Een Griekse Tragedie (1 update)

[link naar het artikel]

“I wouldn’t say that all Greeks are Zorba, but part of every Greek is this love of life and this love of enjoyment,” said Nikos Dimou, a 75-year-old Greek author who studied in Germany and has been most industrious — producing 60 titles in all. “The Greeks have a rather negative view about the Germans because they work too much. Dimou attributes the differences between southern and northern Europe to the lack of a “Protestant work ethic” in the south — as well as the sun-splashed Mediterranean climate, which slows the pace and encourages corner-cutting” [bron]

Update: de eisen aan Griekenland beginnen eindelijk concrete vormen aan te nemen:

An increase in the retirement age from 53 to 67, a three-year wage freeze and cuts in public sector pay are understood to be among the austerity measures agreed to by the Greek Government in exchange for a €24 billion (£21 billion) rescue package.

The measures include severe cuts in Civil Service wages, with public servants losing their “13th and 14th” months’ salary and pension entitlements, a reduction of state benefits and tax increases on alcohol and tobacco to help cut the deficit. [bron]

En verder:

 • Hiking the VAT from 19 percent to 21 percent (worth 1.3 billion euros)
 • One-off corporate tax (1 billion)
 • Cutting “holiday bonuses” by 30 percent (740 million)
 • 2 percent supplemental gas tax (450 million)
 • Freeze on state pensions (450 million)
 • Reducing bonuses and pay by 7  percent for public sector employees (360 million)
 • 2 percent supplemental cigarette tax (300 million)
 • Supplemental electricity tax (250 million)
 • One-off tax on vacation homes and oversized properties (200 million)
 • Cuts to pension subsidies (150 million)
 • Supplemental tax on luxury goods, e.g. yachts and cars worth more than 35,000 euros (100 million)
 • Other measures include: an additional 1 percent tax on income over 100,000 euros, reducing government overtime hours by 30 percent, cutting public-sector benefits 10 percent, and taxing the commercial activities of churches.

Maar eerlijk gezegd is dit nog allemaal peanuts. De echt pijnlijke maatregelen moeten schijnbaar nog gecommuniceerd worden. Zoals een generieke verhoging van de inkomstenbelasting. En dan nog zware straffen op belastingontduiking en corruptie, het moderniseren van het overheidsapparaat, de helft van de ambtenaren ontslaan, werkdag van minimaal 8 uur invoeren, de absurde uitzonderingen op de pensioenleeftijd afschaffen, balanced budget beleid invoeren voor de komende 10 jaar en dan zijn we nog maar net begonnen. Een van de topprioriteiten zal moeten zijn om de macht van de vakbonden te kraken.

Lees hier de volledige Council Decision van de EU.

Met speciale dank aan minister JC de Jager voor de links.

Het ‘verweer’ van Kees Schaap

Kees Schaap was de man die vieze handen maakte aan de documentaire over Geert Wilders en daar vervolgens behoorlijk wat kritiek over kreeg. Kees Schaap was ook de man die overtuigd was van een complot bij 9/11: het was een inside-job! Kees Schaap was ook de man die zijn positie als journalist misbruikte om zijn zin te krijgen bij een conflict in zijn woonplaats rondom een pension voor daklozen, aldus de plaatselijke politiek verslaggever Eddie de Paepe. Kees Schaap publiceert vandaag zijn verweer tegen de kritiek. Later we de belangrijkste punten even doornemen:

Schaap verweert zich tegen de beschuldiging dat hij Wilders zou demoniseren. Dat is op zich al vreemd aangezien hij Wilders wel als een demon beschouwd. Hij gebruikt dat woord niet, maar uit alles blijkt dat hij Wilders als een gevaarlijke man ziet, een volksmenner die mensen klaarmaakt voor een oorlog (sic) tegen de islam (opmerkelijk dat Schaap hier het woord ‘islam’ gebruikt, want hij bedoelt eigenlijk ‘moslims’, een onderscheid dat hij niet wenst te maken blijkbaar). Concrete bewijzen daarvoor heeft Schaap niet. Hij zegt dat Wilders aansluiting zoekt bij “extreem-rechtse Amerikaanse en Israëlische partijen die al eerder hun invloed hebben aangewend om die daad bij het woord te voegen”. Doelt Schaap hier op het feit dat Israël zich verweert tegen Hamas? En verder zijn traditioneel extreem-rechtse groeperingen meestal anti-joods ipv. anti-islam, reden waarom bij herhaling in onderzoeken wordt ontkent dat de PVV een klassieke extreemrechtse partij zou zijn.

