Mijn samenvatting GL verkiezingsprogramma 2012

Het verkiezingsprogramma van Groenlinks voor 12 sept. 2012 bestaat uit zo’n 30 pagina’s. Daar staan een hoop vage goede of minder goede bedoelingen in, op sommige punten vraag je je af in welke ivoren toren de schrijvers hebben gezeten.

Net als in de andere programma’s staan er ook bij Groenlinks veel vage beschrijvingen van gewenste situaties, en veel maatregelen die zonder toestemming van “de EU” helemaal niet uitvoer zijn. Toen de PVV dat deed kreeg de partij daarop veel kritiek, maar alle partijen maar zich er schuldig aan, ook Groenlinks. Als u meer in detail wilt weten hoe het financiële plaatje eruit ziet moet u bij het CPB zijn. Overigens heeft Groenlinks een punt als ze zeggen dat sommige partijen vals spelen door aan het CPB iets anders te melden dan ze in hun programma hebben staan. Oh wacht, Groenlinks wil dat eigenlijk ook, maar noemt dat dan “marge”. Waar staan eigenlijk de kosten voor de EU bailouts opgenomen in de Groenlinks doorrekening?

Hieronder treft u mijn samenvatting aan. Natuurlijk is dit altijd een subjectieve en onvolledige samenvatting, maar ik heb zoveel mogelijk concrete uitspraken uit het programma overgenomen. De formulering is meestal letterlijk zoals in het programma voorkomt. De lijst staat “omgekeerd” tov. het programma, omdat elke zin eerder als tweet is verstuurd, dus het begin van het programma staat onderin de samenvatting. Tussen haakjes staat er soms een opmerking van mij bij.

Mijn typering van GL
– cultureel: progressief
– economisch: gemengd beeld: soms liberaal, soms socialistisch

De samenvatting:

