Op weg naar een Grieks exit

Officieel is Griekenland met dit akkoord blijvend gered. 110 miljard in 2011, 130 miljard nu plus 107 miljard van de bankwereld resulteert in 347 miljard steun in allerlei vorm. Omgerekend naar 10,7 miljoen Grieken is dat meer dan dertig mille per hoofd van baby tot bejaarde, een ongekend bedrag. Dan is het wel opmerkelijk dat de financiële experts toch zowat unaniem concluderen dat slechts tijd gekocht is. Het uitstappen van Griekenland uit de euro zou een kwestie van tijd zijn.

Griekenland moet namelijk zó fors bezuinigen en verarmen dat de vereiste economische groei als echte remedie nog jaren uitblijft. Dat staat in een uitgelekt rapport van EU, ECB en IMF. Het rapport concludeert dat Griekenland gewoonweg niet in staat is tot de overeengekomen hervormingen. Het land blijft in de diepe recessie waarin het al jaren zit. Vorig jaar bijvoorbeeld kromp de economie met 7,5 procent en dit jaar met 4,5 procent.

De studie verwacht dat daarom de Griekse schuldenberg komende jaren niet vermindert. Dus zou te zijner tijd nog een derde miljarden injectie nodig zijn. Voor de ministers van financiën in de Eurogroep is dit uiteraard een taboe. “Nie wieder !”, (Niet nogmaals!) aldus op 22 februari het commentaar in Luxemburger Wort, het lijfblad van voorzitter Juncker.

Anderzijds komt de sanering volgens een hoge EU-functionaris tussen 2009 en 2015 neer op minimaal veertig procent verlaging van lonen en levensstandaard. Gekoppeld aan minder ambtenarij moet dit Griekenland internationaal op termijn een concurrentievoordeel opleveren.

Volgens financiële analisten is hét grote voordeel van de nu gesloten deal dat Griekenland langzaamaan losgemaakt wordt van de rest van de eurozone. Het probleem van de banken en andere financiële instellingen die hun vingers brandden aan Griekse obligaties is binnenkort de wereld uit. De ministers van landen met de euro zwijgen over dit scenario natuurlijk. Hun Zweedse collega van Financiën Anders Borg onthulde wellicht hoe zij denken.

“Dit akkoord is een volgende act in een Griekse tragedie. Ik denk dat het Griekse probleem is teruggebracht tot een Grieks probleem”, aldus Borg. Hij speculeert op een latere uitstap van de Grieken maar dan zonder faliekante gevolgen voor de rest van de eurozone. [bron]

Citaat uit een aardig overzichtsartikel over de Griekse tragedie van Jan Werts, correspondent bij de EU en medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en het Montesquieu Instituut.

Herculesplan

Decennialang heeft Griekenland overgeconsumeerd en ondergeproduceerd. In plaats van de particuliere sector te liberaliseren en het vrij ondernemerschap te stimuleren, praatten zij hun bondgenoten, voornamelijk de vakbonden, naar de mond en schepten ze liever kunstmatige banen in overbodige semi-overheidsinstellingen. Het land bezwijkt vandaag onder het gewicht van de publieke sector, gefinancierd door een inefficiënt belastingsysteem.

Griekenland moet tabula rasa maken met deze uitwassen. In het plan wat nu op tafel ligt en waarover deze week overeenstemming werd bereikt, gebeurt dit niet of nauwelijks. Ik pleit al maanden voor een grondig hervormingsprogramma, een heus Herculesplan. Dat zal meer vruchten afwerpen dan de lawine van belastingverhogingen en loonmatiging waartoe nu is besloten en die slechts leidt tot meer volkswoede, en niet tot resultaten. [bron]

Guy Verhofstadt

Dat ik ooit nog eens Guy Verhofstadt instemmend zou citeren had ik niet gedacht. Maar bij Verhofstadt moet je altijd uitkijken. Wat hij wil natuurlijk dat u en ik moeten betalen voor die revitalisatie van de Griekse economie. Dat het systeem van Eurobonds uiteindelijk het probleem alleen maar groter maakt wil Verhofstadt maar niet zien. Vreemd dat een liberaal als Verhofstadt de steeds zichtbaardere hand van de markt, in de vorm van de rente, niet ziet als prima functionerende oplossing.

