`geschiedenis herschrijven`

Bosma is de hypemeister van de PVV die er zorg voor moet dragen dat de agenda en standpunten van de partij door de media worden overgenomen. Saillant in verband met het onderwerp Nationaal Historisch Museum is dat Bosma juist probeert de geschiedenis te herschrijven ten behoeve van zijn eigen ideologie. Recent publiceerde hij een boek waarin hij onder meer beweert dat Hitler onderdeel was van de ‘linkse kerk’. [bron]

Misschien moeten ze bij Joop.nl dit eens lezen.

Islamisering, volgens het vorige kabinet

Dit was het standaard antwoord van toenmalig Integratieminister Ella Vogelaar (PvdA) op de kamervraag van de PVV “Bent u bereid om de islamisering van onze samenleving te stoppen? Zo nee, waarom niet?”.  Onzinnig antwoord natuurlijk, want de tentakels van de islamisering reiken veel verder dan alleen de  (politieke) ‘organisatie van de maatschappij’.

Kan me niet voorstellen dat de PVV dit heeft laten liggen tijdens de onderhandelingen. We gaan zien of dat onder dit kabinet zo blijft…

T-Mobile zegt: bel ons niet

“Youp van ’t Hek heeft gelijk. Wij hebben bij zijn zoon fouten gemaakt en het niet goed opgelost. Daarvoor bieden wij onze excuses aan. Volgens Youp hadden wij echter niet moeten reageren op zijn tweets, dat duidt volgens hem namelijk op een voorkeursbehandeling. Dat was niet het signaal dat wij wilden afgeven. Wij hebben juist een webcareteam dat reageert op meldingen van klanten op internet, positief of negatief. Daar waar wij via het webcareteam een oplossing kunnen bieden, doen wij dit. [bron]

Aldus T-Mobile dat nu voelt hoe klanten zich voelen bij T-Mobile. Overigens zegt T-Mobile in bovenstaande tekst dat u beter uw klacht kenbaar kunt maken via twitter (gratis bovendien) dan via de telefoon (na een uur lang wachten op uw eigen kosten).

 

De Joden’ mogen zichzelf niet langer ‘het uitverkoren volk’ noemen

De kogel is door de kerk. ‘De Joden’ mogen zichzelf niet langer ‘het uitverkoren volk’ noemen. Dat heeft een synode van bisschoppen uit het Midden-Oosten zaterdag bepaald. Ook moeten Joden volgens de slotverklaring van de synode afzien van ‘bijbelse rechten’ op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. [bron]

 

Het einde van de integratie

Het integratiedebat dat in heel Europa een nieuwe fase ingaat, is daarom gedoemd te mislukken. Taal, werk en onderwijs zijn onvoldoende om de kloof te dichten. Wij-zij-gevoelens zullen daarom nooit verdwijnen. En niet-westerse allochtonen blijven altijd vreemden in eigen land.

Daarom zullen uit deze groepen in heel Europa parallelle samenlevingen ontstaan. Dit zijn eilanden van vreemde cultuur, met eigen winkels, sociale en culturele voorzieningen, mogelijk met een eigen bancair systeem en eigen ordehandhaving. Die parallelle samenlevingen zullen door autochtone burgers worden geaccepteerd, mits het geen broeinesten van antiwesterse haat en criminaliteit worden. [bron]

Rob de Wijk spreekt het laatste taboe rond integratie uit: niet westerse allochtonen zullen nooit integreren. Een deel zal mogelijk assimileren maar de toekomst van Europa zal bestaan uit parallelle samenlevingen.

De vraag die beantwoord moet worden is niet langer: hoe kunnen (met name niet-westerse) allochtonen het best integreren, neen de vraag moet zijn: willen we parallelle samenlevingen in de Europese landen, hoeveel immigratie kan een land dan verwerken, geldt dit voor alle soorten immigranten en welke gevolgen zullen die parallelle samenlevingen hebben voor deze landen als geheel.

Kunnen de Verenigde Staten van Amerika misschien als voorbeeld dienen?

Het definitieve beuken is begonnen

En de tijd dat een oordeel van rechters zonder morren wordt aanvaard als finale waarheid is voorbij. Gezag is niet meer vanzelfsprekend, het moet met bloed, zweet en tranen worden verdiend. In woedende erupties moet de arrogantie van de macht er de laatste tien jaar aan geloven. Van politiek en media tot grootverdieners en medische stand. Geert Wilders mobiliseert zijn achterban bijna even vaak met gefulmineer tegen ‘de elite’ als met zijn anti-islamretoriek. Het definitieve beuken is begonnen op het laatste bastion: de rechterlijke macht. [bron]

Kustaw Bessems in januari van dit jaar. En zijn voorspelling was correct.

“Mr Wilders should not be underestimated”

Mr Wilders should not be underestimated. By identifying the enemy as Islam and not foreigners, and by casting his rhetoric in terms of freedom rather than race, he becomes harder to label as a reactionary, racist or neo-Nazi. Mr Wilders does not want to associate with the fascist sort. He has no truck with anti-Semitism and fervently supports Israel. He is, for want of a better term, a radical liberal: he defends women’s emancipation and gay rights. He is fighting to defend the West’s liberties; the enemy is Islam (not Muslims, he says), which seeks, violently, to destroy them.

Such views chime with some American conservatives. The Washington Times this week called for Mr Wilders’s acquittal. Daniel Pipes, an American scholar and prominent scourge of Islamic radicalism, has called him “the most important European alive today.” Mr Wilders was invited to speak at a rally at New York’s Ground Zero to mark the 2001 September 11th attacks and oppose the construction of a new Islamic centre nearby. Yet Americans (and Europeans) should be wary of embracing Mr Wilders. To expose violent Islamist ideology is legitimate, even necessary; to attack Islam and the Koran is dangerous stupidity that weakens the civilisation Mr Wilders claims to defend. [bron]

The Economist publiceert een kritisch artikel over Geert Wilders en krijgt vervolgens de volle laag van haar eigen lezers/reaguurders. Meer dan 900 reacties en het overgrote deel daarvan spreekt steun uit voor Geert Wilders. Wilders en zijn beweging zijn duidelijk geen exclusief Nederlands fenomeen.

“Onze 1e generatie vaders die hanteerden zelf een uitzetbeleid”

Wanneer je als gezin van een uitkering moet rondkomen, je zoon geen enkel bijbaantje heeft maar vervolgens wel in armani loopt en zich vort beweegt met een Vespaatje.. Gaat er dan geen klein alarm belletje af bij pa en ma..?? “Ewa, Hassan hoe kom je aan die scooter of die nieuwe schoenen??” Het kan niet van een lening zijn, aangezien de hele familie al BKR geregistreerd is. Is er geen enkel familielid die deze snotapen tot orde kan roepen..??!! Onze 1e generatie vaders die hanteerden zelf een uitzetbeleid.. Na de zomervakantie waren er altijd een paar raddraaiers die niet meer in de schoolbanken zaten.. Een paar jaar olijven plukken met je neven en nichten in de bergen en ze kwamen als herboren terug.. De hele familie steunde dit beleid..geen enkele genade!

Zucht..die goeie ouwe tijd..!” [bron]

Laat dat precies ook de conclusie zijn van Hans Werdmölder in zijn boek “Marokkaanse Lieverdjes” (zie ook): na ruim 30 jaar onderzoek kwam Werdmölder tot de conclusie dat enkele jaren naar Marokko sturen de enige methode was die aantoonbaar effect sorteerde op de Marokkaanse probleemjeugd. De enige!