloven dat een journalist ’s ochtends op de redactie verschijnt, aan een verhaal werkt en dat aan het einde van de dag inlevert bij de eindredactie,’ aldus Montgomery. […] Wat mij verbaast is dat journalisten moeite hebben die boodschap te aanvaarden. Ze willen het niet begrijpen. Ik zie het tenminste niet. Ze veranderen hun gedrag niet. Blijven op dezelfde manier werken en zich organiseren. Ze twitteren misschien wel, maar daar gaat het niet om. Het gaat om fundamenteel anders werken. Niet straks, maar nu.’ […] ‘Journalisten moeten content gaan beheren dat via alle denkbare platforms wordt verspreid. Ze moeten experts worden op een bepaald gebied. Over dat onderwerp schrijven ze niet alleen, ze verzamelen bijvoorbeeld ook links, stellen websites samen, beheren een community en modereren reacties. […] O ja, en het moet ook nog eens veel goedkoper. ‘Daarbij denk ik niet zozeer aan minder mensen, maar vooral een veel hogere productiviteit.’ En de consument krijgt een deel van de rekening. ‘Niet voor algemeen nieuws, wel voor extra diensten. [bron]

David Montgomery, topman van eigenaar Mecom (eigenaar van de Media Groep Limburg en grootaandeelhouder van Wegener), zet een streep door het beroep dat journalist heet.

Heleen Mees steunt PVV in immigratieonderzoek

Generally I do not support the positions of Geert Wilders and his Freedom Party. Actually, I find his party’s success in popular polls and the June 4 election for European Parliament quite nauseating. But I do not object to the Freedom Party’s request to outline the costs and benefits of immigration. It may in fact help to improve current integration policies. After all, meten is weten.

It’s not a very elegant analogy, but one reason crime rates in New York City are down so spectacularly is because the NYPD started to collect detailed statistics on the crime rates per neighborhood on a weekly basis. Maps of crime trends help the police department decide how, when and where to deploy its officers.

The bottom-line is that immigration can be beneficial to society, as long as you help immigrants to make best use of their talents. [bron]

Zegt Heleen Mees.

Wat Mees hier zegt is dat het goed is om te weten welke delen van de immigratiepolitiek succesvol zijn geweest en welke niet. (En om te voorkomen dat je fouten uit het verleden herhaalt, voeg ik er dan aan toe). Dat het goed is om te weten welke immigranten (of kinderen van immigranten) het goed doen en welke minder. Zodat je vervolgens gericht maatregelen kunt treffen om die situatie te verbeteren, net als in NYC de criminaliteit gericht werd aangepakt en met succes. Dit sluit aan bij de eerder door Mees geuitte kritiek op de wijze waarop Nederland met haar immigranten omspringt: de verzorgingsstaat verstikt immigranten.

Zielepoten met shockschade

Natuurlijk, het is komkommertijd en de kranten moeten vol. Nog steeds geen doping in de Tour gevonden, de Bossche zwemleraar schijnt als viespeuk nogal mee te vallen en Jan Smit is nog steeds bij zijn geliefde. Dus echt nieuws is er niet. Mevrouw Federer heeft een damesdubbel gebaard, de Nederlanders zitten nog bij Real en een rechter heeft bepaald dat bij een Telegraaf-journalist meer dan terecht huiszoeking is gedaan. Gaap, geeuw, snurk. Dus dan moet je met iets opmerkelijks komen. In dit geval de tragische claimklanten van Koninginnedag! Zou die gestoorde mevrouw uit Heusden, die ooit een aanklacht tegen de Postcodeloterij indiende, er ook bij zitten? Ik vrees van wel. Je hebt veel rare mensen. Mannen in Groningen die onder damesrokjes fotograferen, mensen die als hobby met Smarts smijten, debielen die op internet de aardige Ali B. dood verklaren en een vegastreaker die het vlees van de koningin wil zien bloeden. Maar mensen die shockschade claimen omdat ze op televisie een aanrijding hebben gezien winnen het toch echt van al deze zielepoten. [bron]

