Paul Wilders: Geert moet worden veroordeeld

Met de afkeer van het vreemde bedoelen de onderzoekers de vermeende islamisering en uitlatingen over niet-westerse allochtonen. Harde uitspraken over deze onderwerpen lijken in de buurt te komen van discriminatie, omdat het gaat over uitsluiting van rechten, criminalisering en maatschappelijke tweedeling. […] Volgens de onderzoekers werkt de PVV op internet als een magneet voor extreemrechts. Zij baseren zich voor die stelling op extreemrechtse webfora.

In de context van het lopende proces dient afgewacht te worden of en in hoeverre het IVA-rapport enige impact heeft. Op puur persoonlijke titel kan ik niet anders dan de conclusies van het rapport in essentie volledig onderschrijven. [bron]

Aldus Paul Wilders, broer van Geert Wilders.

Don Dijkgraaf komt hard in 2010

Audax Publishing heeft Jan Dijkgraaf benoemd tot algemeen hoofdredacteur. Dijkgraaf blijft aan als hoofdredacteur van HP/DeTijd, en wordt daarnaast verantwoordelijk voor de titel Aktueel MAN en alle commerciële, titeloverstijgende specials en boekpublicaties van Audax. Ook het online uitgeefbeleid van de uitgeverij, en de nog te vormen centrale vormgevingsredactie vallen straks onder Dijkgraaf. [bron]

BOSOC: ARE YOU A GOOD CITIZEN ?!

Die ontwikkelingen werken in zijn ogen ”uiteindelijk ungood op een samenleving omdat het mensen tot unpersons maakt ten opzichte van elkaar en het steeds weer de balans tussen particuliere koopkracht en collectieve welvaart verstoort en daarmee de kracht van wat wij met en voor elkaar kunnen betekenen”.

Bos pleit daarom voor een ”opvoeding tot burgerschap en een aan het algemeen belang dienstbare elite”. [bron]

Wouter Bos (Bosoc) draaft nu echt volkomen door. U dient een opvoeding in burgerschap te ondergaan. Je verzint het toch niet?

“Blank & Bekend”

Mijn optreden in Pauw & Witteman heeft overigens ook tot ontzettend veel bijval geleid van collegae, die vonden dat het ‘hoog tijd’ werd dat er in een programma als bijvoorbeeld Pauw & Witteman eens klip en klaar door ‘iemand die Blank & Bekend is’ werd gezegd dat Wilders boosaardig, gevaarlijk en een volksmenner in de dop is. [bron]

Aldus te lezen op het weblog van Peter. R. de Vries.

Aha, als iemand die niet blank is kritiek heeft op Wilders, dan telt dat niet? Wie zijn hier nu de racisten? Kun je voor dit soort uitspraken voor de rechter worden gedaagd?