CDA bijeen voor avondmaal

Ab Klink is de vierde van links, hangend op de tafel met gebalde vuist. De overige deelnemers mag u zelf invullen.

Op de vraag of de bewindsman van CDA-huize vindt dat je de PVV op voorhand van regeringsdeelname moet uitsluiten zegt hij ‘nee’. ,,Mijn voorkeur gaat uit naar politieke partijen die een meer democratische structuur kennen, maar als deze partij (PVV, red.) door de bevolking wordt gekozen, is het een democratische partij.” [bron]

‘Het zijn net kleine kinderen, die prominenten’

Het middenkader van het CDA is in meerderheid voor voortzetten van de onderhandelingen met de PVV. Van alle kritiek van prominenten als Dries van Agt, Ruud Lubbers en oud-minister Cees Veerman met zestig medestanders, moeten ze niets hebben.

Dat blijkt uit een willekeurige steekproef langs actieve leden van het CDA. De Volkskrant belde met raadsleden, wethouders, afdelingsbestuurders en andere ‘semiprominenten’. Het kostte moeite iemand te vinden die tegenstander is van de onderhandelingen, en zelfs die ene tegenstander vindt dat de gesprekken, eenmaal begonnen, moeten worden afgemaakt.

Vrijwel allemaal vinden ze dat de prominenten voor hun beurt spreken, te laat zijn of zich sowieso niet met de onderhandelingen moeten bemoeien, omdat ze er niet meer over gaan. Sommigen tonen een onverholen afkeer: ‘Het zijn net kleine kinderen, die prominenten. Die denken dat ze nog steeds de dienst uitmaken.’ [bron]

Eat that mr. Veerman.

Bang voor Facebook en Twitter

Anders dan rond 1980 beperkten de tegenstanders van Faber zich niet tot het versturen van boze brieven of het roepen van ‘vuile scheurmaker!’ tijdens een ledenvergadering in het zaaltje naast de dorpskerk. Ze bedienden zich van moderne middelen als e-mail, Facebook en Twitter. Dus kwamen de verwensingen veel harder aan. [bron]

Sytze Faber, oud-Kamerlid voor het CDA, krijgt weerwoord via Facebook, twitter en email. En dat komt dus veel harder aan dan via een brief aan huis of als mensen tegen je staan schreeuwen bij een bijeenkomst, zegt Max van Weezel. Wie is hier nou de weg kwijt?

Om reden van geloof

Gelijkwaardigheid van mensen vormt de basis voor onze democratie. Wie politiek nauw samenwerkt met een partij die deze gelijkwaardigheid niet erkent, die mensen om reden van geloof tweederangsburgers wil maken, roept fundamentele vragen over zichzelf af. [bron]

Zegt Job Cohen, partijleider van de PvdA, een partij die jarenlang in een regering zat met de ChristenUnie welke in haar beginselprogramma het volgende schrijft:

Tevens ook een partij die raadsleden als Fatima Lamkharrat in haar midden dult, die wel klagen over de voorkeurspositie van Joden als het gaat om de VVMU, maar niet wil inzien dat moslims net zo goed meer rechten genieten in de huidige rechtspraak dan niet-godsdienstigen. Rechten die ze Geert Wilders overigens wil ontzeggen. Hoe zat dat ook alweer mijnheer Cohen?

Overigens maakt Roel Kuiper (die nb. de multiculturele samenleving geen haalbaar concept noemt) van diezelfde ChristenUnie het wel heel bont:

De ‘normalisatie’ van de PVV als potentiële regeringspartij gaat gepaard met een ‘acceptatie’ van een moraal die vreemd is aan de beginselen van de rechtsstaat. […] Regeren met de PVV betekent straks niet alleen de acceptatie van de vernederende kwalificaties die Wilders uitstort over mede-burgers en waarvoor hij nog voor de rechter moet verschijnen. Nee, sterker nog, het betekent dat de regering zelf machteloos moet toezien hoe een partij, die het landsbestuur hoe dan ook vertegenwoordigt, door kan gaan met het bedreigen van mede-burgers in hun grondrechten. [bron]

Je hebt zeker het beginselprogramma van je eigen partij niet gelezen Roel?


