Blote kont in een moeras

“Zonder kunstenaars zaten we met zijn allen in ons blote kont in een moeras en we zijn weer hard daar naartoe op weg”. [bron]

ROFL. De linksmensch blijft om (uit) te lachen.

Een Griekse Tragedie (1 update)

[link naar het artikel]

“I wouldn’t say that all Greeks are Zorba, but part of every Greek is this love of life and this love of enjoyment,” said Nikos Dimou, a 75-year-old Greek author who studied in Germany and has been most industrious — producing 60 titles in all. “The Greeks have a rather negative view about the Germans because they work too much. Dimou attributes the differences between southern and northern Europe to the lack of a “Protestant work ethic” in the south — as well as the sun-splashed Mediterranean climate, which slows the pace and encourages corner-cutting” [bron]

Update: de eisen aan Griekenland beginnen eindelijk concrete vormen aan te nemen:

An increase in the retirement age from 53 to 67, a three-year wage freeze and cuts in public sector pay are understood to be among the austerity measures agreed to by the Greek Government in exchange for a €24 billion (£21 billion) rescue package.

The measures include severe cuts in Civil Service wages, with public servants losing their “13th and 14th” months’ salary and pension entitlements, a reduction of state benefits and tax increases on alcohol and tobacco to help cut the deficit. [bron]

En verder:

 • Hiking the VAT from 19 percent to 21 percent (worth 1.3 billion euros)
 • One-off corporate tax (1 billion)
 • Cutting “holiday bonuses” by 30 percent (740 million)
 • 2 percent supplemental gas tax (450 million)
 • Freeze on state pensions (450 million)
 • Reducing bonuses and pay by 7  percent for public sector employees (360 million)
 • 2 percent supplemental cigarette tax (300 million)
 • Supplemental electricity tax (250 million)
 • One-off tax on vacation homes and oversized properties (200 million)
 • Cuts to pension subsidies (150 million)
 • Supplemental tax on luxury goods, e.g. yachts and cars worth more than 35,000 euros (100 million)
 • Other measures include: an additional 1 percent tax on income over 100,000 euros, reducing government overtime hours by 30 percent, cutting public-sector benefits 10 percent, and taxing the commercial activities of churches.

Maar eerlijk gezegd is dit nog allemaal peanuts. De echt pijnlijke maatregelen moeten schijnbaar nog gecommuniceerd worden. Zoals een generieke verhoging van de inkomstenbelasting. En dan nog zware straffen op belastingontduiking en corruptie, het moderniseren van het overheidsapparaat, de helft van de ambtenaren ontslaan, werkdag van minimaal 8 uur invoeren, de absurde uitzonderingen op de pensioenleeftijd afschaffen, balanced budget beleid invoeren voor de komende 10 jaar en dan zijn we nog maar net begonnen. Een van de topprioriteiten zal moeten zijn om de macht van de vakbonden te kraken.

Lees hier de volledige Council Decision van de EU.

Met speciale dank aan minister JC de Jager voor de links.

Het ‘verweer’ van Kees Schaap

Kees Schaap was de man die vieze handen maakte aan de documentaire over Geert Wilders en daar vervolgens behoorlijk wat kritiek over kreeg. Kees Schaap was ook de man die overtuigd was van een complot bij 9/11: het was een inside-job! Kees Schaap was ook de man die zijn positie als journalist misbruikte om zijn zin te krijgen bij een conflict in zijn woonplaats rondom een pension voor daklozen, aldus de plaatselijke politiek verslaggever Eddie de Paepe. Kees Schaap publiceert vandaag zijn verweer tegen de kritiek. Later we de belangrijkste punten even doornemen:

Schaap verweert zich tegen de beschuldiging dat hij Wilders zou demoniseren. Dat is op zich al vreemd aangezien hij Wilders wel als een demon beschouwd. Hij gebruikt dat woord niet, maar uit alles blijkt dat hij Wilders als een gevaarlijke man ziet, een volksmenner die mensen klaarmaakt voor een oorlog (sic) tegen de islam (opmerkelijk dat Schaap hier het woord ‘islam’ gebruikt, want hij bedoelt eigenlijk ‘moslims’, een onderscheid dat hij niet wenst te maken blijkbaar). Concrete bewijzen daarvoor heeft Schaap niet. Hij zegt dat Wilders aansluiting zoekt bij “extreem-rechtse Amerikaanse en Israëlische partijen die al eerder hun invloed hebben aangewend om die daad bij het woord te voegen”. Doelt Schaap hier op het feit dat Israël zich verweert tegen Hamas? En verder zijn traditioneel extreem-rechtse groeperingen meestal anti-joods ipv. anti-islam, reden waarom bij herhaling in onderzoeken wordt ontkent dat de PVV een klassieke extreemrechtse partij zou zijn.

Schaap beweert vervolgens:

Zo is de uitzending gefundeerd op harde feiten, statistieken en onderbouwde analyses van wetenschappers van onbesproken reputatie die – ook na de uitzending – volledig achter de door Zembla gemaakte presentatie staan.

Allereerst blijken die harde feiten niet zo hard te zijn als wordt gesuggereerd. Een uitgebreide analyse kunt u bv. vinden op Contradicere. Bovendien zegt Schaap dat de wetenschappers er ook na de uitzending nog steeds volledig achter zouden staan. Maar is dat wel zo? Elsevier beweert dat Ernst Lissauer zich misbruikt voelt door Zembla en dat hij het ‘tendentieuze en slechte journalistiek’ noemt: ‘alleen het quoteje dat in hun verhaal paste, hebben ze eruit gepikt.’