Schaap beweert vervolgens:

Zo is de uitzending gefundeerd op harde feiten, statistieken en onderbouwde analyses van wetenschappers van onbesproken reputatie die – ook na de uitzending – volledig achter de door Zembla gemaakte presentatie staan.

Allereerst blijken die harde feiten niet zo hard te zijn als wordt gesuggereerd. Een uitgebreide analyse kunt u bv. vinden op Contradicere. Bovendien zegt Schaap dat de wetenschappers er ook na de uitzending nog steeds volledig achter zouden staan. Maar is dat wel zo? Elsevier beweert dat Ernst Lissauer zich misbruikt voelt door Zembla en dat hij het ‘tendentieuze en slechte journalistiek’ noemt: ‘alleen het quoteje dat in hun verhaal paste, hebben ze eruit gepikt.’

“Het zijn de eigen woorden van Wilders die we laten horen” zegt Schaap. Ja dat is waar, maar door selectief te schoppen in zijn uitspraken, de context weg te laten, de uitspraken vervolgens in een nieuwe een suggestieve context te plaatsen, achter elkaar te zetten en relativerende, nuancerende uitspraken of (opzettelijk delen van) uitspraken die het verhaal van de makers van Zembla niet ondersteunen of zelfs tegenspreken bewust weg te laten, ben je als journalist bewust bezig de kijker te manipuleren. Een voorbeeld hiervan is de foutief geciteerde uitspraak over de vermeende wenselijkheid van rassenrellen; in werkelijkheid was dit het citaat (bron: Contradicere):

Wilders noemt de islam een achterlijke cultuur en wil zo scherp varen om ‘rassenrellen’ te voorkomen. “Mocht het ooit tot rellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan… Met die rellen schudt de samenleving de politiek wakker en dwingt haar alsnog daadkrachtig in te grijpen.”

Wilders heeft ook gezegd dat hij niks tegen moslims heeft, dat moslims die zich aan de Nederlandse wet en normen houden en niet “aan de sharia denken” welkom en gelijk aan ieder ander zijn. Zeker, Wilders doet uitspraken die er niet om liegen en die kritisch tegemoet getreden mogen en moeten worden, maar niet door hem dan maar als de nieuwe Hitler of nieuwe Milosovic te portretteren, een man slechts uit is op deportatie en massamoord, zoals Zembla heeft gedaan. Die vergelijking met de Balkan werd overigens eerder door Ephimenco gemaakt. Het probleem met dat interview in Denemarken is dat de extreme uitspraken die hij daarin deed onduidelijk, onzinnig of nauwelijks serieus te nemen waren. Wilders leek ook slecht voorbereid en uitgedaagd om ferme uitspraken te doen. Maar: als je de uitspraken van Wilders op meest vergaande wijze interpreteert, waarom zou je dat dan ook niet met de uitspraken van moslims, teksten uit de koran en internationale ontwikkelingen rondom de islam moeten doen? Waarom daar dan wel de nuance, context, relativering zoeken?

Kern van de kritiek van Schaap is dat kritiek leveren op het heilige boek van, in dit geval moslims gevaarlijk is:

Immers, het aantonen dat mensen niet deugen door te verwijzen naar spreuken uit hun heilige boeken is niet onschuldig of opbouwend. Het helpt mee een klimaat van angst te creëren waarin geweld kan worden gelegitimeerd.

