Ongedwongen dwang

Een groot deel van Nederland eist, onder aanvoering van Geert Wilders en een kabinet dat zich op dit punt naar hem voegt – hoeveel moeite dat het CDA ook kost – zichtbare haren van moslimvrouwen.

Die komen daardoor hopeloos klem te zitten: als zij zelf al bereid zouden zijn de hoofddoek af te doen (de meesten niet), dan accepteert hun omgeving dat niet. Vaders, broers, neven en ooms oefenen grote druk uit om de hoofddoek te blijven dragen, onder dreiging van opsluiting in huis of zelfs geweld. Wat in theorie bedoeld is om vrouwen tegen een gebrek aan keuzevrijheid te beschermen – vanuit de vaak onjuiste veronderstelling dat ze de hoofddoek onder dwang dragen – slaat zo om in het tegendeel. [bron]

Ligt het nou aan mij, of staat in bovenstaande alinea een volkomen onlogische tegenspraak?

Gezag

Het waren vooral liberale geesten die Hennis „in alle rust” uitlegden dat scheiding tussen Kerk en Staat niks te maken heeft met het dragen van religieuze symbolen door een individu. Bij hoge publieke functies ligt dat anders. Daar wordt gezag getoond door uniform of toga – niemand wil een agente met een hoofddoekje of een rechter met een keppeltje. Daarover is geen discussie. [bron]

Bas Heijne

Dit is feitelijk de kern van de argumentatie van Bas Heijne: publieke beroepen die gezag dragen dienen verschoond te blijven van religieuze of levensbeschouwelijke (of politieke voeg ik eraan toe) associaties. Een politieagent draagt dus geen keppel, rechter draagt geen hara Krishna kleding en een brandweercommandant draagt geen PvdA button. De grens ligt, zo vermoed ik, bij politieke en daaraan gerelateerde bestuurlijke functies (minister, burgemeester etc).

Ik denk dat Heijne hier gelijk heeft, maar dit is niet zozeer een fundamentele argumentatie als wel een pragmatische, want waar begint en eindigt gezag? De toon die Heijne aanslaat in zijn artikel is dan ook niet op z’n plaats.

Gelijke kansen ten koste van de leerling

Gisteren verscheen het volgende bericht in de media:

Er vallen een paar dingen op aan dit bericht. Allereerst het gebrek aan logica. Waarom zou je huiswerk afschaffen voor iedereen als een deel van de leerlingen moeite heeft met huiswerk? Kun je dan niet beter aandacht besteden aan het helpen van die groep met het huiswerk? Ligt daar niet van nature een taak van het onderwijs? En bovendien: een school is ook een selectiemechanisme: de betere leerlingen worden gescheiden van de minder goede leerlingen, en ieder gaat zijn eigen weg die het best bij hem of haar past. Het is dus een nogal vreemde conclusie. Zeker voor een wetenschapper.

Wat was eigenlijk de onderzoeksopdracht van deze wetenschapper, en wat beoogt hij eigenlijk met zijn advies? Je kunt toch moeilijk volhouden dat zijn advies goed is voor alle leerlingen? Hij zegt niet dat huiswerk generiek slecht is en niet bijdraagt een effectief onderwijs. Hij zegt alleen dat huiswerk moeilijker is voor kinderen met slecht opgeleide moeders, wat vooral bij allochtone gezinnen het geval blijkt te zijn.

De onderzoeker die dit advies gaf heet Kris Van den Branden. En als we even verder kijken blijkt al snel wat erachter zit: Kris is namelijk “passioneel verdediger van gelijke onderwijskansen“.

In zijn strijd voor gelijke kansen in het onderwijs wordt Kris Van den Branden gedreven door een gezonde brok idealisme en een sterke interesse voor alles wat met taal te maken heeft en die twee hebben elkaar gevonden. “Ik denk dat er ergens in mij nog steeds een duiveltje begint op te spelen telkens als ik met onrechtvaardigheid word geconfronteerd en ik vind onderwijs in dat opzicht een heel cruciaal gegeven in onze samenleving.”

Aha, het gaat dus niet om effectief onderwijs, het gaat om gelijke kansen. En blijkbaar moet de groep die geen (of minder) moeite heeft met huiswerk worden afgeremd omdat de allochtone groep het niet kan bijbenen. Gelijkschakeling als doel op zich waarbij de sterkeren moeten worden afgeremd ten bate van de zwakkeren, het idee leeft bij sommigen blijkbaar nog steeds. Sinds wanneer zijn kinderen trouwens afhankelijke van hun ouders voor hun huiswerk? Huiswerk is toch iets dat de kinderen zelf moeten kunnen maken? Wat betreft is het advies “geef ten minste alleen taken waarbij de hulp van de ouders niet nodig is” nog te begrijpen.

Ik moet onwillekeurig denken aan de uitspraak van Thilo Sarrazin: “Einwanderer machen Deutsche dümmer“.

Sluit ik af met de constatering dat de subsidie voor zijn Steunpunt Gelijke Onderwijskansen (GOK), het belangrijkste project van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) waarvan van den Branden directeur is, vorig jaar is ingetrokken.

Update: minstens zo gevoelig ligt in Belgie het verschil in prestaties tussen Vlaamse (Nederlandstalige) en Waalse (Franstalige) scholen: de Waalse scholeren liggen gemiddeld genomen 1 heel jaar achter op hun Vlaamse landgenoten. Er worden allerlei verklaringen opgevoerd. Wat wederom opvalt is dat op Waalse scholen drie keer zoveel migranten (7% versus 20%) zijn ingeschreven. Maar zelfs binnen die migrantengroepen presteren ze beter op Vlaamse scholen dan in Waalse scholen. De reden daarvan zou in de grotere autonomie van de school en leraren liggen.

