Pat Condell: Violence is not the answer

Pat Condell, de man die ieder videobericht eindigt met het woord peace; hoe duidelijk wil je ’t hebben?

“What tipped the scales for you?”

Q: What tipped the scales for you? What single event made you decide you wanted to continue planning and moving on with the assault?

A: For me, personally, it was my government’s involvement in the attacks on Serbia (NATO bombings in 1999) several years back. It was completely unacceptable how the US and Western European regimes bombed our Serbian brothers. All they wanted was to drive Islam out by deporting the Albanian Muslims back to Albania. When the Albanians refused, they really didn’t have any choice but to use military force. By disallowing the Serbians the right for self-determination over their sovereign territory they indirectly dug a grave for Europe. A future where several Mini-Pakistan’s would eventually will be created in every Western European capital. This is unacceptable, completely unacceptable. [pag. 1381 van het Breivik Manifest]

 

Marcel Hulspas: Wilders moet oorlog aan Islam verklaren

Ziedaar de wereld van Geert Wilders. Een wereld waarin het Westen op het punt staat ten onder te gaan, en de politiek machteloos is. Dat Geert vervolgens niet de logische consequentie trekt uit zijn eigen waandenken, en de islam letterlijk de oorlog verklaart, bewijst alleen maar dat hij zelf niet in de gaten heeft wat hij allemaal beweert, en waar dat toe moét leiden. [bron]

Zegt Marcel Hulspas.

Nu is het dus al zover dat iemand gaat beweren dat Wilders niet extreem genoeg is, dat hij letterlijk de oorlog MOET verklaren aan de islam, omdat dat alleen maar een “logische” consequentie is. Wilders doet dat niet, maar omdat Hulspas vindt dat Wilders dat in zijn positie wel zou moeten doen is hij er toch schuldig aan?!

Wat is dit voor een bizarre manier om iemand schuldig te verklaren?

Overigens zei ook Bas Heijne in zijn column in NRC zoiets:

Dit is een radicaal verhaal met duidelijke vijanden, Wilders zal het zelf niet ontkennen. Geloofde ik erin, dan zou ik tot actie willen overgaan.

Moet we nu concluderen dat Hulspas en Heijne in wezen veel sneller zouden overgaan tot radicaal gewelddadig extremisme dan Wilders?! Of moeten we concluderen dat Wilders’ retoriek niet zo letterlijk genomen moet worden, zoals we ook termen als “klassenstrijd” niet als gewelddadige oorlogsverklaring zien?

Verder schrijft Hulspas nog iets opvallends:

De parallel met de moord op Fortuyn is volstrekt duidelijk. Ook toen géén gek, maar een ideologisch dolgedraaide, moreel gehandicapte, uiterst intelligente dader. Toen wist iedereen binnen de kortste keren: de kogel kwam van ‘links’. Links had Pim ‘gedemoniseerd’, en was daarmee in hoge mate verantwoordelijk voor de moordaanslag.

Aangezien Hulspas Wilders totaal verantwoordelijk stelt, is Hulspas is dus ook van mening dat politiek links bloed aan haar handen heeft in verband met de moord op Fortuyn. Welke consequenties verbindt Hulspas daaraan voor betreffende politici en partijen? Geen blijkbaar.

Heeft Hitler zich ooit klip en klaar uitgesproken over het geweld tegen joden?

Heeft Hitler en consorten zich ooit klip en klaar in het openbaar uitgesproken over het geweld dat de nazis tegen joden en communisten gingen inzetten? Ik denk het niet, men sprak in abstracties over ‘Endlösung der Judenfrage’ net zo goed dat de PVV vaag blijft over wat ze werkelijk gaat doen met moslims die zich in haar ogen onvoldoende aanpassen en die niet meewerken aan hun deportatie uit Europa.

Een groot deel van de PVV aanhang beseft niet eens dat de hetze van deze partij tegen moslims en immigranten uiteindelijk vreselijke gevolgen zal hebben. Dit zijn de ‘wir haben es nicht gewusst’ types van de toekomst. Daarom zeggen nu ook veel PVV’ers in alle oprechtheid dat ze het verafschuwen wat Breivik heeft gedaan. Wat men niet durft of intellectueel niet aankan is zich realiseren dat de polariserende en stigmatiserende politiek van de PVV met haar mono-causale denktrant uiteindelijk alleen maar kan leiden tot bloedvergieten. [bron]

Dus Sargasso Carlos beschuldigt Wilders van Taqiyya? Carlos en Wilders lijken meer op elkaar dan Carlos graag zal erkennen.

Overigens: alsof dit niet duidelijk genoeg is. Bovendien, Mein Kampf is geschreven in 1924; tot 1930 werden tienduizenden exemplaren verkocht, en tot 1933 maar liefst 5,5 miljoen exemplaren.

Update: Reeds in 1919 schreef Hitler een brief waarin hij zijn afkeer van de Joden duidelijk maakte.

In the letter, Hitler writes: “Its final aim, however, must be the uncompromising removal of the Jews altogether.”

Breivik: ik ben te verwijfd

Breivik is de zoon van een diplomaat die eerst in Londen en daarna in Parijs was gestationeerd. Zijn ouders gingen scheiden toen Breivik een jaar oud was, waarna zijn feministische moeder met een kapitein uit het Noorse leger trouwde en zijn vader een collega-diplomaat huwde, die Breivik ‘gematigd cultureel Marxist en feminist,’ noemt. Breivik klaagt over zijn ‘super-liberale, matriarchale opvoeding, die er voor gezorgd heeft dat ik tot op een bepaalde manier gefeminiseerd ben.’

In zijn manifest spreekt Breivik over het gevaar van feminisering van de maatschappij. ‘De vrouwelijke manipulatie van mannen is de afgelopen decennia geïnstitutionaliseerd en is gedeeltelijk de oorzaak van de feminisering van de man in Europa. Mannen zijn geen mannen meer, maar metroseksuele emotionele wezens die er enkel zijn om het doel van de new age feminist te dienen.’ [bron]

[CoonToon]

(Ik denk dat Conan geen idee had hoe dicht hij bij de werkelijkheid zat ;-)

Update: het begint er steeds meer op te lijken dat Breivik toch echt een soort persoonlijkheidsstoornis heeft. Citaat:

According to childhood friends, Anders Behring Breivik felt ‘feminine’ and underwent plastic surgery to fix his looks (Dagbladet). [bron]

Combineer dat met zijn opmerkingen over het laten verwijderen van zijn geslachtsorgaan, en het wordt tijd om een psychiater in te schakelen.

Glad ijs

We moeten verschrikkelijk oppassen met het leggen van verbanden tussen Wilders en de aanslagen in Noorwegen, zegt Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP. “Het is heel gevaarlijk om uitspraken te koppelen aan gebeurtenissen waarvan de link niet vaststaat.”

Roemer ziet geen direct verband tussen de PVV en Noorwegen.

“Als we dat doen, begeven we ons op heel glad ijs. Daar moeten we voor opletten. Als straks iemand doordraait omdat hij slecht geholpen wordt in de gezondheidszorg en roept ‘Roemer is ook voor gezondheidszorg’, dan zou ik straks de schuldige zijn,” zegt de SP-leider.

“Nu wordt er de suggestie gewekt dat iemand in Nederland verantwoordelijk is voor wat er in Noorwegen is gebeurd,” zegt de SP-leider. “Daar neem ik afstand van.” [bron]