Sharia in GB: moslims weigeren onderzoek

Ministers have abandoned an inquiry into the rise of secretive Sharia councils that deal in Islamic justice – because the Muslim courts refused to help.

The failure of the Ministry of Justice probe has generated new fears among politicians and pressure groups about the increasing influence of Sharia courts.

The scrapping of the inquiry comes in a week when Islamic extremists have launched a campaign to declare ‘Sharia-controlled zones’ across Britain. […]

The number of Sharia courts here is unknown, although an estimate of 85 made by the Civitas think-tank in 2009 is widely accepted. [bron]

Oslo rape statistics

In de media wordt nog wel eens de indruk gewekt dat Noorwegen een land van melk en honing is, een land waar de multiculturele problematiek nog niet echt een rol speelt, een links utopia, maar is dat wel zo? Nee, de conservatieve Progress Party, waarvan wordt beweerd dat ze de Noorse zusterpartij van de PVV zou zijn, is (al sinds 1997) de tweede partij van Noorwegen. In 2008 was de Progess Party, die al werd opgericht in 1957 in de polls tijdelijk zelfs de grootste partij. De Noorse ‘PvdA’ is echter met afstand de grootste partij van het land.

Noorwegen kent wel degelijk problemen met niet-westerse immigranten, een voorbeeld:

Police Inspector Gunnar Larsen of Oslo’s Vice, Robbery and Violent crime division says the statistics are surprising – the rising number of rape cases and the link to ethnic background are both clear trends. [bron]

NRK1 is the Norwegian Broadcasting Corporation’s (NRK) main television channel.

De consequenties

Er valt mij iets op in de commentaren op de Oslo Aanslagen. En dan doel ik even niet op de hypocrisie, de inconsistenties, de afrekeningen en wat dies meer zij. Ik doel op het feit dat doorgaans intelligente en gematigde mensen voor mij nogal vreemde en extreme consequenties trekken. Ik geef voorbeelden:

Willem de Zwijger schrijft in een commentaar het volgende:

In een oorlog zijn heel andere dingen geoorloofd dan in vredestijd, en Breivik nam de apocalyptische oorlogsretoriek van zijn inspiratiebronnen letterlijk en trok de consequenties. Wilders is niet guilty by association, hij hoeft van mij zijn ‘toon’ niet te matigen, ik ben blij voor het vaderland dat hij zijn proces heeft gewonnen, maar ik wil in het licht van de gebeurtenissen in Noorwegen wel iets méér van hem of Bosma horen dan alleen dat de PVV geweld afwijst. [bron]

Waarom schrijft Willem hier `de´ consequenties? Blijkbaar kan er volgens Willem slechts deze ene consequentie worden getrokken? Blijkbaar zou Willem dan ook deze consequentie trekken? Wat zegt dat over Willem?

En als dat zo is, waarom hoeft Wilders dan zijn toon niet te matigen? Als het zo is dat je mag zeggen en schrijven wat je wilt (binnen de grenzen van de wet), en als het zo is dat iedereen zijn consequenties daaraan kan verbinden zonder dat er een relatie gelegd mag worden, waarom moet Wilders dan iets uitleggen? Wat wil Willem nou precies horen van Wilders, en zou dat hem gerust stellen dat er niet nog een keer een Breivik opstaat?

Iets soortgelijks zagen we bij Bas Heijne en Marcel Hulspas. Hulspas verwijt (!) Wilders dat hij ” niet de logische consequentie trekt uit zijn eigen waandenken, en de islam letterlijk de oorlog verklaart“. Bas Heijne schreef: “Geloofde ik erin, dan zou ik tot actie willen overgaan.” Wat zegt dat over de neiging tot geweld bij deze twee heren?

Er worden vergaande conclusies getrokken, zonder te weten wat zich precies in het hoofd van Breivik heeft afgespeeld. We weten niet of hij een psychiatrische of andere stoornis heeft. We weten niet wat de invloed van drugs is geweest. We kennen niet de effectieve invloed van persoonlijke omstandigheden (zoals bij Mohammed B ook werd vermoed). Ik ben erg benieuwd wat het psychiatrisch onderzoek, waarvan ik veronderstel dat dat er komt, over Breivik zal uitwijzen. Hij schreef een vuistdik manifest dat doordachtheid en intelligentie suggereert, maar is een man die in anderhalf uur (koelbloedig, zo lijkt het) 76 mensen vermoordt niet per definitie ‘gek’? Ik ben niet deskundig op dat gebied, maar zou Breivik voor de psychiatrie kunnen zijn wat de financiële crisis voor de macro economie was?

