Geen anekdotisch incident maar een openbaring

sylvain-ephimanco

In dezelfde maand als de val van de Berlijnse Muur, zal Nederland zich moeten herinneren dat het vijf jaar geleden is dat een filmregisseur en columnist door een moslimfanaticus werd vermoord. Schoorvoetend herinneren, dat wel, en zonder poeha. Alsof de moord op Theo van Gogh door Mohammed B. een incident is dat met schaamte, ongemak of onverschilligheid dient te worden behandeld. ’Theo bijna vergeten’ kopte een krant. En als iets nog wordt gememoreerd, is het vooral de provocatieve en nare geest van het slachtoffer, zoals ’KRO-profiel’ onlangs deed. Over de dader, bijna niets. Over de portee van zijn daad, nog minder. Dat Mohammed B. zuiver in de geest van zijn naamgenoot de profeet handelde, is een splijtzwam die beter kan worden verzwegen. Toch delen die twee Mohammeds met elkaar hetzelfde fanatisme, dezelfde onverdraagzaamheid en wreedheid. In die zin is deze moord geen anekdotisch incident maar een openbaring. Achter de kogels en messen van de moordenaar schuilen helaas tal van geloofsgenoten die, volgens peilingen, deze daad als legitiem beschouwen en met instemming hebben begroet. [bron]

Sylvain Ephimenco

 

Civilisatie van de islam

Hirsi Ali haalt uit naar de bewindslieden van destijds, naar de multiculturalisten in de Kamer en naar de gevestigde middenpartijen, die integratieproblemen volgens haar blijven toedekken. ”Waar het over moet gaan, de civilisatie van de islam, komt helemaal niet aan de orde.” [bron]

Ayaan Hirsi Ali

Jolo wordt 24/7 slaaf van JOOP

joop2Wil je van je weblog een succes maken dan moet je idd. zo’n beetje 24/7 aan de bal zijn. Dat zie je aan de mannen van Geenstijl, editor in chief Pritt voorop. Dedication is king in the weblog business. Passie in je vak.

Jolo beweert dat hij dat snapt en bereid is dat offer te brengen. Zou hij echt zijn andere bezigheden zoals zijn radioprogramma gaan beeindigen? Ik geloof er niks van, maar ik ga ´m maar weer ´s hinderlijk volgen. Als ook dit initiatief van hem mislukt kan hij er altijd nog een boekje over schrijven.

ps. De eerste belofte heeft Jolo in ieder geval al niet waargemaakt: zijn weblog zou een ingenieus moderatiesysteem krijgen, maar in werkelijkheid gaan de neo-socialistische blog-Varanen als een dinosaurus in weblogland het moderatiesysteem met censuurglazuur uit de digitale Middeleeuwen toepassen: moderatie vooraf.

“As-Soennah moskee neemt afstand van aanwenden geweld”

De boodschap van de radicale as-Soennah moskee aan de Fruitweg in Den Haag begint onder invloed van een nieuw bestuur langzaam iets milder te worden. […]

Ook neemt de moskee sinds het nieuwe bestuur in 2008 aantrad ‘afstand van het aanwenden van geweld’ [bron]

WTF?! Mogen we hieruit afleiden dat dit tot 2008 niet het geval was? Wat werd daar dan in hemelsnaam gepreekt?!

De Linksmens volgens Jolo

linkse mensen volgens JoloBron: Vara gids [zie]

Wie de Joop gaan lezen? Progressieve mensen, aldus Jolo. Progressieve mensen worden volgens hem gekenmerkt doordat ze geïnteresseerd zijn in maatschappelijke ontwikkelingen en zich willen informeren over wat er gebeurt in de democratie waarin ze leven.

Aha. Dus niet-progressieve mensen (rechtse mensen dus volgens links) zijn niet geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en willen zich niet informeren over wat er gebeurt in de democratie waarin ze leven. Althans, volgens de Jolo.

En dan moet ik zo iemand serieus nemen?

Geen enkel signaal

theo-van-gogh dood op straat

Martin Verbeet, voorzitter van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, zegt dat hij geen enkel signaal heeft ontvangen dat er behoefte is aan een officiële herdenking. [bron]

Ook is nog geen enkel signaal ontvangen dat Martin Verbeet, voorzitter van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, geen enkele behoefte heeft aan een ongeloofelijke trap onder z’n ballen.

Ter herinnering, we hebben het dus over deze Martin Verbeet. En over deze Martin Verbeet.

De temporale kwab

Schade aan een ander betrokken gebied, de temporale kwab, kan leiden tot een speciale vorm van epilepsie en het ervaren van religieuze openbaringen. Van Mozes en Mohammed wordt bijvoorbeeld gedacht dat ze leden aan temporale kwab epilepsie.

Weg met god? In het gunstigste geval heeft het ontstaan van religie de mens dus tijdelijk evolutionair voordeel opgeleverd. Zo kan het katalysator geweest zijn van onze vooruitgang van holbewoners naar soort die zich overal ter wereld met succes heeft weten te vestigen. In dat geval zeg ik: ‘Chapeau!

Maar het is nu wel mooi geweest.’ Religie is van sociale lijm tot kruitvat verworden. Het scheidt de mensheid meer dan het haar bindt. Religie is gebaseerd op een illusie die zijn oorsprong vindt in voorouders die het verschil nog niet kenden tussen een natuurverschijnsel en een teken van de goden.

Met de kennis die we nu hebben is het duidelijk dat god en religie een verzinsel zijn van onze eigen hersenen. In de naam van tolerantie wordt religie in stand gehouden en dat gaat ten koste van humanistische waarden en gelijkheidsbeginselen. En dat, zo moge duidelijk zijn, is zeker niet evolutionair voordelig. [bron]

Geldmannetje

Volgens mijn geldmannetje komt er per jaar 160.000 binnen, en daarvan gaat 75.000 metéén naar de rijks-overheid. Dan nog 2000 naar Amsterdam. Dat betekend dat ik maar 52% van mijn inkomen mag houden, en dan is nog steeds niet alles betaald. Voordat ik mijn geldmannetje had, was het nog erger.

Pooiers vragen vaak ook de helft, maar die zorgen dan ook voor je veiligheid. Daar ben je verder dan ook niks meer aan kwijt, en ze zorgen voor klanten. Je zit met genoeg klanten, en als je betaald zijn ze niet moeilijk. De overheid is een slechte pooier, want hij is net zo duur als de andere, maar hij doet bijna niks. [bron]