Bij herhaling beweert Wilders dat hij onderscheid maakt tussen moslims en de islam. In hoeverre hij dat zuiver doet, en in hoeverre dat zelfs mogelijk is laat ik hier even in het midden. Het gaat hier om het feit dat Schaap blijkbaar van mening is dat kritiek uiten op een geloof de facto niet toegestaan is, want daarmee zeg je automatisch dat de aanhangers van dat geloof niet deugen. Schaap gaat zelfs nog verder: die kritiek heeft tot gevolg dat geweld kan worden gelegitimeerd. Schaap wil dus serieus beweren dat moslims die heilig geloven in de Koran niet door hun geloof tot geweld worden aangezet (ondanks de stroom aan beelden die dagelijks tot ons komen via de media die het tegendeel suggereren, ondanks de rapporten van de AIVD en NCTB, ondanks de moord op Theo van Gogh etc. etc.), maar mensen die kritiek vernemen op de Koran wel tot geweld worden aangezet (ondanks dat Schaap geen enkel geval kan tonen van geweld tegen moslims naar aanleiding van kritiek op de Koran). Dan moet Schaap toch een behoorlijk verknipt wereldbeeld hebben.

Schaap haalt ook uit naar de journalistiek:

Onze vaderlandse journalistiek heeft – enkelingen daargelaten – zich niet bepaald onderscheiden in het kritisch onderzoeken en analyses van Wilders en zijn PVV.

Er zijn talloze rapporten verschenen waarin Wilders en de PVV worden geanalyseerd. Talloze journalisten hebben zich over Wilders uitgelaten waarbij veelvuldig naar de jaren ’30 werd verwezen. Zembla had de kans om een serieuze analyse te maken maar heeft dat nagelaten. Zembla had bv. kunnen nagaan of er misschien wel een reden is om bezorgd te zijn over de oprukkende islam in Europa. Maar dat heeft Zembla niet gedaan. Zembla heeft anti-Wilders propaganda gemaakt met een selectie van aan de PvdA gerelateerde ‘deskundigen’.

Dat Wilders niet aan de uitzending van Zembla heeft meegewerkt is trouwens niet zo vreemd, de werkwijze van Zembla kennende. De uitspraakik wil best toegeven dat we nooit een uitzending in Wilders’ voordeel zouden maken.” van eindredacteur Kees Driehuis spreekt daarbij natuurlijk boekdelen.

Paul Tang: ‘als blanke man weinig kans bij PvdA’

De PvdA hanteert het man-vrouw-principe op de lijst. Dit tot groot ongenoegen van Tang. Hij noemt dit principe “veel te star”. Volgens Tang maakt hij als blanke man uit Amsterdam weinig kans op een hoge positie op de PvdA-lijst. [bron]

Was getekend: Paul Tang, scheidend PvdA kamerlid, vooral bekend als ‘het Lek van het Binnenhof’.

Uit eigen beweging

Een hardnekkig misverstand is verder dat die eerste migranten allemaal in de Rif werden geronseld, omdat Marokko van zijn lastige Riffijnen af zou willen. Uit door Cottaar en Bouras verzamelde cijfers blijkt ook hier het tegendeel. De meeste arbeiders werden geworven in Agadir (vooral door de Staatsmijnen), in Fes (onder andere door Bamshoeve) en in Marrakech (door de Staatsmijnen).

Dat van de huidige ruim 340.000 Nederlandse Marokkanen, 75 procent toch zijn wortels in de Rif heeft, heeft andere oorzaken. Zo kwamen veel Marokkanen uit de Rif uit eigen beweging naar Nederland toe. Ook verhuisden veel Riffijnen die al in Frankrijk of België werkten, naar Nederland omdat de arbeidsomstandigheden er veel beter waren. [bron]

Waarmee de ‘slavendrijversmythe’ (goedkope analfabete arbeidskrachten uit het Rif voor het smerige werk naar Nederland gehaald door de kapitalisten) ook naar het Rijk der Fabelen is verwezen.

Buikhuisen was de Nederlandse Darwin

Criminaliteit werd volgens de tegenstanders van Buikhuisen alleen veroorzaakt door sociale factoren, zoals ongelijke kansen en een onevenwichtige verdeling van welvaart.

Het was allemaal de schuld van het kapitalisme.

