“Olifanten in hun vlucht naar voren”

‘Waarop baseren de heren het waandenkbeeld dat wat in twee eeuwen niet is gelukt in België, met twee volken die behalve de moedertaal vrijwel alles met elkaar gemeen hebben, wel in pakweg twee jaar zou kunnen met dertig volkeren die heel wat meer van elkaar verschillen?’

Indien Europa straks ontploft, is dat niet de wijten aan de eurosceptici, maar aan de toenemende wereldvreemdheid van de grootste eurofielen. […] De recente voorzet voor een soort oerknal van Daniel Cohn-Bendit en Guy Verhofstadt, met de intentie om de natiestaten in een Europese federatie te laten oplossen, is in dat opzicht levensgevaarlijk. Alleen door de sterke landen voor de schulden van de zwakke garant te laten staan, zou volgens hen de euro te redden zijn – en daarvoor moet alles wijken. Zelden zullen olifanten in hun vlucht naar voren zo blind door een eeuwenoude politieke porseleinkast zijn gedenderd als deze twee. [bron]

Is Thomas von der Dunk coming to his senses wat de EU betreft?

Ja en Nee. Von der Dunk is groot voorstander van het einde van het nationalisme, maar de wijze waarop de eurofielen het nu aanpakken heeft alleen maar het tegenovergestelde effect. De klap op de vuurpijl is toch wel dit citaat:

Laat Van Rompuys echtgenote als raadslid in haar woonplaats nu ook nog sterk campagne tegen de Franstaligen gevoerd hebben: Van Rompuy zou om te beginnen zijn eigen vrouw moeten overtuigen.