Srebrenica, iemand?

Waar de intellectuele elite zich met Ben Bot en Joris Voorhoeve (Srebenica, iemand? Voorhoeve heeft meer moslimslachtoffers op zijn conto dan Wilders in zijn stoutste dromen!) ook erg druk om maken, is hoe de Arabische wereld zal reageren op een kabinet met PVV. Bij mijn weten hebben wij in Nederland nooit iets te zeggen gehad over de aanstelling van de verschillende Arabische dictators in het Midden-Oosten, dus we moesten ons ook maar niet teveel aantrekken van de mening van landen waar mensen door de overheid worden onderdrukt, gemarteld en vermoord. [bron]

Overigens is dat een onware bewering, besef ik. Wilders droomt ervan veel meer slachtoffers te maken dan in Srebenica. [PB in de comments]

Peter Breedveld

Ja, Srebrenica… gelukkig hebben we de foto’s nog.

Oh wacht…

Steniging

Steniging is een van de wreedste straffen die ooit is bedacht en helaas nog steeds wordt uitgevoerd. Als een dergelijke straf tegen dieren werd gepraktiseerd, zouden dierenactivisten wereldwijd ongekend verontwaardigd zijn. Gek genoeg merk ik veel minder verzet tegen deze onmenselijke straf wanneer het gaat om steniging van mensen.

Stel je voor dat een hond of een aap in de grond tot aan zijn schouders wordt ingegraven zodat hij niet kan weglopen terwijl hij bekogeld wordt met stenen door mensen die in een cirkel om hem heen staan, totdat hij sterft! Alleen al het beeld is te wreed voor woorden. Toch is dat precies wat Sakineh Ashtiani, een 43-jarige Iraanse vrouw en moeder van twee kinderen, te wachten staat als ze geen gratie krijgt. [bron]

Als het in de VS zou gebeuren zou de wereld ook hel en verdoemenis schreeuwen. Maar een islamitisch land is moreel nou eenmaal onschendbaar volgens de normaliter zo snel verontwaardigde elites.

Waarom alleen voor Turkije?

Maak een einde aan het gedraai en laat Turkije lid worden, maar maak voor Turken een uitzondering voor de Europese afspraken over het vrije verkeer van personen en goederen. Zo zou je een massamigratie vanuit Turkije naar de EU kunnen voorkomen.

Het zou best kunnen dat Turken zo’n voorstel verwerpen als oneerlijk en zelfs racistisch. Maar het zou tenminste eerlijk zijn, zegt Rachman. Hij constateert dat Turkije ook zonder vrij verkeer van personen nog genoeg heeft te winnen bij EU-lidmaatschap. [bron]

Laten we dat vrije verkeer binnen de hele EU maar afschaffen. Of meer specifiek: het recht om je overal te mogen vestigen alsof je opeens een soort burger van dat nieuwe land bent met alle rechten. Ben je niet. En dan is er dus ook geen uitzondering voor Turkije nodig.

988 pagina’s UGGS

Als u altijd al wilde weten “hoe lul ik die slet in me bed” en 988 pagina’s (WTF) schrikken u niet af, dan is dit boek voor u. En anders gewoon kopen omdat het geschreven is door internet fenomeen Bert Brussen. Is ook vast z’n laatste boek omdat hij binnenkort voor jaren achter tralies gaat. Sla uw slag. Tests bewijzen het.

En neen, dat grietje op de cover draagt geen, ik herhaal GEEN Uggs. Nee echt niet.

Rancune

Het fascisme is – hier volgde Charles de vooroorlogse waarschuwingen van Menno ter Braak – herkenbaar aan de rancune van zijn aanhang: de ‘anderen’ hebben het gedaan. In de samenvatting van Schuyt: „Rancune is herkenbaar aan het veelvuldig schelden op anderen, en het niet geïnteresseerd zijn in hoe zaken zouden kunnen worden verbeterd. [bron]

Zoals doorgewinterde socialisten alle schuld bij het kapitalisme leggen, moslims bij de joden, fundamentalistische religieuzen bij de vrijheid etc?