De bedreigingen hielden aan en de voortdurende negatieve publiciteit resulteerde erin dat Buikhuisen de wetenschap verliet en samen met zijn vrouw in hun antiekhandel ging werken. De ironie wil dat Buikhuisen een genuanceerd, vriendelijk, en ietwat excentriek persoon is, terwijl Hugo Brandt Corstius een onmiskenbare demagoog is die tot op heden zijn hetze tegen Buikhuizen legitimeert en zijn standpunt: ‘Inkomen vader + inkomen moeder voorspelt crimineel gedrag’ blijft verkondigen. […]

Op 15 april 2010 is Buikhuisen officieel gerehabiliteerd door de Universiteit Leiden. Op het symposium ‘Criminologie in de 21e eeuw’ heeft hij, voor een volle zaal en enthousiast publiek, zijn laatste toespraak als wetenschapper gegeven. De wereld van Hugo Brandt Corstius en zijn alter ego Piet Grijs is nog steeds plat. Hugo en Piet zijn laffe intellectuelen die, naar ik veronderstel vanwege hun grote amygdala, te bang zijn toe te geven dat hun lastercampagne op zijn vriendelijkst gezegd verwerpelijk was. [bron] [meer Buikhuisen]

Kees Schaap, politiek activist in dienst van Zembla (PO)

Kees Schaap (rechts op de foto). Foto: uit het programma DWDD.

Zondag 25 april 2010 was de dag dat Zembla de publieke omroep naar een nieuw dieptepunt bracht met de uitzending over Geert Wilders. Dat Kees Driehuis de eindredacteur van Zembla is zal voor de meesten bekend zijn. Dat was hij ook al ten tijde van de schandalige uitzending over Ayaan Hirsi Ali. Toen was Jos van Dongen de kwade genius. Jos was niet zo blij met alle aandacht en probeerde later alle sporen naar zijn persoon uit te wissen.

Maar wie is eigenlijk de man die echt vieze handen heeft gemaakt in dit geval? Wie is echt verantwoordelijk voor dit stukje hedendaagse Riefenstahl televisie? Wie heeft die stukjes geselecteerd, aan elkaar geplakt, muziekje eronder gezet en gezegd: ja, dit is precies wat ik voor ogen had. Wie is die man met die zieke geest? Die man heeft een naam en een gezicht. Zijn naam is Kees Schaap en zijn gezicht ziet u rechts op de foto hierboven. Kees Schaap, waar hebben we die naam eerder gehoord? Ik licht er twee sprekende voorbeelden voor u uit:

Om te beginnen: Kees Schaap was de man achter de Zembla uitzending over de complottheorie achter 9/11.We citeren Kees Schaap in VARA Magazine:

Net zoals bij the Matrix, speelt de wereld van de complotdenkers zich vrijwel volledig af buiten de “gewone” wereld. Wie op Google 9/11 invult, komt ze allemaal tegen. In de voor ons gewone wereld, bestaan ze niet. In die wereld worden ze ook niet serieus genomen. Wat ze ook ondernemen aan petities en emailbombardementen gericht aan politici en journalisten, ze worden gezien als een stel idioten of als een sekte die hardnekkig wil geloven in een complot. Ook bij Zembla krijgen we al maandenlang emails. Deze gaan gepaard met tientallen urls, die verwijzen naar sites die, met artikelen, foto’s en filmpjes, hun gelijk aantonen. Ook wij hebben die aanvankelijk meewarig weggeklikt. Totdat ik, op een verloren zondagavond in april, daadwerkelijk ben gaan lezen wat er allemaal wordt beweerd op die sites. Dit is in één woord verbijsterend. Het is een onophoudelijke reeks feiten, onderzoeken, artikelen, getuigenverklaringen, foto’s en materiaal die maar tot één conclusie leidt: 11 september was een inside job.

De wetenschappers die erbij werden gehaald toonden uiteindelijk aan dat de complottheorie nergens op was gebaseerd. Maar met die conclusie kon Kees Schaap niet leven, en dus werd er een of andere vermeende explosieven expert erbij gezocht die dan op z’n minst wilde verklaren dat het instorten van WTC7 toch wel verdacht veel leek op een destructie met gebruik van explosieven. Iets dat door experts in het buitenland overtuigend naar het land der fabelen werd verwezen.