‘Waar komt die bemoeizucht vandaan?’

De vraag is: wat heeft Europa in hemelsnaam met Libië te maken? Waar komt die bemoeizucht vandaan? En vooral: waarom neemt Europa de rol van Arabische landen over? Als je de legers van al die moslimnaties bij elkaar optelt, krijg je een formidabele krijgsmacht die de droeve clown Kadafi binnen 24 uur 24 keer achtereen kan verslaan. Maar zoals bekend zijn Arabieren slim en Europeanen laten zich graag voor hun karretje spannen. Ja, ik weet natuurlijk ook dat enkele landen uit de regio een substantiële bijdrage aan het Libische avontuur zullen leveren. Wat ongeveer neerkomt op een veldwachter met jachtgeweer uit Katar of Libanon en een zandbak met parasol in Saoedi-Arabië om na een raid uit te rusten.

Wacht even, Saoedi-Arabië, is dit niet het land dat zijn leger en politie naar Bahrein heeft gestuurd om de volksopstand aldaar te helpen onderdrukken? Lijkt me nog erger dan wat Kadafi doet, hij die zich tenminste tot zijn eigen territorium beperkt om terreur te zaaien. Kunnen de Europeanen na Tripoli ook niet Riad bombarderen? [bron]

Sylvain Ephimenco

‘Tijdelijke benoeming rechters kan volgens EHRVM’

Een benoeming voor een bepaalde tijd is beslist niet in strijd met de persoonlijke onafhankelijkheid van de rechter. Volgens vaste jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is het niet nodig dat rechters voor het leven worden benoemd om onafhankelijk te zijn. Een benoeming voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor vijf jaar, is niet in strijd met de onafhankelijkheid. Het Europese Hof verlangt slechts dat een rechter niet naar believen of op oneigenlijke gronden kan worden ontslagen door de regering. Dit is al in de jaren ’70 van de vorige eeuw bepaald door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en is daarna herhaaldelijk expliciet bevestigd. Voor de liefhebber: het gaat om de zaak Ringeisen tegen Oostenrijk (16 juli 1971). In de zaak Campbell en Fell tegen Engeland is zelfs een benoemingstermijn van drie jaar zelfs geaccepteerd (28 juni 1984). Verwonderlijk dat degenen die ’Europa’ altijd zo graag willen benadrukken en de PVV van wereldvreemdheid betichten, dit niet weten. Er is dus wel degelijk ruimte om de levenslange benoeming van rechters ter discussie te stellen. Dat er vervolgens door allerlei instanties en personen met oneigenlijke argumenten afwijzend wordt gereageerd, maakt dit niet anders, eerder een grotere uitdaging. Aan de levenslange benoeming van rechters moet snel een einde komen. [bron]

Geert Wilders en Lilian Helder

Of het door Wilders voorgestelde evaluatiecriterium “streng genoeg straffen” ook door het EVHRM zou worden geaccepteerd is natuurlijk nog maar de vraag.

Schertsvertoning

Rick Nieman: “Misschien hebben jullie het (net als ik) gemist, omdat we gewoon druk bezig waren met ons werk, maar gisteren zijn de nominaties voor de Tegel 2010 bekend gemaakt. Van de zes nominaties in de categorie televisie (3x nieuws, 3 x achtergrond) gaan er 1 naar de NOS, twee naar Netwerk, een naar de NCRV, een naar Andere Tijden.”

In de jury ziten dit jaar onder andere: Ad van Liempt, (ex-NOS en ex-Andere Tijden), Wouke van Scherrenburg (ex-NOS) en Cees Labeur (ex-Netwerk en ex-NCRV).

“Ook opmerkelijk: wél genomineerd is NOS radio voor ‘de val van het kabinet’. Niet genomineerd: RTL Nieuws voor… De val van het kabinet. Terwijl Frits die val eerder meldde dan de fractievoorzitters het wisten. Niet genomineerd: het Carrédebat, een uniek samenwerkingsverband tussen vier commerciële partijen. Wel genomineerd: het NOS Journaal voor ‘de brief van Klink’, één gelekte brief van een belanghebbende met een eigen agenda.”

“Leve de journalistieke onafhankelijkheid”, zo schijft Nieman. “Zullen wij voortaan gewoon niet meer meedoen met deze onzin? Wat een schertsvertoning….” [bron]

EHRVM: Kruisbeelden in klas mogen wel niet wel niet …. (+ update)

2011:

2009:

Zegt u ’t maar. Ik kan er geen touw meer aan vastknopen.

Update: wist ik dus niet, maar zelfs binnen het EVHRM kun je nog in hoger beroep! Met dank aan Oguz Arikboga. Niettemin blijft het zo dat men zelfs binnen het EVHRM tot compleet tegenovergestelde uitspraken komt. Zegt genoeg over de vaagheid van de wetgeving hieromtrent, waarin de politiek-historisch/culturele achtergrond Italië blijkbaar doorslaggevend is geweest. Dat lijkt toch wel sterk op de PVV filosofie: voorrang voor de joods-christelijke cultuur.

Update: meer info.

‘We moeten groeien om betrouwbaar te blijven’

“We moeten groeien om betrouwbaar te blijven. Dit gaat over een eerlijke begroting.” [bron]

EU newspeak heet dit. Het gaat zoals altijd met overheden: ze hebben de natuurlijke en inherente neiging om te groeien, uit te dijen, om zich heen te grijpen en te pakken wat ze krijgen kunnen.

Stop het veelkoppige monster dat EU heet. Het moet eerlijker. Anders ja! Zeker Nu.