Fritst Bolkestein: “Als ik toen wist wat ik nu weet”

Tussen de miljoenennota en de stapel begrotingsstukken van dit jaar zat ook een onderzoek van het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau over de Euromalaise. Conclusie van dat onderzoek: de negatieve uitslag van het referendum over de grondwet moet niet gedramatiseerd worden als een uitbarsting van ontevredenheid, maar meer als een signaal van de geringe betrokkenheid van Nederlanders.

Bolkestein betwijfelt of die conclusie juist is: “Geen uitbarsting van ontevredenheid? Waarom hebben mensen tegengestemd? Omdat ze vinden dat de EU veel te veel bemoeienis heeft met details, omdat het principe van de subsidiariteit niet wordt toegepast. Omdat er geknoeid werd met de criteria voor de monetaire unie. Nederlanders waren zeer gehecht aan de gulden en nu voelen ze zich genept. Ik voel me ook genept. Toen het onderwerp in de Tweede Kamer werd behandeld, heb ik het debat erover zelf gevoerd.

Wim Kok zei over de criteria voor het stabiliteitspact: ‘die zijn in marmer gebeiteld en hangen boven mijn bed’. Een goochemerd zei toen: ‘nu maar hopen dat het touwtje stevig genoeg is’. Als ik toen wist wat ik nu weet, dan had ik het mijn partij misschien niet aanbevolen om voor de muntunie te stemmen.

Men kan tegen mij zeggen ‘dat was dan naïef van u’. Dat is een terecht verwijt, maar het helpt ons nu niet. Als de vergrijzing straks toeslaat, staat de euro de echte test te wachten. De Italiaanse pensioenen zijn niet zo makkelijk te betalen. Men zal in Italië de neiging hebben om geld te lenen en dat zal de gemeenschappelijke munt nog verder verzwakken.” Denkt hij dat de euro op den duur stand kan houden?” Ik hoop van wel, maar het wangedrag van vooral de grotere lidstaten Frankrijk, Duitsland en Italië maakt dat onzeker.” [bron]

Uit een interview met Frits Bolkestein, 2005.

In 2005 waarschuwde Bolkestein al voor Italië. Als hij toen had geweten wat we nu weten….

De kindermoorden van de Taliban

In de hoofden van de islamitische terroristen is er geen plaats voor de heilzame twijfel van Camus. Dat ze door hun acties ook de reputatie van hun godsdienst wereldwijd besmeuren zal hun blijkbaar een zorg zijn. Ook binnen de islam zijn er nauwelijks kritische stemmen te horen over extreem religieus geweld tegen onschuldige mannen, vrouwen en kinderen. Eén enkele imam heeft het ooit gewaagd een fatwa uit te spreken tegen terroristen.Voor de rest: omerta. Een verpletterende heilige stilte, ook tegen de ultieme misdadigers die hun godsdienst blijkbaar ongestraft mogen verkrachten. Hoe jammer is het dat er geen wereldwijde verontwaardiging weerklinkt tegen de kindermoorden van de Taliban en andere religieuze gekken. Waar zijn de religieuze instanties die deze waanzin veroordelen? Duizend keer luider klonk het protest tegen De Satanische verzen van Salman Rushdie. En toen in een obscure westerse krant een spotprent verscheen waarvan zij vonden dat die de profeet beledigde, kwamen in de hele islamitische wereld gelovigen massaal op straat. Hun verontwaardiging was zo groot dat vele tientallen er zelfs het leven bij lieten.

Maar dit soort misbruik van de islam door terroristen wordt niet afgekeurd. Er zijn geen betogingen gesignaleerd in Kabul, Islamabad of Karachi. Geen imam heeft opgeroepen tot straatprotest tegen dit soort barbarij. Blijkbaar overheerst het oordeel dat kinderen laten ontploffen om onschuldigen te vermoorden minder schadelijk is voor de islam dan een flauwe cartoon in een Deense krant. [bron]