Youp

Bespottelijk idee

Maar er is nog een groter probleem, dat moeilijker op te lossen zal zijn. Dat is de achterliggende gedachte van de macro-economische modellen. De heersende modellen gaan ervan uit dat de deelnemers aan de economie uitstekend geïnformeerd zijn en de wereld in al haar complexiteit doorgronden. In het jargon hebben zij ‘rationele verwachtingen’. En dat niet alleen. Omdat ze allemaal dezelfde ‘waarheid’ begrijpen, handelen ze allemaal hetzelfde. Om de ingewikkelde wereld te beschrijven hoeven we dan ook maar het gedrag van de ‘representatieve’ consument en de ‘representatieve’ producent in een model te vatten. Zelden is een zo bespottelijk idee door zoveel academici serieus genomen. (Andere terreinen van de economie hebben zich niet door dit ongeloofwaardige idee laten misleiden en staan dan ook niet aan dezelfde kritiek bloot.) [bron]

Paul De Grauwe, hoogleraar economie aan de universiteit van Leuven is niet bang voor fundamentele kritiek op zijn eigen vakgebied,

“Taboes beslechten”

head in the sand3

En dat brengt me terug bij de beginvraag. Alleen stel ik hem nu aan de oer-Hollandse en niet-Marokkaanse krantenlezer. Ik ben namelijk benieuwd hoe het voor u is om de krant open te slaan of naar een actualiteitenprogramma te zappen en de negatieve berichten over Marokkaanse Nederlanders vliegen u om de oren. Denkt u dan ‘hèhè, eindelijk is het taboe over de multiculturele samenleving verleden tijd’? Of denkt u dat het er inmiddels meer op lijkt dat het taboe is om de constante stroom aan negatieve berichten over Marokkaanse Nederlanders zat te zijn? Als oer-Hollandse Marokkaan denk ik vooral het tweede en het zou het nuchtere Holland passen alle taboes te beslechten. [bron]

Zegt Tofik Bibi.

Ja, ik denk dat veel oer-Hollandse en niet-Marokkaanse krantenlezers die berichten meer dan zat zijn. Maar wat is je oplossing Tofik? Er maar niet meer over berichten? Kop in het zand? Of doel je op andere taboes die geslecht moeten worden om het probleem op te lossen?

Blanke kaukasische mannen

Nu maakt de PVV gebruik van de nieuwsloze luwte om zich af te vragen wat ‘de allochtoon’ ons kost. Laten we ervan uitgaan dat we op ons bureau, als wereldbewoners, een aantal nogal problematische dossiers hebben liggen, waarvan ik er drie uitlicht.

Zaak 1. Een mondiale crediet- en vertrouwenscrisis. Hoofdverdachten: blanke kaukasische mannen, die zich veel in banken bewegen, in grote bedrijven of op ministeries van Financiën. Worden daar buitenproportioneel voor beloond.

Zaak 2. Internationale wapenhandel. Hoofdverdachten: blanke kaukasische mannen, die zich veel in banken bewegen, in gecompliceerde bv constructies of op ministeries van Defensie. Wonen over het algemeen buitengewoon riant en kunnen professionele beveiliging betalen.

Zaak 3. Duurzaamheid en milieu. Hoofdverdachten: witte kaukasische mannen die veel in banken bewegen en natuur vernietigen, met als credo, ‘het zal mijn tijd wel duren’.

De vraag wat de allochtoon ons kost is voor een volwassen samenleving hoogstens een uitdaging. Die uitdaging niet aangaan of verliezen en omzetten in uitzetting, betekent een absoluut gebrek aan menselijkheid.  Dat is ongeveer wat de ‘autochtoon’ ons kost: verlies van menselijkheid en van vertrouwen in menselijkheid. [bron]

Was getekend: Abdulwahid van Bommel.

Als van Bommel over de zwarte medemens zou zeggen wat hij hierboven over blanke kaukasische mannen zegt was hij lang en breed veroordeeld voor racisme. Halloooo Meldpunt Internet Discriminatie, zijn jullie wakker?

Kijk, van mij mag hij het zeggen, ik lig er niet wakker van en voel me niet aangesproken. Van mij mag hij ook Knevel en van den Brink uitmaken voor “Evil Knevel en Dracula” (sic). Maar als van Bommel niet wordt vervolgd door het MDI toont dat eens te meer de hypocrisie van dat soort clubjes aan.

Update: wat lezen we nou in de fatwa die van Bommel heeft uitgesproken over de VVMU?

Het gebruik van discriminerende krachttermen, op basis van geaardheid, sekse, etniciteit, of welk menselijk kenmerk ook, draagt op geen enkele wijze bij aan herstel van waarheid of bescherming van menselijke waardigheid: integendeel!

