Bestaansrecht

Had u op het Don Bosco college veel last van hoofddoeken?
“Nee, maar het gaat om het principe. Wij vonden het niet passen bij de katholieke grondslag van onze school. Als we zouden toegeven, dan zouden we ons hele bestaansrecht verliezen. Wij zijn heel tolerant tegenover andere geloven, maar letten op onze eigen waarden. Anders kunnen we onszelf wel meteen ‘openbaar’ noemen.” [bron]

Opmerkelijk dat de rechter toestaat om een katholieke school het dragen van islamitische symbolen (of meer in het algemeen, niet-katholieke religieuze symbolen) te verbieden (link naar rechtelijke uitspraak). En de argumentatie van Gerard Dekkers (Don Bosco) is al helemaal vreemd. De school zou haar bestaansrecht verliezen als ze meisjes met hoofddoek zou toelaten. What-the-fuck? Ligt het bestaansrecht van een katholieke school in het verbieden van niet-katholieke symbolen?

Overigens was het standpunt van het Don Bosco College (DBC) in eerste instantie niet uitsluitend religieus van aard:

Op 8 september 2010 is aan [X] schriftelijk bevestigd dat DBC zich op het standpunt stelt dat [X] de bepaling uit het schoolreglement, luidende “Het is ten strengste verboden: (…) om binnen de school gezichtsbedekkende kleding, petten, hoeden, mutsen of hoofddoekjes te dragen” dient na te leven.

Dat een school kledingvoorschriften opstelt is vanuit pragmatisch oogpunt aanvaardbaar, zolang ze voor iedereen gelden. Maar in dit geval gebruikt het Don Bosco College religieuze argumenten om de hoofddoek te verbieden (of ze daarmee ook petten, hoeden en mutsen kunnen verbieden lijkt mij nog maar de vraag).

DBC betwist de vordering en voert aan dat [X] welkom is op school zolang zij de katholieke grondslag respecteert. Dit laatste impliceert dat (ouders en) leerlingen zich onthouden van gedragingen waarbij afstand wordt genomen van de statutaire doelstelling van de onderwijsinstelling. […] diverse geledingen binnen de school unaniem van mening zijn dat de katholieke grondslag van de school niet verwezenlijkt kan worden indien binnen de school uitingen van een ander geloof getolereerd worden.

Kijk, dat een katholieke school haar katholieke overtuigingen wenst uit te dragen op school is tot daaraan toe. Je kunt daar natuurlijk ook over van mening verschillen, maar dat is een andere discussie. Als we bijzonder onderwijs toestaan, dan sta je toe dat er bv. katholieke scholen bestaan die katholieke overtuigingen proberen op te dringen aan haar leerlingen.

Als een leerling kiest om naar Don Bosco te gaan, dan kiest die leerling er voor om de katholiek onderwijs te krijgen, daar moet die leerling dan dus niet over klagen. Maar waarom moeten de leerlingen zich ook onderwerpen aan die katholieke uitgangspunten? Als een leerling een niet-katholiek symbool draagt wordt Don Bosco toch niet gehinderd in het uitdragen van haar katholieke leerstellingen? Blijkbaar is het niet voldoende dat Don Bosco haar katholieke overtuigingen uitdraagt, de leerlingen moeten ook overtuigd zijn dat die overtuigingen de enige juiste zijn en ze moeten zich onthouden van uitingen die daarmee strijdig zijn. Hoeveel leerlingen aan het Don Bosco zouden helemaal niet in god geloven? Worden die leerlingen van school gestuurd als ze dat vertellen? Gaat Don Bosco periodiek testen welke leerlingen onvoldoende overtuigd zijn de katholieke leerstellingen?

Je zou net verwachten dat Don Bosco moeite doet om niet-katholieke leerlingen aan te trekken, om vervolgens te trachten hen te bekeren tot het katholicisme. Niet dus.

En zou Sheikh Fawaz zich realiseren dat indien de leerlinge in het gelijk was gesteld, dat ook zou betekenen dat op islamitische scholen leerlingen met kruis, keppel etc. toegelaten moeten worden en dat meisjes geen hoofddoek hoeven te dragen?

Het meest opmerkelijk is misschien nog wel de formulering van de rechter (nog afgezien van het feit dat de rechter ook heeft besloten om de proceskosten niet in rekening te brengen bij de verliezende partij):

Met inperking van de vrijheid van meningsuiting of met discriminatie op basis van geloof heeft dat niets van doen; met dat standpunt miskent [X] dat zij met haar eis om haar geloofsovertuiging te mogen uiten onvermijdelijk inbreuk maakt op de gevoelens van anderen, die menen het recht te hebben van dergelijke uitingen verschoond te blijven. [bron]

Overigens houdt Martijn van Dam (PvdA) er ook opmerkelijke opvattingen op na. Zo lees ik:

In Nederland is gestreden om ons vrij te maken van het juk van religie. Kledingvoorschriften en al helemaal het voorschrift voor vrouwen om een deel van zichzelf te bedekken is in strijd met alles waar ik voor sta: zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, vrijheid. [bron]

Hier staat dus feitelijk dat van Dam niet gelooft dat vrouwen vrijwillig een hoofddoek dragen. Ook over de consequenties van de rechterlijke uitspraak heeft van Dam een vreemde opvatting:

Deze uitspraak creëert een precedent voor alle katholieke en protestantse scholen in Nederland. Zij mogen allemaal keppeltjes en hoofddoekjes verbieden. Je zou de uitspraak zo kunnen opvatten dat je op een katholieke school alleen joods, protestants of moslim mag zijn als je het niet laat zien. […] Scholen die graag een “witte” school willen blijven, hebben er een instrument bij.

Waarom verzwijgt van Dam dat scholen op islamitische grondslag nu kunnen afdwingen dat meisjes een hoofddoek moeten dragen? En waarom steeds die oude racisme terminologie van zwart en wit blijven hanteren daar waar dat helemaal niet van toepassing is?

Update: betreffende leerlinge gaat in hoger beroep.

Advertenties

One thought on “Bestaansrecht

  1. De advocaten (en het immer falende CGB, wederom een aanwijzing dat deze stomme hobbyclub beter afgeschaft kan worden) speelden het op het gegeven dat de school niet consequent was. De rechter waagde zich logischerwijs niet aan de randen van die jurisprudentie: een levensbeschouwelijke school of stichting heeft op grond van de wet op godsdienstvrijheid het recht om eisen te stellen aan medewerkers en scholieren opdat er geen afbreuk gedaan wordt aan hun ‘identiteit’. Kun je leuk vinden of niet, zo zit de wet nu eenmaal in elkaar.
    Van Dam liegt als hij stelt dat “Daarbij werd niet alleen gekeken naar de grondslag van de school, maar ook of de school daadwerkelijk met geloof bezig was, bijvoorbeeld door gebed of religieuze activiteiten.” en dat de rechter hier nu verder gaat.
    Ook nog even in herinnering brengen hoe een sollicitante (moslima) ooit werd afgewezen op het islamitisch college amsterdam omdat ze geen hoofddoek wilde dragen. De PvdA zweeg en bleef onder Cohen die school jarenlang uit de wind hield. En dezelfde PvdA zag geen bezwaar in gescheiden loketten en ambtenaren die geen handen schudden. Dat was zeker wel allemaal in het belang van integratie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s