Ook is het opvallend dat in ieder land met name de specifieke lokale islamcriticus, zei het publicist of politicus, nu als de grote ‘boeman’ en inspirator van Breivik wordt gezien. In Duitsland zijn het Sarrazin en Broder. In Amerika Pamela Geller. In Nederland Wilders. Hmmm…. hoe zou dat komen?

Breivik wordt blijkbaar ook gezien als de scheidsrechter die (ongewild) bepaalt wie te ver is gegaan en wie niet. Iemand als Peter Breedveld mag blij zijn dat Breivik geen Nederlands kan lezen. Enkele jaren geleden schreef Breedveld pittige islamkritische stukken, hij had zomaar geciteerd kunnen zijn door Breivik.

“What tipped the scales for you?”

Q: What tipped the scales for you? What single event made you decide you wanted to continue planning and moving on with the assault?

A: For me, personally, it was my government’s involvement in the attacks on Serbia (NATO bombings in 1999) several years back. It was completely unacceptable how the US and Western European regimes bombed our Serbian brothers. All they wanted was to drive Islam out by deporting the Albanian Muslims back to Albania. When the Albanians refused, they really didn’t have any choice but to use military force. By disallowing the Serbians the right for self-determination over their sovereign territory they indirectly dug a grave for Europe. A future where several Mini-Pakistan’s would eventually will be created in every Western European capital. This is unacceptable, completely unacceptable. [pag. 1381 van het Breivik Manifest]

 

Marcel Hulspas: Wilders moet oorlog aan Islam verklaren

Ziedaar de wereld van Geert Wilders. Een wereld waarin het Westen op het punt staat ten onder te gaan, en de politiek machteloos is. Dat Geert vervolgens niet de logische consequentie trekt uit zijn eigen waandenken, en de islam letterlijk de oorlog verklaart, bewijst alleen maar dat hij zelf niet in de gaten heeft wat hij allemaal beweert, en waar dat toe moét leiden. [bron]

Zegt Marcel Hulspas.

Nu is het dus al zover dat iemand gaat beweren dat Wilders niet extreem genoeg is, dat hij letterlijk de oorlog MOET verklaren aan de islam, omdat dat alleen maar een “logische” consequentie is. Wilders doet dat niet, maar omdat Hulspas vindt dat Wilders dat in zijn positie wel zou moeten doen is hij er toch schuldig aan?!

Wat is dit voor een bizarre manier om iemand schuldig te verklaren?

Overigens zei ook Bas Heijne in zijn column in NRC zoiets:

Dit is een radicaal verhaal met duidelijke vijanden, Wilders zal het zelf niet ontkennen. Geloofde ik erin, dan zou ik tot actie willen overgaan.

Moet we nu concluderen dat Hulspas en Heijne in wezen veel sneller zouden overgaan tot radicaal gewelddadig extremisme dan Wilders?! Of moeten we concluderen dat Wilders’ retoriek niet zo letterlijk genomen moet worden, zoals we ook termen als “klassenstrijd” niet als gewelddadige oorlogsverklaring zien?

Verder schrijft Hulspas nog iets opvallends:

De parallel met de moord op Fortuyn is volstrekt duidelijk. Ook toen géén gek, maar een ideologisch dolgedraaide, moreel gehandicapte, uiterst intelligente dader. Toen wist iedereen binnen de kortste keren: de kogel kwam van ‘links’. Links had Pim ‘gedemoniseerd’, en was daarmee in hoge mate verantwoordelijk voor de moordaanslag.

Aangezien Hulspas Wilders totaal verantwoordelijk stelt, is Hulspas is dus ook van mening dat politiek links bloed aan haar handen heeft in verband met de moord op Fortuyn. Welke consequenties verbindt Hulspas daaraan voor betreffende politici en partijen? Geen blijkbaar.

Heeft Hitler zich ooit klip en klaar uitgesproken over het geweld tegen joden?

Heeft Hitler en consorten zich ooit klip en klaar in het openbaar uitgesproken over het geweld dat de nazis tegen joden en communisten gingen inzetten? Ik denk het niet, men sprak in abstracties over ‘Endlösung der Judenfrage’ net zo goed dat de PVV vaag blijft over wat ze werkelijk gaat doen met moslims die zich in haar ogen onvoldoende aanpassen en die niet meewerken aan hun deportatie uit Europa.

