Reeds in 2004 vermoedens van Grieks bedrog

Der Generaldirektor des Europäischen Statistikamtes, Walter Radermacher, wirft den EU-Regierungen vor, an der griechischen Krise mitschuldig zu sein. Bereits in den Jahren 2004 und 2005 habe es Probleme mit den aus Athen gelieferten Daten gegeben. Eurostat habe schon damals mehr Rechte und Kompetenzen gefordert, um zu prüfen, wie die Daten erhoben wurden. Einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission hätten die nationalen Regierungen aber nicht vollständig zugestimmt, sagte Radermacher der Süddeutschen Zeitung. “Die Mitgliedsstaaten haben uns nicht die Instrumente gegeben, mit denen wir die Krise hätten verhindern können.” [bron]

GODVERDEGODVERDEGODVER.

Weggejaagd

Als burger mag ik van een neutrale overheid verwachten dat bijvoorbeeld stadsdeelvoorzitsters, politieagentes en lokettistes van de afdeling burgerzaken geen hoofddoek dragen. Maar de gemeente kan zoiets toch moeilijk afdwingen bij een moeder, die met haar kind naar de speeltuin of de kinderboerderij gaat.

Wilders maakt hier geen vrienden mee. Zelfs Marco Pastors van het met de PVV sympathiserende Leefbaar Rotterdam (LR) ziet het idee niet zitten. De Rotterdamse Fortuynisten vinden dat ambtenaren, die contact hebben met burgers en instellingen, geen hoofddoekje horen te dragen. “Maar wat mensen in gesubsidieerde instellingen aantrekken, mogen ze zelf weten“, aldus Pastors.
Woensdagavond zullen we weten of Wilders met dit voorstel de overwinning heeft vergooid in de twee gemeenten, die hij wil veroveren. Ik denk dat hij een aantal twijfelaars heeft weggejaagd. Bovenal heeft hij zijn tegenstanders gemobiliseerd. [bron]

Carel Brendel verwoordt het goed.

Wilders wordt meer en meer zijn grootste tegenstander. Het begint er steeds meer op te lijken dat Wilders de discussie over integratie meer kwaad dan goed doet door een beleid voor te stellen waar zelfs met veel moeite geen goede argumenten voor te verzinnen zijn. De PVV laat de kans liggen om islam, integratie en criminaliteitsbestrijding op de politieke agenda te zetten op een wijze die serieus genomen kan worden. De stemmen die de PVV trekt blijken in de polls dan ook vooral proteststemmen te zijn tegen de andere partijen. Daarmee lijkt aangetoond dat het niet de verdienste van de PVV maar de schuld van de overige partijen is, dat Wilders in de polls zo hoog scoort.

De vraag is nu: hebt u de indruk dat de overige partijen dat ook inzien en hun leven zullen beteren? Want als ze dat niet doen en de demonisering van de PVV of haar (veronderstelde) achterban nog verder opvoeren, dan zal de PVV steeds groter worden. De winst voor de PVV ligt minder in de handen van Wilders dan in de handen van de overige partijen.

Cause première

Maar waar Allègre zich werkelijk kwaad over maakt is dat de enorme focus op de klimaatverandering, het zicht op alle andere ecologische problemen vertroebelt die het bestaan van de mensheid bedreigen. Als eerste urgentie die de ’cause première’ van alle problemen is, noemt hij het bestrijden van de overbevolking. Daarna noemt hij bijvoorbeeld de waterschaarste die iedere dag verantwoordelijk is voor de dood van 20.000 mensen. En dan is er nog de honger, de energieschaarste, de afvalverwerking, de vervuiling van zeeën en oceanen. Maar er was praktisch geen staatshoofd aanwezig op topconferenties over honger of water. [bron]

Kerels

Fawaz heeft er wel een antwoord op: normaal gesproken blijft de Ware moslim weg bij verkiezingen. Maar uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke middelen. En de opmars van de PVV in Den Haag is zo’n situatie. En dan mag er van de Geschriften worden afgeweken en gestemd worden. Op welke partij spreekt Fawaz niet direct uit. Maar de opdracht is te kiezen voor partij die het beste de belangen van moslims dient. ‘Je moet als moslim kijken of je stem voor een partij niet strijdig is met het islamitische geloof. Als bijvoorbeeld een partij voor homo’s is, wordt het lastig’, zegt Fawaz. “Een moslimpartij is dan wel een logische keuze”. De moslimpartijen die in Den Haag meedoen spelen er handig op in; na afloop staan ze te flyeren voor de ingang.

“We moeten binnen de overheid kerels hebben die de moslimgemeenschap zullen dienen.”[bron]

Christentekkel

Wat is die Rouvoet een viezig mannetje, zeg. Een christentekkel met een obscene seksuele frustratie die hij rechtvaardigt door te verwijzen naar schimmige Bijbelteksten.

Het eerste wat hij deed toen hij de portefeuille van Ronald Plasterk overnam, was homo-emancipatie eruit gooien. Rouvoet wenst namelijk niets met homo’s te maken hebben, want dat mag niet van zijn geloof, dus daar wil hij zijn viezige kluifjes niet aan branden. […]

God, wat ben ik blij dat ik geen homo ben in deze tijd. Niet alleen word je bedreigd door een woestijngeloof dat je met bijzonder veel genoegen van het hoogste gebouw in de stad wil afdonderen, ook het conservatieve christentuig wil je het land uit geselen. [bron]

Theodor Holman maakt terecht duidelijk dat de homo’s niet alleen van de islam en het Marokkaanse straattuig iets te vrezen hebben.

Vrouwen van Moslim Studenten Vereniging mogen niet in beeld

“Ik zou uberhaupt niet begrijpen waarom je als meisje op televisie wil komen.”

Aldus de mannelijke voorzitter Lieven Hanssen (student Arabisch en Islam) van de MSV Nijmegen, de Moslim Studenten Vereniging van de Radboud -emancipatie- Universiteit. Vrouwelijke leden mochten van de mannelijke leden niet voor de camera verschijnen? Hier de beelden:

Waar zou Lieven Hanssen toch aan die ideeën komen? Misschien omdat ene Martijn de Koning hem les geeft?

Update: En het wordt nog veel leuker. Lees het vervolg topic!

Hoeveel?

Hoeveel politiek inhoudelijke argumenten om op Fatima Elatik te stemmen hebt u in het filmpje gehoord?

A)   Nul

B)   Geen

C)   Nada

D)   Wat nou inhoudelijke argumenten, het is ook een moslim en moslims steunen moslims, whatever.