“Het zijn de eigen woorden van Wilders die we laten horen” zegt Schaap. Ja dat is waar, maar door selectief te schoppen in zijn uitspraken, de context weg te laten, de uitspraken vervolgens in een nieuwe een suggestieve context te plaatsen, achter elkaar te zetten en relativerende, nuancerende uitspraken of (opzettelijk delen van) uitspraken die het verhaal van de makers van Zembla niet ondersteunen of zelfs tegenspreken bewust weg te laten, ben je als journalist bewust bezig de kijker te manipuleren. Een voorbeeld hiervan is de foutief geciteerde uitspraak over de vermeende wenselijkheid van rassenrellen; in werkelijkheid was dit het citaat (bron: Contradicere):

Wilders noemt de islam een achterlijke cultuur en wil zo scherp varen om ‘rassenrellen’ te voorkomen. “Mocht het ooit tot rellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan… Met die rellen schudt de samenleving de politiek wakker en dwingt haar alsnog daadkrachtig in te grijpen.”

Wilders heeft ook gezegd dat hij niks tegen moslims heeft, dat moslims die zich aan de Nederlandse wet en normen houden en niet “aan de sharia denken” welkom en gelijk aan ieder ander zijn. Zeker, Wilders doet uitspraken die er niet om liegen en die kritisch tegemoet getreden mogen en moeten worden, maar niet door hem dan maar als de nieuwe Hitler of nieuwe Milosovic te portretteren, een man slechts uit is op deportatie en massamoord, zoals Zembla heeft gedaan. Die vergelijking met de Balkan werd overigens eerder door Ephimenco gemaakt. Het probleem met dat interview in Denemarken is dat de extreme uitspraken die hij daarin deed onduidelijk, onzinnig of nauwelijks serieus te nemen waren. Wilders leek ook slecht voorbereid en uitgedaagd om ferme uitspraken te doen. Maar: als je de uitspraken van Wilders op meest vergaande wijze interpreteert, waarom zou je dat dan ook niet met de uitspraken van moslims, teksten uit de koran en internationale ontwikkelingen rondom de islam moeten doen? Waarom daar dan wel de nuance, context, relativering zoeken?

Kern van de kritiek van Schaap is dat kritiek leveren op het heilige boek van, in dit geval moslims gevaarlijk is:

Immers, het aantonen dat mensen niet deugen door te verwijzen naar spreuken uit hun heilige boeken is niet onschuldig of opbouwend. Het helpt mee een klimaat van angst te creëren waarin geweld kan worden gelegitimeerd.

Bij herhaling beweert Wilders dat hij onderscheid maakt tussen moslims en de islam. In hoeverre hij dat zuiver doet, en in hoeverre dat zelfs mogelijk is laat ik hier even in het midden. Het gaat hier om het feit dat Schaap blijkbaar van mening is dat kritiek uiten op een geloof de facto niet toegestaan is, want daarmee zeg je automatisch dat de aanhangers van dat geloof niet deugen. Schaap gaat zelfs nog verder: die kritiek heeft tot gevolg dat geweld kan worden gelegitimeerd. Schaap wil dus serieus beweren dat moslims die heilig geloven in de Koran niet door hun geloof tot geweld worden aangezet (ondanks de stroom aan beelden die dagelijks tot ons komen via de media die het tegendeel suggereren, ondanks de rapporten van de AIVD en NCTB, ondanks de moord op Theo van Gogh etc. etc.), maar mensen die kritiek vernemen op de Koran wel tot geweld worden aangezet (ondanks dat Schaap geen enkel geval kan tonen van geweld tegen moslims naar aanleiding van kritiek op de Koran). Dan moet Schaap toch een behoorlijk verknipt wereldbeeld hebben.

Schaap haalt ook uit naar de journalistiek:

Onze vaderlandse journalistiek heeft – enkelingen daargelaten – zich niet bepaald onderscheiden in het kritisch onderzoeken en analyses van Wilders en zijn PVV.

Er zijn talloze rapporten verschenen waarin Wilders en de PVV worden geanalyseerd. Talloze journalisten hebben zich over Wilders uitgelaten waarbij veelvuldig naar de jaren ’30 werd verwezen. Zembla had de kans om een serieuze analyse te maken maar heeft dat nagelaten. Zembla had bv. kunnen nagaan of er misschien wel een reden is om bezorgd te zijn over de oprukkende islam in Europa. Maar dat heeft Zembla niet gedaan. Zembla heeft anti-Wilders propaganda gemaakt met een selectie van aan de PvdA gerelateerde ‘deskundigen’.

Dat Wilders niet aan de uitzending van Zembla heeft meegewerkt is trouwens niet zo vreemd, de werkwijze van Zembla kennende. De uitspraakik wil best toegeven dat we nooit een uitzending in Wilders’ voordeel zouden maken.” van eindredacteur Kees Driehuis spreekt daarbij natuurlijk boekdelen.

Paul Tang: ‘als blanke man weinig kans bij PvdA’

De PvdA hanteert het man-vrouw-principe op de lijst. Dit tot groot ongenoegen van Tang. Hij noemt dit principe “veel te star”. Volgens Tang maakt hij als blanke man uit Amsterdam weinig kans op een hoge positie op de PvdA-lijst. [bron]

Was getekend: Paul Tang, scheidend PvdA kamerlid, vooral bekend als ‘het Lek van het Binnenhof’.