Wereldbeeld

Daarmee zijn we bij de tweede kracht die Cohen als partijleider heeft ondermijnd: zijn eigen partij. In de run op het leiderschap zag je wat er daar mis is: iedereen is zo opzichtig voor zichzelf bezig. Er is geen partijlijn. Je kunt je afvragen of er nog wel een partij is. Ik weet het, in iedere partij zijn flinke verschillen van inzicht – maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Frans Timmermans er een totaal ander wereldbeeld op na houdt dan Hans Spekman – en dat Martijn van Dam er helemaal geen wereldbeeld op na houdt. En Jeroen Dijsselbloem iedere paar jaar een ander wereldbeeld. [bron]

Bas Heijne

Overigens moet Bas Heijne niet vergeten dat Wouter Bos ook niet echt een wereldbeeld had, geen ideologie.U herinnert zich misschien nog de beelden van de verkiezingscampagne waarin Bos toestemming had gegeven om hem met de camera te volgen? De beelden van de vergadering waarin iemand aan Bos vroeg wat zijn ideolgie was? Bos wilde het leven van de mensen ietsjes beter maken. In zijn boekje sprak hij over welbegrepen eigenbelang in plaats van over solidariteit.

Bos was intern binnen de PvdA ook niet erg geliefd. Maar ja, aan Bos hadden ze hun baantje te danken, en bij Cohen moesten ze vooral bang zijn dat baantje te verliezen.

Peter Breedveld fakkelt ISA af

Klinkt meer alsof er een goeroe op bezoek is geweest dan een academicus. En ISA wil hem vaker laten overkomen. Daarmee blijft de brandende vraag: wat moet een club VU-studenten, wetenschappers in de dop, behorend tot de intellectuele elite van de multiculturele, open democratie die Nederland is, met een virulent antisemitische godsdienstleraar, die ook al pittige standpunten inneemt als het gaat om afvalligheid (doodstraf) en overspel (doodstraf), als Shaykh Haitham al-Haddad? [bron]

Peter Breedveld fakkelt de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA) af, die de Britse islamgeleerde Shaykh Haitham al-Haddad naar Nederland had gehaald.

Opvallend, omdat Peter Breedveld ook in het rijtje voorkomt van personen

“die in het netwerk van ISA zitten en waar ISA met plezier mee samenwerkt en/of heeft samengewerkt”

Kroniek van een aangekondigde dood ?

„Mijn boek gaat over de politieke veranderingen die zich de afgelopen tien jaar in Nederland hebben voltrokken. De hoofdpersoon, de progressieve intellectueel van Surinaams-Hindoestaande afkomst Harry Badal, beschouwt de teloorgang van zijn idealen als een persoonlijk falen, zoals hij ook zijn alcoholisme, het mislukken van zijn huwelijk en carrière als een persoonlijk falen ziet. Daarom moet hij ten onder gaan. Dat geef ik in het eerste hoofdstuk al weg. Maar ik, Anil, bén er nog, mijn huwelijk heeft nooit op het spel gestaan, ik heb mijn alcoholconsumptie onder controle – dus die elementen in mijn roman zijn niet autobiografisch.”

Badal voelt de verkiezingsoverwinning van Wilders in 2010 als een persoonlijke nederlaag. Is dat wél een autobiografisch gegeven?
„Ja, ik reken het mezelf aan wat er met Nederland is gebeurd, in die zin is Badal een bekentenisroman. Net als hij ben ik teleurgesteld in mezelf dat ik de overwinning van de ‘white trash’ niet heb weten te voorkomen. […]

Uw roman doet denken aan ‘Het land van herkomst’ van E. du Perron uit 1935, waarin de hoofdpersoon, een uit de koloniën afkomstige immigrant, zich net zo hard opwindt over de laconieke houding ten opzichte van de NSB van Mussert, als Badal zich stoort aan de onverschilligheid tegenover de PVV van Wilders.
„Ik ben de associaties met Menno ter Braak en Eddy Du Perron, hun Comité van Waakzaamheid tegen het fascisme en hun dood op de dag dat Nederland capituleerde voor de nazi’s, niet uit de weg gegaan. [bron]

Uit: interview met Anil Ramdas over zijn bekentenis roman, waarin de hoofdpersoon Badal, gevormd naar Ramdas zelf, aan zijn hybris ten onder gaat.

