Sharia in GB: moslims weigeren onderzoek

Ministers have abandoned an inquiry into the rise of secretive Sharia councils that deal in Islamic justice – because the Muslim courts refused to help.

The failure of the Ministry of Justice probe has generated new fears among politicians and pressure groups about the increasing influence of Sharia courts.

The scrapping of the inquiry comes in a week when Islamic extremists have launched a campaign to declare ‘Sharia-controlled zones’ across Britain. […]

The number of Sharia courts here is unknown, although an estimate of 85 made by the Civitas think-tank in 2009 is widely accepted. [bron]

Oslo rape statistics

In de media wordt nog wel eens de indruk gewekt dat Noorwegen een land van melk en honing is, een land waar de multiculturele problematiek nog niet echt een rol speelt, een links utopia, maar is dat wel zo? Nee, de conservatieve Progress Party, waarvan wordt beweerd dat ze de Noorse zusterpartij van de PVV zou zijn, is (al sinds 1997) de tweede partij van Noorwegen. In 2008 was de Progess Party, die al werd opgericht in 1957 in de polls tijdelijk zelfs de grootste partij. De Noorse ‘PvdA’ is echter met afstand de grootste partij van het land.

Noorwegen kent wel degelijk problemen met niet-westerse immigranten, een voorbeeld:

Police Inspector Gunnar Larsen of Oslo’s Vice, Robbery and Violent crime division says the statistics are surprising – the rising number of rape cases and the link to ethnic background are both clear trends. [bron]

NRK1 is the Norwegian Broadcasting Corporation’s (NRK) main television channel.

De consequenties

Er valt mij iets op in de commentaren op de Oslo Aanslagen. En dan doel ik even niet op de hypocrisie, de inconsistenties, de afrekeningen en wat dies meer zij. Ik doel op het feit dat doorgaans intelligente en gematigde mensen voor mij nogal vreemde en extreme consequenties trekken. Ik geef voorbeelden:

Willem de Zwijger schrijft in een commentaar het volgende:

In een oorlog zijn heel andere dingen geoorloofd dan in vredestijd, en Breivik nam de apocalyptische oorlogsretoriek van zijn inspiratiebronnen letterlijk en trok de consequenties. Wilders is niet guilty by association, hij hoeft van mij zijn ‘toon’ niet te matigen, ik ben blij voor het vaderland dat hij zijn proces heeft gewonnen, maar ik wil in het licht van de gebeurtenissen in Noorwegen wel iets méér van hem of Bosma horen dan alleen dat de PVV geweld afwijst. [bron]

Waarom schrijft Willem hier `de´ consequenties? Blijkbaar kan er volgens Willem slechts deze ene consequentie worden getrokken? Blijkbaar zou Willem dan ook deze consequentie trekken? Wat zegt dat over Willem?

En als dat zo is, waarom hoeft Wilders dan zijn toon niet te matigen? Als het zo is dat je mag zeggen en schrijven wat je wilt (binnen de grenzen van de wet), en als het zo is dat iedereen zijn consequenties daaraan kan verbinden zonder dat er een relatie gelegd mag worden, waarom moet Wilders dan iets uitleggen? Wat wil Willem nou precies horen van Wilders, en zou dat hem gerust stellen dat er niet nog een keer een Breivik opstaat?

Iets soortgelijks zagen we bij Bas Heijne en Marcel Hulspas. Hulspas verwijt (!) Wilders dat hij ” niet de logische consequentie trekt uit zijn eigen waandenken, en de islam letterlijk de oorlog verklaart“. Bas Heijne schreef: “Geloofde ik erin, dan zou ik tot actie willen overgaan.” Wat zegt dat over de neiging tot geweld bij deze twee heren?

Er worden vergaande conclusies getrokken, zonder te weten wat zich precies in het hoofd van Breivik heeft afgespeeld. We weten niet of hij een psychiatrische of andere stoornis heeft. We weten niet wat de invloed van drugs is geweest. We kennen niet de effectieve invloed van persoonlijke omstandigheden (zoals bij Mohammed B ook werd vermoed). Ik ben erg benieuwd wat het psychiatrisch onderzoek, waarvan ik veronderstel dat dat er komt, over Breivik zal uitwijzen. Hij schreef een vuistdik manifest dat doordachtheid en intelligentie suggereert, maar is een man die in anderhalf uur (koelbloedig, zo lijkt het) 76 mensen vermoordt niet per definitie ‘gek’? Ik ben niet deskundig op dat gebied, maar zou Breivik voor de psychiatrie kunnen zijn wat de financiële crisis voor de macro economie was?

Ook is het opvallend dat in ieder land met name de specifieke lokale islamcriticus, zei het publicist of politicus, nu als de grote ‘boeman’ en inspirator van Breivik wordt gezien. In Duitsland zijn het Sarrazin en Broder. In Amerika Pamela Geller. In Nederland Wilders. Hmmm…. hoe zou dat komen?

Breivik wordt blijkbaar ook gezien als de scheidsrechter die (ongewild) bepaalt wie te ver is gegaan en wie niet. Iemand als Peter Breedveld mag blij zijn dat Breivik geen Nederlands kan lezen. Enkele jaren geleden schreef Breedveld pittige islamkritische stukken, hij had zomaar geciteerd kunnen zijn door Breivik.