‘Ik ben allergisch voor pamperen’

Ik had een geweldige economieleraar, die me gevoel voor maatschappelijke vraagstukken heeft bijbracht. Kon ik mijn eigen ervaringen koppelen aan de theorie dat armoede en tegenslag de neiging hebben zichzelf te reproduceren. Andersom geldt dat ook. Als het meezit – je hebt de goede achtergrond en geld -, dan heeft dat ook de neiging zichzelf te versterken. Mijn broer, mijn zus en ik hebben ons aan de armoede kunnen ontworstelen. Het is misschien flauw om te zeggen, maar ik denk dat het met ons karakter heeft te maken. […]

Tijdens mijn studie gaf ik cursussen marxistische economie, hoe zit de wereld in elkaar, waar komt armoede vandaan? Aan medestudenten, maar ook aan huisvrouwen, WAO’ers en werklozen. Ik vond het belangrijk die mensen weer macht en zeggenschap te geven over hun eigen leven. Zij zaten niet in de uitkering omdat ze een mislukking waren, nee, dat kwam door het systeem. Daar denk ik nu anders over.

Ik ben een liberaal getinte GroenLinkser. Ik heb niet meer de neiging altijd de oplossing bij de overheid te zoeken. Het initiatief moet bij de mensen liggen, je moet je kansen grijpen. Ik ben allergisch voor pamperen.  [bron]

Jolande Sap kan wat betreft de economische dimensie probleemloos bij de VVD aanschuiven. Moet de VVD alleen nog gaan inzien dat de HRA niet eindeloos gehandhaafd kan blijven. Het politieke gat in de markt ligt tussen VVD en Groenlinks. Ooit was daar D66 te vinden. Maar ja, kereltje Peggold…

Evelien Tonkens: “Inkomensnivellering: mijn diepste wens voor 2011”

Kortom: gelijkheid maakt zowel arme als rijke mensen gezond en gelukkig. Hoe valt dit te verklaren? Volgens Wilkinson en Pickett komt dit doordat relaties in egalitaire landen meer gestoeld zijn op samenwerking en vertrouwen. In landen met grote inkomensverschillen daarentegen draaien relaties meer om competitie, status en vooral statusangst. In rijke landen heeft iedereen voldoende te eten en een dak boven zijn hoofd. Mensen maken zich daar dus geen zorgen of ze wel te eten hebben.

Des te meer zorgen maken ze zich over de vraag of ze onder doen voor buren of collega’s. Of ze wel goed genoeg zijn, of ze wel respect en waardering verdienen. Vooral mensen met een lage maatschappelijke status en weinig vrienden lijden hieronder en zijn daardoor minder gezond en minder gelukkig. Kleinere inkomensverschillen beschermen mensen tegen deze zorgen en angsten.

Inkomensnivellering is dus goed tegen de economische crisis en voor de stemming in Nederland. Tweederde van de bevolking is trouwens voorstander van inkomensnivellering, volgens een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2007. De meeste mensen willen grotere gelijkheid. Hoog tijd dat de politiek daar naar handelt. Inkomensnivellering: mijn diepste wens voor 2011. [bron]

Was getekend: Evelien Tonkens.

SP: ‘belastingen nodig voor onze welvaart’

Dat het goedkope retoriek is om te zeggen dat hogere belastingen voor de allerhoogste inkomens niets oplevert, bewees Reuten met cijfers. Reuten: “Wanneer de acht procent hoogst vermogende Nederlanders drie procent meer belasting gaan betalen, dan levert dat 18 miljard euro op! Laat dat nou precies het bedrag van de voorgenomen bezuinigen zijn.” Die acht procent hoogst vermogende Nederlanders bezit overigens 49 procent van het totale Nederlandse vermogen. […]

De aanwezigen deelden de conclusie dat belastingen iets positiefs zijn, ze maken het namelijk mogelijk om solidariteit te organiseren. Het negatieve imago wat rond belastingen hangt is dan ook iets wat doorbroken dient te worden. Er moet weer een collectief besef komen dat belastingen nodig zijn om onze welvaart te behouden. [bron]

Daar hebt u vast een mening over.

Ben Bot: EU uitbreiden met Noord-Afrikaanse landen

Oud minister van Buitenlandse Zaken, Dr. Bernard Bot hield op maandag 13 december de eerste ‘Bronislaw Geremek Lezing.’ In deze lezing pleitte hij onder andere voor verdere uitbreiding van de EU en stelde hij dat in de toekomst uitbreiding met Noord-Afrikaanse landen overwogen moet worden. […] Volgens Bot heeft Europa, door de vergrijzing in de toekomst behoefte aan instroom van een jongere bevolking. Ook kan Europa door een grotere omvang beter tegenwicht bieden aan de andere grootmachten in de wereld. Daarom, zo stelde Bot, is ook toetreding van Noord-Afrikaanse landen het overwegen waard. [bron]

[ht: Coon]

´Je weet dat ik die altijd kado kreeg van Theo´

Ik ben uit de tijd van Candy en Jan Cremer. Sextant, Oswald Kolle en met hoeren… Tja, ik weet het niet. Je weet dat ik die altijd kado kreeg van Theo. Nu is het woord ‘altijd’ in deze zin overdreven. Wijlen Theo van Gogh, dames en heren, de vermoorde regisseur, vond eens dat ik last had van burgerlijke intenties aangaande de liefde en stuurde mij toen als verjaardagskado een Poolse hoer. Toen ik van haar diensten afzag, vroeg ze of ze dan in mijn huis een striptease dansje mocht uitvoeren, waarschijnlijk vermoedend dat ik daardoor wel opgewonden zou raken. Wat voelde ik mij ellendig toen ik haar benen omhoog zag zwieren en een glimmende bh half over mijn voorhoofd geslingerd kreeg – dit alles zonder muziek; en wat klonk mijn applaus genant toen ze opeens stilstond en ik alleen maar kon zeggen: ‘heel mooi, heel mooi. Het ligt aan mij, ik moet u verzoeken te gaan. Ik moet een column schrijven voor de krant van morgen. Theo heeft, nadat ik hem dit avontuur had verteld en hij uitgelachen was, deze scene trouwens opgenomen voor de film 06/05 die over de moord op Pim Fortuyn gaat, zodat zijn kado voor mij eigenlijk een kado voor hem werd. [bron]