Was zijn roman een kroniek van een aangekondigde dood? Is Ramdas zich uiteindelijk met Badal gaan identificeren? Of dacht Ramdas misschien met deze daad een soort Hollandse Lente te starten?

“Ik begrijp er sowieso niets van dat spelers hun shirt uittrekken”

‘Een belachelijke actie. Ik snap best dat die jongen onder spanning staat en dat er veel met hem gebeurt, maar dit neem ik hem zeker kwalijk’, aldus Koeman. ‘Ik begrijp er sowieso niets van dat spelers hun shirt uittrekken. Dat is onder mijn bewind ook nog nooit eerder gebeurd. Ik hoop dat hij beseft dat hij een grote fout heeft gemaakt.'[bron]

Aldus Ronald Koeman vandaag, nadat John Guidetti een tweede gele (en dus rode) kaart kreeg nadat hij zijn shirt uittrok omdat hij scoorde uit een penalty.

“She’s due in August. I owe you an apology.”

“My daughter got this in the mail!” he said. “She’s still in high school, and you’re sending her coupons for baby clothes and cribs? Are you trying to encourage her to get pregnant?”

The manager didn’t have any idea what the man was talking about. He looked at the mailer. Sure enough, it was addressed to the man’s daughter and contained advertisements for maternity clothing, nursery furniture and pictures of smiling infants. The manager apologized and then called a few days later to apologize again.

On the phone, though, the father was somewhat abashed. “I had a talk with my daughter,” he said. “It turns out there’s been some activities in my house I haven’t been completely aware of. She’s due in August. I owe you an apology.” [bron]

Doodsverwensing

Onze samenleving moet het paradijs dicht zijn genaderd. Want waar elders in de wereld kinderen sterven van de honger, bloggers worden vervolgd voor genuanceerde tweets over een fictief religieus romanpersonage en mensen moeten vluchten voor de bommen van hun eigen regering, daar wordt in Nederland ach en wee gesproken over verwensingen omtrent het levenseinde van mensen wier mening hen niet bevalt.

Reeds na de moord op Theo van Gogh (let wel, Theo was daarna echt dood) ontstond er commotie over de uitspraken van ene Jilles Lambertus Henricus van de Ven (beter bekend als Abdul-Jabbar van de Ven). Hij wenste Geert Wilders dood. Via Kanker bijvoorbeeld. Het Openbaar Ministerie onderzocht, op instignatie van de tien fractievoorzitters van de Tweede Kamer of van de Ven strafbaar was. Was hij niet. Doodwensen is niet strafbaar. (Waarschijnlijk omdat het niet werkt. Net als bidden.)

Je zou denken we acht jaar later beter zouden weten. Maar vandaag ontstond soortgelijke commotie over een doodswens die werd uitgesproken door ene Martien Pennings op het blog Amsterdam Post. Persoonlijk denk ik dat meneer Pennings er verstandig aan zou doen professionele hulp te zoeken, maar iemand doodwensen is tot op heden niet strafbaar, in tegenstelling tot het oproepen tot geweld.

Voor Femke Halsema ook deze keer reden om te onderzoeken of er actie van het OM mogelijk is. De gedachten gaan bij Fem blijkbaar uit naar Breivik?

