Egbert Schuurman (CU) in 2007: “moreel en cultureel pact met de islam”

Egbert Schuurman, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer, publiceerde vandaag een verklaring waarin hij duidelijk maakt dat de fractie van de Christen Unie in de Eerste Kamer geen gedoogsteun zal verlenen aan een minderheidskabinet dat gedoogsteun krijgt van de PVV:

Graag uw aandacht voor het volgende: De afgelopen dagen is in enkele media ten onrechte de suggestie gewekt dat een minderheidskabinet van CDA en VVD, met gedoogsteun van de PVV, op de steun van de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie kan rekenen. Een dergelijk kabinet heeft deze steun nodig om ook in de Eerste Kamer een meerderheid te hebben. De ChristenUnie Eerste Kamerfractie is echter geenszins voornemens dergelijke (gedoog)steun te verlenen.

Of Schuurman daar ook voor de hele CU, dus inclusief de Tweede Kamer spreekt is niet helemaal duidelijk. Maar waar komt deze verklaring vandaan? Daarvoor moeten we terug naar het jaar 2007. Toen nam Schuurman afscheid van de Universiteit van Wageningen en tijdens die afscheidsrede toonde Schuurman zich voorstander van een „moreel en cultureel pact” tussen een versterkt christendom en de reformistische islam:

Volgens Schuurman […] bestaat er „veel overeenstemming” tussen de islamitische en de christelijke kritiek op „uitwassen” van de moderne cultuur, zoals „leeg materialisme” en „de overheersende rol van het technische denken”. De christelijke en islamitische religie kunnen volgens hem „op hun wijze bijdragen aan een globaliserende cultuur, waarin het leven niet wordt bedreigd, maar verrijkt en waarin meer recht en gerechtigheid wordt gedaan”.

En Schuurman gaat nog verder:

Indien een dergelijke levensbeschouwelijke toenadering uitblijft, meent Schuurman, zal „de strijd verhevigen en het islamitisch geweld toenemen.” […] Schuurman distantieert zich in zijn rede, over de „uitdaging van de islamitische technologiekritiek”, van de fundamentalistische en gewelddadige islam, maar vestigt zijn hoop op hervormingsgezinde moslims die de moderne cultuur niet afwijzen, maar wel een hernieuwde morele bedding willen geven.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat Wilders en Schuurman in hun opvattingen dichter bij elkaar liggen dan Schuurman zelf misschien denkt. Alleen denkt Schuurman dat hij de Islam of de Islamieten kan hervormen, en dan natuurlijk in christelijk richting, dat spreekt vanzelf. Het gristendom als redder van de wereld tegen een islamitisch gevaar dus. Maar vooral: samen met de moslims optrekken in hun “cultureel verzet”:

Als je de balans opmaakt blijkt er veel overeenstemming te zijn tussen de islamitische en christelijk-wijsgerige cultuurkritiek. Beide gaan terug op hun religieuze posities. „Hoezeer die religies ook verschillen en onoverbrugbaar zijn, in hun cultureel verzet hebben ze inzake de ethiek veel gemeenschappelijk.”

Het is deze man die vandaag bejubeld werd door Links Nederland. Maar dat komt misschien ook omdat Schuurman voorstander is van hogere belastingen voor “de rijken” en aanpak van de hypotheekrenteaftrek. Schuurman verdient overigens met zijn zetel in de senaat 45.000 euro per jaar, daarvoor werkt hij 1 dag per week.

Update: Egbert zit ook op twitter.

Update 2: Egbert Schuurman vreest recht en gerechtigheid als de PVV macht krijgt. Mag ik u herinneren aan de casus Yvette Lont en de casus Hugo Scherff?

En dan nu de reacties…

[FF van Conan]

De linkse politieke partijen vonden dat eindelijk maar eens serieus onderzocht moest worden of een rechts kabinet mogelijk zou zijn. Want anders blijft het maar boven de markt hangen, aldus Job Cohen. Als zou blijken dat een rechts kabinet niet mogelijk is, zou de VVD vanzelf meer concessies moeten gaan doen voor een PaarsPlus kabinet, wat dan als enige optie zou overblijven.  Bovendien toonden de peilingen een sterke opmars van de PVV, dus het volk moest nog een keer worden overtuigd dat een coalitie met de PVV niet mogelijk was. Dat was de strategie van links en van de koningin.

Gisteren besloten VVD, CDA en PVV om inderdaad te gaan onderhandelen over een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV. BAFFF in your face Cohen! Heb je nu je zin? Je wilde onvoldoende concessies doen voor PaarsPlus en je bleef hardnekkig een middenkabinet tegenhouden omdat je dacht dat VVD, CDA en PVV er toch niet uit zouden komen. En dat de PVV en de VVD veel concessies zouden hebben gedaan waar je ze later nog heel vaak aan zou gaan herinneren.

Het liep anders.

Halsema piept dat het “democratisch buitengewoon discutabel” is. Bullshit natuurlijk. Lubbers moest onderzoeken [video persco] of er een kabinet gevormd kan worden dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Tweede Kamer (sic, dus niet noodzakelijkerwijs een meerderheidskabinet!) en dat is mogelijk met de steun van de PVV.

Volgens de informateur zijn andere mogelijke coalities niet werkelijk bespreekbaar voordat een rechtse coalitie is onderzocht. Daarom heeft hij VVD, PVV en CDA opgeroepen te bespreken of zij een meerderheidscoalitie kunnen vormen of dat zij opgaan voor een minderheidskabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV. [bron]

Als er iets democratisch discutabel is, dan is het de rol van de koningin in dit proces. En het feit dat Lubbers aangaf dat een keuze voor Rutte als formateur alleen zinvol zou zijn als duidelijk zou zijn welk kabinet hij dan zou gaan vormen, een voorwaarde die in 1994, toen Kok een concept regeerakkoord moet schrijven, niet werd gesteld.

Trouwens, ook kereltje Peggolt geloofde serieus dat PaarsPlus nog wel een tweede keer op tafel zou komen.

En nu gaat Job aan de kant staan janken als een klein kind dat zijn lolly niet krijgt. Nu wil Job opeens een meerderheidskabinet van 5 partijen. Daarvoor is een woord bedacht Job: POWNED.

[bron]

Update: Afshin Ellian, zelfde verhaal met andere woorden.