Advertentie : 26.172 dollar

De marketing-afdeling van The New York Times doet geen uitspraken over advertentiedeals met klanten. Maar aan de hand van de tarieven van de Times is wel een schatting te maken van de kosten. Toegegeven, Joost en de zijnen hadden naar eigen zeggen scherp onderhandeld, dus misschien wijken de tarieven nog iets af van het uiteindelijke bedrag. Maar één inch, oftewel 2,5 centimeter advertentieruimte, verspreid over één krantenkolom, kost in het kunstkatern 727 dollar. De advertentie van de Disgruntled Dutch artists liep over drie kolommen en mat een inch of twaalf. Dat maakt bij elkaar 26.172 dollar. Dat is 610 keer een entreekaartje voor het eerstvolgende concert van het bedreigde Limburgs Symfonie Orkest. [bron]

‘samen voor ons eigen’

Misschien komt het door de naam van het protest: Mars der Beschaving. Wat is er beschaafd aan zelfgeproclameerde kunstenaars die hun handje ophouden? Bedelen is heus geen kunst. Die ronkende, arrogante, pretentieuze, irritante, zelfgenoegzame benaming staat me tegen. Had men de nachtelijke wandeltocht ‘samen voor ons eigen’ of ‘eigen belang eerst’ genoemd, dan had je me niet gehoord. [bron]

Sylvain Ephimenco

Het gelijkheidsbeginsel

De idee dat een groep mensen ‘extra’ rechten heeft omwille van het feit dat zij in iets bovennatuurlijks geloven, is niet te rechtvaardigen op basis van moderne rechtsprincipes. Of we geloven in gelijkheid, of we geloven daar niet in. Artikel 6 van de Grondwet creëert een grondslag voor ongelijkheid en is daarmee een bron van juridische onzekerheid die het hart van de democratie raakt.

Het gelijkheidsbeginsel waarop ons rechtssysteem voor een belangrijk deel is gebaseerd, komt – zeker in de multiculturele en multireligieuze samenleving waarin we leven – steeds meer onder druk te staan door de uitzonderingsposities die door religieuze groeperingen worden opgeëist. Hierdoor dreigt er een samenleving te ontstaan waarin onderscheid gemaakt gaat worden tussen gelovigen en ongelovigen. Dat onderscheid zal op den duur de samenleving splijten. [bron]

J.P. Verwey

Oogkleppensocialisme

Feit is dat de eurozone heeft gefaald, niet in de laatste plaats door de structurele tegenstellingen tussen kern- en periferielanden te versterken. De monetaire unie is ontworpen als een one-size-fits-all economisch beleid – terwijl de deelnemende economieën juist enorm verschillen in grootte en concurrentiekracht. Doordat staten controle over hun wisselkoersen en renteniveaus moesten opgegeven, hadden zwakkere economieën niet veel andere mogelijkheden om handelstekorten op te vangen dan door te lenen.

Het effect van deze neoliberale gifbeker zal verwoestend zijn. Het betekent onder andere loonsverlagingen van 40 procent, 150.000 ontslagenen in de publieke sector en verhoogde druk op degenen die in Griekenland wel belasting betalen: de arbeiders, gepensioneerden en middenstanders. Met dit beleid is er geen enkele mogelijkheid dat de economie uit de schuldencrisis zou kunnen komen. Het is niet eens uitstel van executie, maar een meer uitgerekte, sadistische voltrekking ervan. [bron]

Een aardig inkijkje in de armoedige ziel van de oogkleppensocialist Maina van der Zwan, Hoofdredacteur Socialisme.nu.

En loonsverlaging van 40% hoeft helemaal niet erg te zijn als je >40% meer verdient dan je feitelijk produceert (het gemiddelde salaris van een werknemer bij een Grieks energiebedrijf lag 50% hoger dan bij een Duits energiebedrijf !).

En 150.000 ontslagen zijn niet slecht als die mensen de facto niks doen, simpelweg omdat ambtenaren niet ontslagen mochten worden maar na elke verkiezingen nieuwe baantjes werden uitgedeeld als beloning. Er zijn de afgelopen weken talloze voorbeelden hiervan in de media besproken. De verborgen werkeloosheid in Griekenland is schrikbarend hoog. En die moet je dan nog optellen bij de officiële werkeloosheid. Als zo weinig mensen werken kan een land alleen maar failliet gaan, zeker als je dan ook nog een volslagen idioot luxe verzorgingsstaat er op na houdt.