De financiele kant van immigratie (+4 updates)

Econoom Pieter Lakeman berekende tien jaar geleden de kosten en baten van immigranten voor de Nederlandse samenleving. Naar eigen zeggen was hij de eerste die dat deed. In zijn boek Binnen zonder kloppen [hier te lezen], Nederlandse immigratiepolitiek en de economische gevolgen noemde hij de immigranten een grote verliespost voor de overheid: zeker 13 miljard gulden per jaar. Alleen al de Marokkaanse en Turkse immigranten kostten Nederland in de twintig jaar voorafgaand aan 1999 meer dan 70 miljard gulden. „De Nederlandse immigratiepolitiek is ongemerkt overgegaan in een van de meest verspillende vormen van hulpverlening”, zei Lakeman destijds in NRC Handelsblad. [bron]

citaat1 Lakeman

[citaat uit “Binnen zonder kloppen“, pag. 87]

Later zijn studies uitgevoerd door het CPB: ‘Hoe meer zielen, hoe minder vreugd’ uit 2001, en Immigration and the Dutch Economy in 2003.

De PVV zet de financiele aspecten van immigratie nu weer op de politieke agenda. En daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Hangt natuurlijk wel af van de insteek: hoe zijn vragen gesteld en wat wordt ermee beoogd. Immigratiepolitiek moet bewust worden gevoerd waarbij een kosten/baten analyse niet moet worden vergeten. Fouten uit het verleden moeten vooral niet worden herhaald. Laat deze discussie dus maar gevoerd worden in Den Haag, dan kan eenieder beter geinformeerd zijn eigen conclusies trekken.

Een actualisering van de reeds bestaande kennis zou natuurlijk winst zijn. Meten is weten. Het kabinet neemt voortdurend beslissingen over het immigratiebeleid: generaal pardon, aanscherping of versoepeling asielbeleid en gezinshereniging, regelgeving arbeidsmigratie. Het zou totaal van de gekke zijn als de gevolgen voor onze toch al zo geplaagde schatkist daarbij buiten beeld zouden moeten blijven. En laten we ook vooral niet vergeten te leren van in het verleden gemaakte fouten. [bron]

Maar uit Den Haag volgen natuurlijk meteen al de voorspelbare reacties. Terwijl van der Laan kort geleden zelf met reeds met het voorstel kwam, ipv. Fritsma te wijzen op de onzinnige stelling  aangezien het de PVV toen niet om immigratie maar om specifiek moslims ging:

Dinsdag tijdens het mondelinge vragenuurtje beweert PVV-Kamerlid Sietse Fritsma met grote stelligheid dat moslims honderd miljard euro aan sociale voorzieningen en uitkeringen kosten. De verantwoordelijk minister Eberhard van der Laan (integratie) reageerde gedecideerd. „Ik lever u zo snel mogelijk een lijstje met een overzicht van alle kosten én baten en dan praten we verder.”

Update: Op 2 mei 1999 zaten Lakeman en Femke Halsema in Buitenhof om te spreken over het onderzoek van Lakeman. Het fragment is echter niet meer beschikbaar op de site van Buitenhof.

Update 2: De PVV heeft schijnbaar 79 vragen gesteld.

Update 3: Jerry Straub van de PvdA in Amsterdam heeft aangifte gedaan tegen de PVV:

Als allochtonen’ een maand lang hun werk zouden neerleggen, dan schaadt dat de economie en daarmee ook de internationale economische positie van Nederland. Daarom zouden werkgevers ook stelling moeten durven tegen de PVV: ‘uit loyaliteit naar hun personeel ‘.

Gisteren aangifte gedaan bij het Anti Discriminatie Bureau Amsterdam. Want ik laat het land waar ik ben geboren niet afglijden naar een maatschappij waar afkomst en identiteit bepalend zijn voor acceptatie of afwijzing. Dat is niet het Nederland en ook niet Amsterdam de hoofdstad die ik ken en waar ik op werkbezoek bij projecten, bijeenkomsten en organisaties de wil en de wens van zovele Amsterdammers om te slagen, om met elkaar te leven, om vooruit te komen bijna dagelijks zie, hoor en voel. Daarom is de vraag ‘wat kost ons de allochtoon’ onzinnig. De PVV kost ons namelijk meer dan ons lief is! [bron]

Update 4: De krant De Pers toont aan dat de reactie van de andere politieke partijen, VVD uitgezonderd, buitengewoon hypocriet is.