Wroonk or de troesss?

Advertenties

Op weg naar een Grieks exit

Officieel is Griekenland met dit akkoord blijvend gered. 110 miljard in 2011, 130 miljard nu plus 107 miljard van de bankwereld resulteert in 347 miljard steun in allerlei vorm. Omgerekend naar 10,7 miljoen Grieken is dat meer dan dertig mille per hoofd van baby tot bejaarde, een ongekend bedrag. Dan is het wel opmerkelijk dat de financiële experts toch zowat unaniem concluderen dat slechts tijd gekocht is. Het uitstappen van Griekenland uit de euro zou een kwestie van tijd zijn.

Griekenland moet namelijk zó fors bezuinigen en verarmen dat de vereiste economische groei als echte remedie nog jaren uitblijft. Dat staat in een uitgelekt rapport van EU, ECB en IMF. Het rapport concludeert dat Griekenland gewoonweg niet in staat is tot de overeengekomen hervormingen. Het land blijft in de diepe recessie waarin het al jaren zit. Vorig jaar bijvoorbeeld kromp de economie met 7,5 procent en dit jaar met 4,5 procent.

De studie verwacht dat daarom de Griekse schuldenberg komende jaren niet vermindert. Dus zou te zijner tijd nog een derde miljarden injectie nodig zijn. Voor de ministers van financiën in de Eurogroep is dit uiteraard een taboe. “Nie wieder !”, (Niet nogmaals!) aldus op 22 februari het commentaar in Luxemburger Wort, het lijfblad van voorzitter Juncker.

Anderzijds komt de sanering volgens een hoge EU-functionaris tussen 2009 en 2015 neer op minimaal veertig procent verlaging van lonen en levensstandaard. Gekoppeld aan minder ambtenarij moet dit Griekenland internationaal op termijn een concurrentievoordeel opleveren.

Volgens financiële analisten is hét grote voordeel van de nu gesloten deal dat Griekenland langzaamaan losgemaakt wordt van de rest van de eurozone. Het probleem van de banken en andere financiële instellingen die hun vingers brandden aan Griekse obligaties is binnenkort de wereld uit. De ministers van landen met de euro zwijgen over dit scenario natuurlijk. Hun Zweedse collega van Financiën Anders Borg onthulde wellicht hoe zij denken.

“Dit akkoord is een volgende act in een Griekse tragedie. Ik denk dat het Griekse probleem is teruggebracht tot een Grieks probleem”, aldus Borg. Hij speculeert op een latere uitstap van de Grieken maar dan zonder faliekante gevolgen voor de rest van de eurozone. [bron]

Citaat uit een aardig overzichtsartikel over de Griekse tragedie van Jan Werts, correspondent bij de EU en medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en het Montesquieu Instituut.

Herculesplan

Decennialang heeft Griekenland overgeconsumeerd en ondergeproduceerd. In plaats van de particuliere sector te liberaliseren en het vrij ondernemerschap te stimuleren, praatten zij hun bondgenoten, voornamelijk de vakbonden, naar de mond en schepten ze liever kunstmatige banen in overbodige semi-overheidsinstellingen. Het land bezwijkt vandaag onder het gewicht van de publieke sector, gefinancierd door een inefficiënt belastingsysteem.

Griekenland moet tabula rasa maken met deze uitwassen. In het plan wat nu op tafel ligt en waarover deze week overeenstemming werd bereikt, gebeurt dit niet of nauwelijks. Ik pleit al maanden voor een grondig hervormingsprogramma, een heus Herculesplan. Dat zal meer vruchten afwerpen dan de lawine van belastingverhogingen en loonmatiging waartoe nu is besloten en die slechts leidt tot meer volkswoede, en niet tot resultaten. [bron]

Guy Verhofstadt

Dat ik ooit nog eens Guy Verhofstadt instemmend zou citeren had ik niet gedacht. Maar bij Verhofstadt moet je altijd uitkijken. Wat hij wil natuurlijk dat u en ik moeten betalen voor die revitalisatie van de Griekse economie. Dat het systeem van Eurobonds uiteindelijk het probleem alleen maar groter maakt wil Verhofstadt maar niet zien. Vreemd dat een liberaal als Verhofstadt de steeds zichtbaardere hand van de markt, in de vorm van de rente, niet ziet als prima functionerende oplossing.

Wereldbeeld

Daarmee zijn we bij de tweede kracht die Cohen als partijleider heeft ondermijnd: zijn eigen partij. In de run op het leiderschap zag je wat er daar mis is: iedereen is zo opzichtig voor zichzelf bezig. Er is geen partijlijn. Je kunt je afvragen of er nog wel een partij is. Ik weet het, in iedere partij zijn flinke verschillen van inzicht – maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Frans Timmermans er een totaal ander wereldbeeld op na houdt dan Hans Spekman – en dat Martijn van Dam er helemaal geen wereldbeeld op na houdt. En Jeroen Dijsselbloem iedere paar jaar een ander wereldbeeld. [bron]

Bas Heijne

Overigens moet Bas Heijne niet vergeten dat Wouter Bos ook niet echt een wereldbeeld had, geen ideologie.U herinnert zich misschien nog de beelden van de verkiezingscampagne waarin Bos toestemming had gegeven om hem met de camera te volgen? De beelden van de vergadering waarin iemand aan Bos vroeg wat zijn ideolgie was? Bos wilde het leven van de mensen ietsjes beter maken. In zijn boekje sprak hij over welbegrepen eigenbelang in plaats van over solidariteit.

Bos was intern binnen de PvdA ook niet erg geliefd. Maar ja, aan Bos hadden ze hun baantje te danken, en bij Cohen moesten ze vooral bang zijn dat baantje te verliezen.

Peter Breedveld fakkelt ISA af

Klinkt meer alsof er een goeroe op bezoek is geweest dan een academicus. En ISA wil hem vaker laten overkomen. Daarmee blijft de brandende vraag: wat moet een club VU-studenten, wetenschappers in de dop, behorend tot de intellectuele elite van de multiculturele, open democratie die Nederland is, met een virulent antisemitische godsdienstleraar, die ook al pittige standpunten inneemt als het gaat om afvalligheid (doodstraf) en overspel (doodstraf), als Shaykh Haitham al-Haddad? [bron]

Peter Breedveld fakkelt de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA) af, die de Britse islamgeleerde Shaykh Haitham al-Haddad naar Nederland had gehaald.

Opvallend, omdat Peter Breedveld ook in het rijtje voorkomt van personen

“die in het netwerk van ISA zitten en waar ISA met plezier mee samenwerkt en/of heeft samengewerkt”