“Yes. It is punishable by death.”

“I don’t have a choice as a Muslim to accept or reject teachings. I go with what Islam teaches,” said Awadh A. Binhazim, who is listed on the Vanderbilt website as “Adjunct Professor of Islam at the Divinity School” and an adviser to the Muslim Student Association. His comments came earlier this week at a diversity event for students.

He was asked directly, “Under Islamic law is it punishable by death if you are a homosexual?”

Binhazim said, “Yes. It is punishable by death.” [bron]

Aldus Professor Awadh A. Binhazim, de “university’s Muslim chaplain” van de Vanderbilt University,  Nashville Tennessee, USA.

En hier de beelden als bewijs:

Door de ruime vrijheid van meningsuiting in de VS weten we nu wat deze ‘Muslim chaplain’ echt denkt en kun je hem gericht bestrijden. Maar waarom laat de universiteit deze achterlijke baardmans die zo uit de donkerste krochten van de Middeleeuwen lijkt getrokken zijn achterlijke denkbeelden op hun universiteit verspreiden?

Verraad

Zomaar een citaat uit het Irak rapport van de commissie Davids. Zowel PvdA als het CDA accepteerden resolutie 1441 als feitelijke grondslag voor de interventie in Irak! De PvdA maakt nu goede sier door de indruk te wekken er altijd tegen te zijn geweest. Ik kan me zomaar voorstellen dat Bos en Verhagen de afgelopen weken weer als kemphanen tegenover elkaar hebben gestaan waarbij soortgelijke woorden vielen.

Vrienlink (BE): “Racismewet ongrondwettig toegepast”

Rechtsantropoloog Jochum Vrielink is een dapper man. Misschien nog meer nog dan Nederland is Belgie al jaren in de greep van de antidiscriminatiebeweging. Jochum Vrielink deed onderzoek naar de Belgische rechtspraak over racisme sinds 1981 en komt tot de volgende conclusies:

“De racismewet wordt veel te ruim en vaak ongrondwettig toegepast. Daarom schiet ze haar doel voorbij.” […] In de jaren negentig waren er twee veroordelingen per jaar, in 2005 was het aantal opgelopen tot 45. De wet wordt in 80 procent van de gevallen toegepast op uitlatingen, terwijl de wet vooral bedoeld was om discriminerende daden te beteugelen. Vooral vanaf 1994 wordt de wet te ruim en zelfs ongrondwettig toegepast, luidt het in de studie. Bij de toepassing wordt ook geen rekening gehouden met de arresten van het Grondwettelijk Hof die vereisen dat bij een racistische uitlating aangetoond wordt dat er kwaad opzet is.

Die conclusies zijn geen kattepis. Zoals we  in Nederland het MDI van de naoorlogse islam-inquisiteur Rene Danen kennen, zo heeft Belgie Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, dat in 2008 verheugd was over het voornemen om de grenzen open te stellen voor economische migranten en het legaliseren van illegalen. Daarover zegt Vrielink:

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding moet volgens Vrielink ook duidelijk maken waarom het zich burgerlijke partij stelt. Het centrum zou best ook geen bevoegdheid hebben om zich burgerlijke partij te stellen. Dat is eerder de taak van actiegroepen zoals de Liga voor Mensenrechten of Kif-Kif.

Misschien moeten we Jochum Vrielink ook eens uitnodigen om dit onderzoek in Nederland uit te voeren, want in ons land is het al niet veel beter.

Marcel van Dam: “Labour collaborateurs”

Het godwinnen zit bij linksmensen gewoon in hun DNA.  Nu weer Marcel van Dam, de enige man die in de Nederlandse geschiedenis prime time op de Nederlandse televisie een medemens als buitengewoon minderwaardig heeft betiteld. (Is dat niet beledigen en haatzaaien? Zeker als je bedenkt dat Fortuyn later werd vermoord. Waarom staat Marcel van Dam eigenlijk niet voor de rechter?) Diezelfde Marcel van Dam afgelopen donderdag in de Volkskrant:

Bos beschrijft de keuze voor de derde weg niet als verkeerd, maar als een soort louteringsproces dat de PvdA door de geschiedenis als het ware is opgedrongen. Maar  het is te kort geleden dat hij zich trots door de Labour collaborateurs van het neoliberalisme liet bejubelen als hun grote continentale voorbeeld.

Afvalligheid is niet alleen bij de Islam verboden. Maar wacht eens even. Wie is er nou eigenlijk de overloper? Iets dat Marcel van Dam trouwens al eerder deed, want ooit was van Dam een liberaal.

Minister Kwak (1 update)

Door geen afstand te nemen van dit kwalijke rapport en het juist nu naar de Kamer te sturen, maakt Ter Horst zich bovendien schuldig aan directe beïnvloeding van het politieke proces.
Wat levert die inzet van belastinggeld op? Een citaat: ‘Ideologisch zijn er echter wel degelijk elementen van rechts radicaal ideeëngoed aan te treffen bij de PVV, zoals een positieve oriëntatie op ‘het eigene’, een afkeer van ‘het vreemde’ en van politieke tegenstanders, en een hang naar het autoritaire’.

Sinds wanneer is positieve oriëntatie op het eigene rechts radicaal? Wouter Bos predikt een ‘beschaafde vorm van nationalisme’ en toont zich ‘trots op Nederland’.