GL: toptarief van 60 procent voor inkomens boven de 150.000 euro.
GL: belasting op vermogen verhoogd. (Hoeveel? Staat er niet)
GL: hoger euronoodfonds, gevoed door de Europese Centrale Bank, en de invoering van euro-obligaties.
GL: Op termijn wordt gestreefd naar een structureel overschot op de begroting.
GL: De economie wordt niet kapot bezuinigd als het slecht gaat, maar ook niet extra gestimuleerd als het goed gaat.
GL: Het uitgangspunt van een gezond financieel-economisch beleid is het Bruto Nationaal Geluk. (Met elfentuinen en appeltjesgroeneweiden)
GL: De kernwapens op ons grondgebied worden verwijderd.
GL: Nederland stapt uit het project voor de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter
GL: vorming van een Europese krijgsmacht.
GL: Illegaliteit wordt niet strafbaar gesteld.
GL: kinderpardon voor asielkinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven.
GL: Als na drie jaar nog geen definitieve beslissing op een asielverzoek is genomen, wordt een verblijfsvergunning toegekend
GL: Het Europees vluchtelingenfonds wordt substantieel verhoogd.
GL: ambassades en consulaten van EU-landen worden zoveel mogelijk samengevoegd binnen de nieuwe Europese diplomatieke dienst.
GL: veel zwaarder stem voor ontwikkelingslanden in Wereldbank en het IMF
GL: Uitbreiding van de Europese vredeszone. (Hier wordt de EU bedoeld. Die term kan alleen GL bedenken).
GL: Doorzetten en verlengen missie in Afghanistan ;onderhandelingen met gematigde Taliban.
GL: associatieverdrag met Israël opschorten als Israël het internationaal recht en de mensenrechten blijft schenden.
GL: de veiligheid van mensen gaat boven de soevereiniteit van staten. (Dit klinkt als: AANVALLUHHHH)
GL: Er komt geen downloadverbod. Hyperlinken en embedden blijft vrij. #JEEEJ
GL: tegen octrooi op software en andere vormen van octrooimisbruik (wat heeft GL toch tegen commerciele software ?!)
GL: Inbreuken op (digitale) grondrechten worden streng getoetst op oa. noodzaak, proportionaliteit en effectiviteit. (Huh? Een GRONDRECHT !)
GL: Eenieder heeft recht op het hele internet, zonder filters of blokkades. (Euh, dat is dus een verbod op “EO filters” ?)
GL: afschaffing 3e net
GL: garantstellingen door overheid bij investeringen in creatieve industrie (huh?)
GL: Op termijn wordt Nederland een republiek en wordt ook het staatshoofd gekozen.
GL: De Tweede Kamer kiest de minister-president
GL: De gemeenteraad kiest de burgemeester. De Provinciale Staten kiezen de Commissaris van de Koningin.
GL: Burgers krijgen het recht om wetten door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet.
GL: EU-president, die door het Europees Parlement wordt gekozen;
GL: Het aantal zelfstandige bestuursorganen wordt teruggebracht. (Lees: Prorail naar ministerie ?)
GL: Er komt een nieuwe Referendumwet die zowel het adviserend als correctief referendum regelt (maar niet over de EU, dat begrijpt u :-)
GL: afschaffing levenslange gevangenisstraf. (Na 30 jaar opnieuw beoordelen door rechter)
GL: Gedetineerden hebben recht op een eigen cel.
GL: hoger wettelijk strafmaximum bij discriminerend geweld (hate crimes).
GL: dezelfde inkomenstoets huwelijksmigranten als voor EU-burgers. De leeftijdsgrens wordt verlaagd naar 18 jaar.
GL: Huizenbezitters die huis dreigen kwijt te raken, krijgen de mogelijkheid hun woning of hypotheek over te doen aan de overheid. Dit geldt voor huizenbezitters met een hypotheek tot het niveau van de Nationale Hypotheek Garantie….  (dus GL wil probleemhypotheken door de overheid laten opkopen en dan tegen “billijke voorwaarden” terugverhuren of verkopen aan eigenaar)
GL: HRA in 25 jaar stapsgewijs afgebouwd tot nul (ook voor bestaande gevallen?). Vermogensbelasting op waarde huis (boven gem. prijs)
GL: Het kraakverbod wordt teruggedraaid
GL: “Wie ondanks een goed inkomen in een sociale huurwoning blijft wonen, gaat meer huur betalen” (lekker vaag weer)
GL: “actieve voorlichtingscampagne over de rechten van mensen zonder geldige verblijfspapieren”
GL: na jaar WW: aan het werk of een leerwerkaanbod. (Welk werk, waar, welk salaris etc: niets over beschreven.)
GL: aanbieders van kredieten verplicht meebetalen aan schuldhulpverlening
GL: Abortus en euthanasie moeten daarom uit het Wetboek van Strafrecht.
GL: donorregistratiesysteem (zoals ook D66).
GL: afspraken met bedrijfsleven voor meer etnische minderheden in topfuncties. (mijn god, ik dacht dat we dit soort gedoe achter ons hadden)
GL: (EU) landen krijgen meer tijd om hun tekort weg te werken (lees: Griekenland om te beginnen; lees: meer geld voor Griekenland)
GL: Financiële voordelen voor kostwinnersgezinnen in de belastingen en de sociale zekerheid worden afgeschaft
GL schaft de ontslagvergoedingen in huidige vorm af; verplichte besteding aan scholing.
GL: WW 1 jaar; 90% eerste 6 mnd, 80% tweede 6 mnd. ; dagloon max. modaal salaris
GL: De leeftijd waarop iemand recht krijgt op het wettelijk minimumloon wordt verlaagd van 23 naar 18 jaar.
GL : Werken tegen een laag loon moet financieel meer opleveren.
GL: Risicovolle activiteiten van banken worden gescheiden van de nutsfuncties
GL: stevige bankenbelasting
GL: Er komt een Europees depositogarantiefonds
GL: bindende code voor maatschappelijk verantwoord bankieren; beroepseed voor bankier; Het niet naleven ervan krijgt gevolg (billenkoek ?!)
GL: Er komt een verbod op nachtvluchten (op Schiphol ?!)
GL: De groei van Schiphol en regionale vliegvelden wordt gestopt.
GL: Er komen experimenten om wegen duurzamer te maken, bijvoorbeeld door overkappingen (huh?)
GL: geen nieuwe wegen
GL: Taxivervoer wordt elektrisch
GL: De verlaging van de aanschafbelasting op auto’s wordt teruggedraaid
GL: Belasting op vergoeding voor woon-werkverkeer met de auto
GL: snelle invoering kilometerheffing met spits en lokatie tarief
GL : nieuwe spoorlijn van Almere via Utrecht naar Breda
GL: wettelijk verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen.
GL: Fietsen wordt krachtig gestimuleerd.
GL: verbod op plezierjacht
GL: wettelijk verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen.
GL: Dierproeven worden uitgefaseerd
GL: Dierenrechten worden opgenomen in de Grondwet
GL: De overheid bevordert het herstel van de band tussen stad en platteland en tussen boer en burger (huh?)
GL gaat Borssele sluiten.

Advertenties

4 thoughts on “Mijn samenvatting GL verkiezingsprogramma 2012

  1. veel kul……..Sap was in het begin de gedoodverfde opvolger van Halal-sema
    maar is inmiddels minder sappig!!….een verliezende partij met en slecht programma

  2. Gister was jesse klaver bij de Echte Jannen. Man man man, wat kan die gozer kletsen. Gefascineerd geluisterd. Vroeg me vooral af of hij het nou echt zelf gelooft maar klaarblijeklijk is mevrouw Sap kantje boord geniaal en een groots leidster. Meerdere malen herhaald en benadrukt. Wordt eens tijd dat ze dat in het openbaar ook laat zien dan.

    Oh ja, en GL gaat het helemaal maken.

  3. Kudt met dt is nog nooit niet anders geweest voor het verkiezingsprogamma van de GLen voor de overige oude partijen met DT.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s