ET

4. In April 2006, Dr Shostak predicted we would find evidence of extraterrestrial life between 2020 and 2025. He believes the best way of bringing them up to speed with the human race is to send them the contents of the internet.

33. In the mid-1990s, Seti scientists thought they were on to something when they picked up a signal every evening at 7pm. It turned out to be from a microwave oven used by technicians in the cellar at the Parkes Observatory in Australia. There is now a note on the microwave asking people not to use it while Seti is active.

Melanie Philips: How Britain is creating a terror state within

Melanie Phillips is a British journalist and author. She is best known for her controversial columns on political and social issues Awarded the Orwell Prize for journalism in 1996, she is the author of All Must Have Prizes, Londonistan and several other books. Styled a conservative by her opponents, she prefers to think of herself as defending authentic liberal values against the attempt to destroy western culture from within. [bron] [website]

Deel 2:

Lees verder

Hoogleraar rechtsfilosofie: “Een rechter met een hoofddoek moet zeker kunnen”

jurist van den burg wil rechter met hoofddoek

Aldus een interview met dr.mr. Wibren van der Burg in het blaadje J&L (jurist en literatuur) van october 2009.

Als zelfs hoogleraren rechtsfilosofie en rechtstheorie dit soort waanzin beginnen te produceren, dan is de islamisering van Nederland misschien toch dichterbij dan ik dacht. Als we de redenering van Wibren van der Burg consequent doortrekken, dan zouden er helemaal geen kerstpakketten uitgedeeld mogen worden. Want waarom zou een kerstpakket dan op zichzelf niet een belediging kunnen zijn voor niet-gristenen? En waarom mogen er dan nog vleesproducten inzitten? Vegetariers zijn daartegen. En veganisten hebben zo ook hun eisen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Een rechter die niet in staat is om zijn eigen geloof en overtuigingen thuis te laten, en al helemaal als hij of zij niet in staat is de uiting daarvan buiten de rechtszaal te houden, is wat mij betreft per definitie ongeschikt als rechter. Zou van der Burg het ook goed vinden als een rechter een PVV button op zou doen, een CU trui aan zou trekken of een AFA petje zou dragen? Van der Burg zegt dat rechters goed worden gescreend en daarom onafhankelijk mogen worden geacht, maar het is schijnbaar teveel gevraagd dat ook te laten zien in het gedrag:

Een strikte scheiding tussen staat en religie is niet altijd wenselijk, vindt Van der Burg. ,,Voor veel mensen is cultuur of religie een wezenlijk deel van hun identiteit. Wanneer ze die in de publieke sfeer helemaal buiten beschouwing moeten laten, zouden ze dus een wezenlijk deel van zichzelf thuis moeten laten.” [bron]

Bij dit soort mensen beginnen bij mij altijd de alarmbellen te rinkelen. Daar zit vast meer achter. Effe googelen. En ja hoor:

Eerder was hij van 2001 tot 2008 hoogleraar metajuridica aan de Universiteit van Tilburg. Van 1996 tot 2001 leidde hij in Tilburg het PIONIER-onderzoeksprogramma ‘Het belang van idealen in recht, moraal en politiek’. Van 1986 tot 1995 was hij verbonden aan het Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht en aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht.

Hij vervulde diverse maatschappelijke en wetenschappelijke nevenfuncties. Van 2002 tot 2006 was hij voorzitter van het landelijk bestuur van de Remonstrantse Broederschap. [bron]

Hier spreekt dus iemand namens een geloofsgemeenschap. Weliswaar een vrijzinnige geloofsgemeenschap, maar blijkbaar niet zo vrijzinnig dat kerstpakketten met wijn en varkenspate geen kwaad kunnen. Neeeen, daar moet terstond mee worden gestopt, wat dat is beledigend voor moslims. Afgezien van het feit dat het altijd de moslims zijn die beschermd moeten worden en de rechten en tradities van niet-moslims beknot moeten worden,  is de kortzichtigheid, de arrogantie, het paternalisme en het discriminatoire karakter van dit soort standpunten simpelweg niet meer te harden.

Sterker nog, van der Burg wil liever de scheiding der machten opheffen ten faveure van religieuze groepen:

In debatten wordt vaak verwezen naar de Franse ‘laïcité’, de strikte scheiding tussen godsdienst en staat, waardoor er in het publieke domein geen ruimte is voor godsdienst. Volgens Van der Burg past deze benadering niet goed bij de Nederlandse traditie. Bovendien doet deze strikte scheiding ,,onvoldoende recht aan de belangen van religieuze groepen”.

En dat uit de mond van een hoogleraar rechtsfilosofie en rechtstheorie!

Man man man…. waar gaat dit naartoe…

3 jaar

blogging-requires-passion-and-authority

Tjonge jonge. Man man man. Afgelopen donderdag bestond dit weblog alweer 3 jaar.

Had ik vorig jaar nog 5 bezoekers, nu is door het incidentele gelink vanaf de bloggrootmeesters van Geenstijl het gemiddelde geklommen naar 5 en een paardekop. Bovendien werd dit weblog drie maanden geleden officieel gekwalificeerd als ongefundeerd irrelevant schreeuwblog door de linkse rakkertjes van Carlos en de Sargasso’s. Zeg nou zelf, dan ben je goed bezig. Niet dan? Nou dan! Dus heb ik besloten nog even op de ingeslagen weg door te gaan. Je weet nooit wie je er een plezier meer doet. Eens?

(Mensen die “other” invullen mogen dat natuurlijk toelichten in de comments.)

Leuk Marokkaans kereltje

Meteen daarna heb ik een gesprek met een op zichzelf leuk Marokkaans kereltje. Hij zegt: zie je die auto’s daar staan? Je kunt ons beter extra geld geven voordat ze in de brand gaan. [bron]

Eberhard van der Laan schiet zichzelf in de voet in het artikel waarin hij verklaart dat het probleem Wilders zichzelf door implosie zal oplossen.

Ideologische overwegingen

Fatale remedies is de titel van een boek van de socioloog Godfried Engbersen dat binnenkort verschijnt. Het gaat over onbedoelde gevolgen van beleid. Praktisch alle beleid heeft onbedoelde gevolgen, waarvan er veel ongewenst zijn. […] Vooral als maatregelen uit ideologische overwegingen of om emotionele redenen worden genomen, komt men aan een afweging van voor- en nadelen niet toe, niet vooraf en niet achteraf. [bron]

Zegt Marcel van Dam, die en passant de miljarden investeringen in de pauperwijken als zinloos bestempeld en nog steeds denkt dat paupers voortkomen uit pauperwijken ipv. pauperwijken uit paupers.

Marcel van Dam heeft dus opeens niets meer met ideologie. Ideologie is kortzichtig. Ideologie is emotie. Ideologie leidt to ongewenste gevolgen. Marcel van Dam in 2005 over zijn ideologie:

«… dat ik opvattingen heb over hoe het grote manco van deze samenleving zou moeten worden opgelost. En dat manco is veroorzaakt door het slopen van de oude verbanden van de verzuiling, voor een belangrijk deel het gevolg van technologische ontwikkelingen die het leven van mensen wel móesten veranderen. Dat is de kern van mijn ideologie.»
Is ideologie dan niet iets van het verleden?
«Onzin, alle denken is ideologisch. Het is juist hoog tijd dat de politieke partijen met een integrale visie komen over hoe je de teloorgang van de maatschappelijke verbanden zou kunnen compenseren.» [bron]