Het is terreur gemengd met seksisme. Waar doet dat toch aan denken? Ik ga na of er iets tegen kan worden ondernomen

Overigens was er niemand die het stijlmiddel van de doodverwensing zo scherp kon hanteren als Theo van Gogh zelf:

Waar ’t om gaat is dat niet Tara kanker krijgt maar Sylvia, dat niet Rosenmöller en Van Boxtel worden afgebrand en met hoon overladen weggestuurd, dat het lot van mensen wreed want redeloos is en dat ik meer sympathie heb voor een getikte fabulante dan voor een miljonair die in zijn jonge jaren bij wijze van hobby stakingen in de haven leidde. Als iemand kanker verdient is ’t Paul Rosenmöller, de hopman van politiekcorrect Nederland; mogen de cellen in zijn hoofd zich tot een juichende tumor vormen, en laat ons dan beluisteren of er enig verschil is in meneers gekwebbel vergeleken met wat er uit kwam voor die Blijde Boodschap. Laat ons pissen op zijn graf. Oplichter. [bron]

Smaakvol of niet. Een samenleving die de vrijheid van meningsuiting belangrijk en waardevol vindt moet dit soort teksten niet strafbaar gaan stellen. Want anders worden we een soort Belgie, en dat moeten we niet willen met z’n allen.

Mocht mevr. Halsema zich echt bedreigd voelen en vrezen voor haar leven, dan staat het haar natuurlijk vrij om naar de rechter te stappen. Benieuwd of Jilles Lambertus Henricus naar de huidige maatstaven achter tralies zou zijn gegaan.

Update: dat is dan wel weer grappig. Pennings over zichzelf in een ander stukje van zijn hand:

De rechterlijke macht in Nederland is overigens zwaar uitgenodigd om ook mij maar eens aan te klagen. Kan er niet een of ander “anti-discriminatie-buro” het voortouw nemen en mij voor de rechter slepen? Is het niks voor die twee beroeps-discriminatie-opspoorders die daar full-time mee bezig zijn aan de UvA? Hoe heten die gekken ook alweer?

Het einde van dat laatste artikel bevestigd overigens mijn indruk dat Pennings misschien beter professionele hulp kan zoeken.

VVMU in gevaar in Belgie?

Fouad Belkacem van de radicale moslimbeweging Sharia4Belgium is in Antwerpen tot twee jaar cel en 550 euro boete veroordeeld voor het aanzetten tot haat en geweld tegen niet-moslims.[…] De voorbije jaren verschenen er geregeld filmpjes op het internet waarin de woordvoerder van Sharia4Belgium op een niet aflatende manier oproept tot haat en geweld tegen niet-moslims en pleit voor de afschaffing van de democratie. […]

Hij noemde een dag na het overlijden van Marie-Rose Morel noemde hij haar ziekte een straf van Allah. Filip Dewinter, Bart De Wever en alle andere ‘vijanden van Allah’ mochten zich aan hetzelfde verwachten.

Volgens het Openbaar Ministerie overschreed hij met dergelijke uitspraken de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. [bron]

Een zorgwekkende ontwikkeling. Oproepen tot geweld dient strafbaar te zijn, maar heeft Fouad Belkacem dat gedaan? Zo niet, dan is deze veroordeling uiterst zorgwekkend, aangezien de strop om de nek van de Vrijheid van Meningsuiting weer een beetje harder is aangetrokken, deze keer in Belgenland. Vandaag hij, morgen wij…

Kent u voorbeelden van concrete oproepen tot geweld van Belkacem?

Update: citaat uit de uitspraak:

“Beide beklaagden streven een heldenstatus na en maken hierbij gebruik van de islam. Ze schuwen welbewust haatdragende en gewelddadige taal niet en bekommeren zich niet om de schade die ze toebrengen aan de personen die ze viseren, aan de hele gemeenschap maar ook aan de gelovige moslims die op een vreedzame manier hun geloof willen beleven in respect met andersdenkenden. Door hun daden brengen de beklaagden bovendien het recht op vrije meningsuiting in gevaar, want ze misbruiken het om anderen te schaden en haat te zaaien tegenover anderen die ook recht hebben op een vrije mening”

Update: Belkacem werd niet niet onmiddellijk aangehouden en mocht als een “vrij man” het Vlinderpaleis verlaten. Celstraffen tot 3 jaar hoeft men vaak niet uit te zitten in Belgie bij gebrek aan cellen.

Update: uitgebreide bespreking van de zaak (hattip @CarelBrendel)