Is die aardige Wouter nu ook al een nazi? Wanneer komt hij dan uit de kast als NSB’er? En Willem Drees senior, was die georiënteerd op het eigene of op dat van een ander land? En sint Obama, die bij menige linkse boven het bed hangt, die oriënteert zich toch echt voor honderd procent op het eigene, gezien de Amerikaanse vlaggen en patriottische taal. Ook al rechtsradicaal dus? En al die allochtonen met hun heimweeschotels, die oriënteren zich toch ook op het eigene. Ook allemaal nieuw radicaal rechts? [bron]

Was getekend: Geert Wilders.

En Geert krijgt bijval uit onverwachte hoek. Zo schrijft de nieuw radicaal linkse Thomas von der Dunk:

Waar het evenwel om ging: islamitische Britten bleken een stuk patriotti­scher dan niet-islamitische, en hetzelfde geldt voor de Duitsers. […] Maar sommigen zijn duidelijk te conservatief, en willen zich niet laten zien. Het gaat om een zeer kleine minderheid, die zich achter nikaab of boerka verbergt. Het Franse parlement wil dat nu in meerderheid verbie­den – en het zal de vele hoofddoekjeshaters op dit forum in mijn geval mogelijk verbazen: dat vind ik helemaal niet zo’n slecht idee. Daarom kan ik ook die Utrechtse arts die recent een boerkadraagster negeerde, geen ongelijk geven.[…]Criterium kan alleen zijn, of iets vrijwillig of onder dwang gebeurt. De intentie van een boerka is om niet te worden gezien – dan moet je ook niet zeuren, als je inderdaad over het hoofd wordt gezien.

Ps. Welk programma heeft de Volkskrant uit deze zin verwijderd?

“Het verketteren en demoniseren (kijk eens een kwartiertje Pauw&Witteman of laten we graag aan derden over.”

Update: Misschien heeft Wilders toch niet helemaal gelijk over de minister, gezien dit bericht (beluister hier de betreffende uitzending) maar wel schokkend om te lezen dat de politiek via de ambtenarij dit soort onderzoeken laat uitvoeren en vervolgens de inhoud probeert te manipuleren:

Ambtenaren hebben geprobeerd om Geert Wilders buiten het rapport Polarisatie en radicalisering in Nederland te houden. Dat zei onderzoeker Jaap van Donselaar vrijdag in Dit is de Dag. In het rapport wordt Wilders ‘nieuw rechts radicaal’ genoemd. Dit was de ambtenaren ‘onwelgevallig’, zegt Van Donselaar. “De PVV had men er liever niet in onder de vlag van het radicalisme. Maar ik zei: sorry, daar kun je echt niet omheen.”

Paul Wilders: Geert moet worden veroordeeld

Met de afkeer van het vreemde bedoelen de onderzoekers de vermeende islamisering en uitlatingen over niet-westerse allochtonen. Harde uitspraken over deze onderwerpen lijken in de buurt te komen van discriminatie, omdat het gaat over uitsluiting van rechten, criminalisering en maatschappelijke tweedeling. […] Volgens de onderzoekers werkt de PVV op internet als een magneet voor extreemrechts. Zij baseren zich voor die stelling op extreemrechtse webfora.

In de context van het lopende proces dient afgewacht te worden of en in hoeverre het IVA-rapport enige impact heeft. Op puur persoonlijke titel kan ik niet anders dan de conclusies van het rapport in essentie volledig onderschrijven. [bron]

Aldus Paul Wilders, broer van Geert Wilders.

Don Dijkgraaf komt hard in 2010

Audax Publishing heeft Jan Dijkgraaf benoemd tot algemeen hoofdredacteur. Dijkgraaf blijft aan als hoofdredacteur van HP/DeTijd, en wordt daarnaast verantwoordelijk voor de titel Aktueel MAN en alle commerciële, titeloverstijgende specials en boekpublicaties van Audax. Ook het online uitgeefbeleid van de uitgeverij, en de nog te vormen centrale vormgevingsredactie vallen straks onder Dijkgraaf. [bron]

BOSOC: ARE YOU A GOOD CITIZEN ?!

Die ontwikkelingen werken in zijn ogen ”uiteindelijk ungood op een samenleving omdat het mensen tot unpersons maakt ten opzichte van elkaar en het steeds weer de balans tussen particuliere koopkracht en collectieve welvaart verstoort en daarmee de kracht van wat wij met en voor elkaar kunnen betekenen”.

Bos pleit daarom voor een ”opvoeding tot burgerschap en een aan het algemeen belang dienstbare elite”. [bron]

Wouter Bos (Bosoc) draaft nu echt volkomen door. U dient een opvoeding in burgerschap te ondergaan. Je verzint het toch niet?

“Blank & Bekend”

Mijn optreden in Pauw & Witteman heeft overigens ook tot ontzettend veel bijval geleid van collegae, die vonden dat het ‘hoog tijd’ werd dat er in een programma als bijvoorbeeld Pauw & Witteman eens klip en klaar door ‘iemand die Blank & Bekend is’ werd gezegd dat Wilders boosaardig, gevaarlijk en een volksmenner in de dop is. [bron]

Aldus te lezen op het weblog van Peter. R. de Vries.

Aha, als iemand die niet blank is kritiek heeft op Wilders, dan telt dat niet? Wie zijn hier nu de racisten? Kun je voor dit soort uitspraken voor de rechter worden gedaagd?