Kees Schaap kent u daarnaast misschien ook nog van de “Bloemenbuurt affaire”. De Bloemenbuurt is een wijk in Hilversum. En in die wijk zou een ‘sociaal pension’ worden gehuisvest. Een sociaal pension is een pension voor dak- en thuislozen: mensen die door links toch worden beschouwd als kwetsbare mensen, slachtoffers van de maatschappij die hulp nodig hebben. But not in my back yard moet Kees hebben gedacht. Kees werd woordvoerder van de groep mensen die koste wat kost wilde voorkomen dat het pension in hun buurt zou worden gevestigd. Typisch het gedrag van een hypocriet linksmensch zou je nu kunnen zeggen. Maar daar was het niet mee gedaan: Kees Schaap misbruikte zijn positie als journalist bij Zembla om een met belastinggeld gefinancierde documentaire (“Baas in eigen buurt“) te maken over deze kwestie, om zijn standpunt kracht bij te zetten, de (plaatselijke) publieke opinie en daarmee de besluitvorming te beïnvloeden. Kees Schaap hierover:

Ik vond dat ik moest proberen die buurtbewoners te verenigen, omdat ik ook degene was die mijn buurtbewoners had geprobeerd te overtuigen van mijn mening dat het wél zin had. Na de uitzending ben ik bewust opgehouden me als journalist met de zaak te bemoeien en werd ik actievoerder.

Eddie De Paepe, politiek verslaggever van de plaatselijke stadsredactie schreef in reactie daarop:

“De journalist (Schaap, trs) komt in de eindejaarsuitzending van Zembla nog eens terug op de documentaire van october, waarin hij de televisiekijker zijn gekleurde beeld van de werkelijkheid voorschotelde. Schaap misbruikt zijn positie als programmamaker bij Zembla om als burger zijn zin te krijgen.

Dat Zembla dit soort extreem linkse activistische propaganda-TV maakt mag eigenlijk niet eens verbazing wekken. Behalve dat het een VARA programma is, zeggen de makers het ook op hun eigen website:

ZEMBLA wil spraakmakend zijn en nieuws maken, het wil iets teweeg brengen, veranderingen in gang zetten.

Inderdaad: nieuws maken om de door de VARA gewenste veranderingen in gang te zetten. Ik had het niet beter kunnen formuleren. Dat heeft met kwalitatieve objectieve onderzoeksjournalistiek inderdaad helemaal niets te maken. Zondag 25 april 2010, 6 weken voor de landelijke verkiezingen, werd de documentaire over PVV lijsttrekker Geert Wilders op de publieke omroep uitgezonden. Samenstelling & regie: Kees Schaap. Want er moeten veranderingen in gang gezet worden. Of met de woorden van Francisco van Jole :

Je kunt niet beweren dat iemand gelijk is aan Hitler en vervolgens volhouden dat hij toch niet uit de weggeruimd moet worden. Het één beweren is het ander impliceren.

En Driehuis zag dat het goed was (radio 1).

Update: Journalist Ernst Lissauer, die een bijdrage leverde aan de uitzending, voelt zich misbruikt door Zembla en noemt het ‘tendentieuze en slechte journalistiek’. Volgens Ronald Plasterk is Zembla over de schreef gegaan. [bron]

Update 2: een uitgebreide kritische beschouwing van de documentaire op Contradicere.

Update 3: goed uitzoekwerk van Geenstijl: de banden van de PvdA en Zembla (VARA) blootgelegd.

‘Schreeuwende Driehuis’

Ze vertelde mij in precies dezelfde woorden de stampijscène met de schreeuwende Driehuis. Ze was vooral geschrokken van de woede en emotie van Driehuis en de onelegante manier waarop ze bejegend was. Je kunt je nu afvragen waarom Driehuis de zaak zo hoog opneemt en wegens een paar miserabele zinnen een boek dreigt te laten verbieden. Omdat zijn emotionele partijdigheid niet strookt met het beeld van gedegen onderzoeksjournalistiek dat Zembla van zichzelf wil geven. Het werpt ook een extra licht op het manipulatieve vermogen van Driehuis en de zijnen in die omstreden Zembla-uitzending. Het ging hem er boven alles om de kop van zijn onderwerp in een mandje te laten rollen. [bron]

Sylvain Ephimenco over Kees Driehuis, mei 2007.

South Park gaat nogmaals door de knieën

(C) cartoon: Conan [weblog]

Comedy Central heeft ook een bijna tien jaar oude aflevering van South Park weggehaald na bedreigingen van extremisten. Eerder werden de laatste twee episodes van de Amerikaanse serie al aangepast. [bron]

Update: er doen geruchten de ronde dat de persoon achter de bedreiging geen echte moslim maar een Jood zou zijn die een typetje doet.