Een groot deel van de PVV aanhang beseft niet eens dat de hetze van deze partij tegen moslims en immigranten uiteindelijk vreselijke gevolgen zal hebben. Dit zijn de ‘wir haben es nicht gewusst’ types van de toekomst. Daarom zeggen nu ook veel PVV’ers in alle oprechtheid dat ze het verafschuwen wat Breivik heeft gedaan. Wat men niet durft of intellectueel niet aankan is zich realiseren dat de polariserende en stigmatiserende politiek van de PVV met haar mono-causale denktrant uiteindelijk alleen maar kan leiden tot bloedvergieten. [bron]

Dus Sargasso Carlos beschuldigt Wilders van Taqiyya? Carlos en Wilders lijken meer op elkaar dan Carlos graag zal erkennen.

Overigens: alsof dit niet duidelijk genoeg is. Bovendien, Mein Kampf is geschreven in 1924; tot 1930 werden tienduizenden exemplaren verkocht, en tot 1933 maar liefst 5,5 miljoen exemplaren.

Update: Reeds in 1919 schreef Hitler een brief waarin hij zijn afkeer van de Joden duidelijk maakte.

In the letter, Hitler writes: “Its final aim, however, must be the uncompromising removal of the Jews altogether.”

Breivik: ik ben te verwijfd

Breivik is de zoon van een diplomaat die eerst in Londen en daarna in Parijs was gestationeerd. Zijn ouders gingen scheiden toen Breivik een jaar oud was, waarna zijn feministische moeder met een kapitein uit het Noorse leger trouwde en zijn vader een collega-diplomaat huwde, die Breivik ‘gematigd cultureel Marxist en feminist,’ noemt. Breivik klaagt over zijn ‘super-liberale, matriarchale opvoeding, die er voor gezorgd heeft dat ik tot op een bepaalde manier gefeminiseerd ben.’

In zijn manifest spreekt Breivik over het gevaar van feminisering van de maatschappij. ‘De vrouwelijke manipulatie van mannen is de afgelopen decennia geïnstitutionaliseerd en is gedeeltelijk de oorzaak van de feminisering van de man in Europa. Mannen zijn geen mannen meer, maar metroseksuele emotionele wezens die er enkel zijn om het doel van de new age feminist te dienen.’ [bron]

[CoonToon]

(Ik denk dat Conan geen idee had hoe dicht hij bij de werkelijkheid zat ;-)

Update: het begint er steeds meer op te lijken dat Breivik toch echt een soort persoonlijkheidsstoornis heeft. Citaat:

According to childhood friends, Anders Behring Breivik felt ‘feminine’ and underwent plastic surgery to fix his looks (Dagbladet). [bron]

Combineer dat met zijn opmerkingen over het laten verwijderen van zijn geslachtsorgaan, en het wordt tijd om een psychiater in te schakelen.

Glad ijs

We moeten verschrikkelijk oppassen met het leggen van verbanden tussen Wilders en de aanslagen in Noorwegen, zegt Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP. “Het is heel gevaarlijk om uitspraken te koppelen aan gebeurtenissen waarvan de link niet vaststaat.”

Roemer ziet geen direct verband tussen de PVV en Noorwegen.

“Als we dat doen, begeven we ons op heel glad ijs. Daar moeten we voor opletten. Als straks iemand doordraait omdat hij slecht geholpen wordt in de gezondheidszorg en roept ‘Roemer is ook voor gezondheidszorg’, dan zou ik straks de schuldige zijn,” zegt de SP-leider.

“Nu wordt er de suggestie gewekt dat iemand in Nederland verantwoordelijk is voor wat er in Noorwegen is gebeurd,” zegt de SP-leider. “Daar neem ik afstand van.” [bron]

‘I think discussions in our society should be encouraged’

Her 2005 book “Eurabia: the Euro-Arab Axis” explores the relationship between European and Muslim countries. The term ‘Eurabia’ has been used by some to describe the growing influence of Islam in Europe, though Littman contended that her arguments are more complex.

She said some Europeans harbor a suppressed fear of Islamic colonization that might erupt into violence.

“I think there is a lot of frustration, for instance in France and England, and I think discussions in our society should be encouraged,” said Littman.

Referring to Breivik’s attack, she added: “I’m afraid that this is something other people will imitate.”

“I think the police must be very vigilant. This problem of Norway is a problem of Europe,” said Littman, whose next book is titled “Europe, Globalization, and the Coming Universal Caliphate.” [bron]

Bat Ye’or, pseudoniem van Gisele Littman

Littman waarschuwt dat Breivik wel eens navolging zou kunnen krijgen: het bekende copy cat gedrag zoals dat wel vaker is gezien. Laten we hopen dat ze ’t mis heeft. In ieder geval verdient haar advies opvolging: politieke uitsluiting en opiniedictatuur kunnen olie op het vuur zijn.