D66 is tegen marktwerking?

Het huishoudboekje op orde voor toekomstige generaties betekent voor D66 ook een betere boekhouding bijhouden. Meten wat werkelijk van waarde is en vervolgens sturen op echte waardecreatie. Het verbranden van gas, het verbruiken van schoon water en het verteren van  natuurlijke hulpbronnen zijn kosten, geen opbrengsten.
En investeringen in je werk, je opleiding, je gezondheid, je thuis en je eigen ontplooiing zijn geen kosten. Toch hanteren we in Nederland en wereldwijd een boekhoudsysteem dat dit wel zo meet. Het BNP stijgt en het overheidstekort daalt als we meer gas verbranden en minder uitgeven aan onderwijs. Sturen op zo’n boekhouding leidt niet tot Nieuwe Welvaart. D66 wil dat anders en wil dat de rekenmeesters van het kabinet gaan meten wat echt van waarde is.

[Bron: verkiezingsprogramma 2012 van D66, pag. 13]

De financieel woordvoerder van D66 moet zich schamen dat bovenstaande tekst in het verkiezingsprogramma is terechtgekomen. Natuurlijk, waardebepaling is een fundamenteel onderwerp van discussie in de economische theorie, maar een liberaal hecht daarbij grote waarde aan de vrije markt als methode, en de achterliggende waardebepalingen van de economische actoren. D66 wil het blijkbaar liever door de overheid laten bepalen, en dan gaat het niet alleen om het verwerken van prijsverhogende  factoren voor milieubelasting. Bovenstaande tekst toont aan dat men bij D66 toe is aan een basiscursus economie.

9 gedachten over “D66 is tegen marktwerking?

 1. Die leuteraars heb ik al meer gehoord, niets wat je je ermee kan doen met die adviezen van de illuminaten.

 2. Hij heeft gelijk het verbranden van gas om electriciteit mee op te wekken waar de industrie op drijft is inderdaad verspilling. Dat creert alleen maar banen, en dan moeten mensne daar weer gaan werken en dat meot dna wee rallemala geregeld wordne. Teveel gedoe. Opdoeken die handel.

  Vanaf nu drijven we de economie aan met de gebakken lucht uit de d66 koker.

 3. Hoe vrij is de markt? Iedere deelnemer aan die markt wil een monopoly en werkt daar ook aan, op alle mogelijke manieren. Op het moment dat de overheid gaat regulieren heb je dus al geen vrije markt meer.
  Stel dat de overheid niet gaat regulieren, omwille van die vrije markt, hoe zou onze samenleving er dan uitzien? Ik ben daar niet optimistisch over.

 4. Door lobbywerking staat het beleid al naar de continuïteit van de grote bedrijven.
  Mijn verwachting is dan ook dat zelfs als de SP overtuigend wint, dat er van de burger nog meer gevraagd gaat worden om bij te dragen aan de winst en de continuïteit van de grote bedrijven.

 5. Er staat: “je werk, je opleiding, je gezondheid, je thuis en je eigen ontplooiing” Dat is vies Nederlands, het is respectloos informeel en daarnaast ook nog eens niet correct. Waarom benadert D66 de kiezer niet als een gerespecteerd volwassen persoon, met de juiste egards? Het hoeft niet, in de Donald Duck wordt ook gejijd en gejouwd, maar dat is een keuze van de lezer.

  Overigens kan ik in dat aangehaalde stukje niets terugvinden over de marktwerking. Daarnaast verwacht ik van D66 ook absoluut geen enkele intelligente opmerking met betrekking tot wat dan ook. Bij het woord marktwerking moet ik denken aan marktwerking-in-de-zorg. Een kolossale blunder waaraan de meeste partijen meegewerkt hebben, en de meeste voormalige kabinetten mede schuldig aan zijn. Stel nu dat D66 tegen de marktwerking in de zorg zou zijn, dan zijn ze te laat. Het kwaad is al geschied!

  Waar het stukje wel over gaat is over de berekening van het BNP. Geheel volgens de principes van D66 wil men het ànders doen. En geheel volgens plan zal het daarom onzin zijn. Als alle afzonderlijke landen samen een bepaalde manier van rekenen hebben dan moet men niet voor één land een àndere manier van tellen gaan hanteren! Dat zorgt voor wanbegrip. Ook een bekend D66 fenomeen.

  Overigens is dat wat men beweert klinkklare onzin. Energie (gas-verbranden) kost niets. Energie gaat namelijk nooit verloren. Energie gaat alleen over in een andere vorm. Er wordt voor gas nooit iets betaald, het is een delfstof! Of het wel of niet wordt verbrand maakt niet uit. Het is alleen nuttig als indicator. Het enige dat betaald wordt aan energie is voor de winning en het transport. Als een land meer gas verbrand dan heeft men koudere mensen, of een beter draaiende economie. Het gas-verbruik is dus wel degelijk van belang als informatiebrom met betrekking tot de economie. Tenslotte moet voor de verwerking, zuivering en het transport van aardolie en aardgas flink betaald worden. Des te meer men betaalt, des te beter zijn de consumenten bij kas. De energie-‘consumptie’ is dus een regelrechte indicator voor het draaien van de economie. D66 kletst dus uit de nek!

  PS, je kan energie niet kopen of bezitten, men kan het niet in de hand nemen, men kan het alleen verbruiken, daarom betaalt men ook alleen voor het energie-verbruik!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s