De talloze gepensioneerden kregen 14 maanden uitkering ipv. 12. Griekenland besteedt, naar verhouding van haar Bruto Nationaal Product, maar liefst 2.5 keer zoveel geld aan (staats)pensioenen als Nederland.

En niet alleen de verzorgingsstaat heeft bizarre vormen aan genomen. De hele Griekse economie is rot tot op het bot.

En waarom heeft een land geen andere keuze dan LENEN om z’n handelstekort op te lossen? Er zijn veel meer keuzes: minder importeren en meer exporteren bijvoorbeeld. Daarvoor moet dan wel je productiviteit omhoog en je kosten omlaag. En je moet genoegen nemen met een daling van je levensstandaard omdat sommige producten uit het buitenland niet meer gekocht kunnen worden. Maar ja, zoiets zal een socialist natuurlijk nooit kunnen bedenken.

Kritiek op de echte schuldigen: de socialistische potverteerders die van Griekenland een groot pretpark hebben gemaakt, zul je bij van der Zwam niet aantreffen. Geen gezeik, iedereen rijk: het zou de Griekse lijfspreuk kunnen zijn.

Van der Zwan beweert bovendien dat Griekenland in 2010 voor 51 miljard euro aan rente betaald zou hebben. Natuurlijk zonder bronvermelding, dat spreekt voor zich.

Kortom: BLA BLA BLA BOEIUH !

Sheikh Fawaz roept op tot provocaties en haatzaaierij

Hoe Wilders’ oproep om de Koran te verscheuren volgens de rechtbank binnen de grenzen van de wet valt? En wat te denken van zijn beledigingen aan het adres van onze Profeet? En dat dit alles zogenaamd onder de noemer van het politieke debat gedaan mag worden?

“Maar ja, aan de andere kant zet de rechtbank met dit oordeel de deuren wijd open voor provocaties. Een uitgelezen kans voor ons om daar ‘dankbaar’ gebruik van te maken. Oog om oog, tand om tand, provocatie om provocatie en haatzaaierij om haatzaaierij.” [bron]

Maar wie zei het?

Nee hoor, ik heb die Marokkaanse rotjochies aan den lijve ondervonden met meer dan 10 jaar woonervaring in de Amsterdamse Indische Buurt (ik ben ervoor geridderd door de Koningin). Dat mijn bloedmoeie blonde roomblanke vrouw die tijd overleeft heeft, het mag een wonder heten

‘Ja, we mogen nadenken’

Ja, we mogen nadenken. Ja, we mogen vragen stellen. Ja, we mogen als moderne maatschappij kritiek leveren op heilige boeken. Ja, we mogen mensen en dieren beschermen tegen wandaden. Ook als die daden in eeuwenoude boeken worden aangeprezen. En ja, we moeten respect hebben voor alle geloven. Maar respect voor een geloof is niet hetzelfde als moeten toestaan dat een mens  of een dier geweld wordt aangedaan.

We willen geen mensen stenigen, we willen geen meisjes besnijden, we willen geen heilige oorlogen, we willen geen oog om oog tand om tand, we willen geen polygamie, we willen geen mensenoffers en we willen geen onverdoofd slachten van dieren.

Dat alles heeft niets te maken met joden- of moslimhaat. Het heeft evenmin iets te maken met de Tweede Wereldoorlog of met de onderdrukking van religies. De miljoenen mensen die opkomen voor het welzijn en de rechten van dieren willen verschoond blijven van onfatsoenlijke propaganda. Mens en dier hebben rechten, en geen heilig geschrift kan daar inbreuk op maken. Dit is de moderne wereld waar plaats is voor de rechten van een ieder ongeacht ras, sekse, geloof of soort. [bron]

Bernd Timmerman is historicus en socioloog, gespecialiseerd in de relatie tussen mens en dier. Hij was adjunct-directeur van de Dierenbescherming en vicevoorzitter van de Partij voor de Dieren.