A New Year Message from Nigel Farage

Je kunt het bijna 1-op-1 vertalen naar wat er in Nederland zou moeten gebeuren. Jammer genoeg hebben we in Nederland geen Nigel Farage.

Theo Maassen: hef beveiliging op

Theo Maassen zei vanavond tijdens zijn, door de Vara uitgezonden show `Met alle respect` dat hij tegen beveiliging van publieke figuren is, omdat ze dan wat langer nadenken voordat ze iets zeggen. Hij doelde primair op Wilders. Sterker nog, hij zei: “valse honden krijgen een spuitje, maar valse politici worden beveiligd”. Laat die zin eens even tot u doordringen…

Nog afgezien van de totale stupiditeit van de uitspraak van Theo Maassen, heeft hij vergeten dat zijn eigen collega Ewout Jansen in 2007 met de dood werd bedreigd nadat hij grappen had gemaakt over moslims?

Ook de kunstenaar Rachid Ben Ali werd na doodsbedreigingen beveiligd, na de opening van een tentoonstelling van zijn werk in het Cobra Museum. “Zijn werk bestaat uit cartooneske tekeningen, gemaakt na de moord op Theo van Gogh, waarmee hij een discussie los wil maken over haatzaaiende imams en extremisme binnen de islam”.

Theo Maasen is niet heel slim, maar wel slim genoeg om zelf geen grappen over moslims te maken die ook maar in de verste verte voor moslims reden zou kunnen zijn om zich tegen Theo Maassen te keren. Zo is Theo Maassen dan ook wel weer, politieke correctheid en lafheid gaan hand in hand.

Update: Joris Henquet vindt dit het “volmaakte” cabaret, zo schrijft hij in een recensie in de Volkskrant. Joris Henquet werd in zijn nog korte carriere dan ook vooral betaald door… inderdaad: de Vara. Ik citeer:

Met aanstekelijk plezier brengt Maassen nieuwe grappen over zijn favoriete comedy-onderwerpen, zoals daar zijn masturbatie (en wat je daar allemaal wel niet mee kunt doen) en de anus (en wat je daar allemaal wel niet mee kunt doen).

Heeft Henquet zelfs de tekst bij de advertentie van de DVD heeft geschreven?

Update: onder andere de volgende politici werden in de afgelopen jaren (tijdelijk) beveiligd: Femke Halsema, Job Cohen, Ad Melkert, Paul Rosenmoller, Mark Rutte, Alexander Pechtold, Kees van der Staaij en Rita Verdonk (als minister, daarna werd het haar geweigerd). Deze mensen werden onterecht beveiligd naar de mening van Theo Maassen, zo begrijpen we nu.

Niet beveiligd werden: Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Zij werden vermoord.

Update: Lees ook: Theo Maassen: Het ligt niet aan de islam, het ligt aan Wilders

Update: Lees ook: ‘Islamsatire is dood in Nederland’

Update: Lees ook Nausicaa Marbe: ‘Theo Maassen houdt het taboe van de islambelediging in stand’

“ze stellen dat de staat gelovigen niet de wet mag voorschrijven”

Omdat gelovigen zich niet willen neerleggen bij hun nieuwe positie, en voor hen als kleine minderheid dus ook geen ‘Arabische Lente’ daagt, gaan ze shoppen in juridische en andere vertogen die ze tot nu toe meden. Zo ‘ontdekken’ ze opeens de vrijheid van godsdienst en interpreteren ze die als het recht om uit religieuze motieven boven de wet te staan en privileges te claimen boven andere burgers. De vermaledijde scheiding tussen kerk en staat ‘omhelzen’ ze nu warempel, zij het niet in de zin dat de kerk zich afzijdig houdt van overheidszaken.

Nee, ze stellen dat de staat gelovigen niet de wet mag voorschrijven. En wanneer die wet door een overgrote parlementaire meerderheid en door talloze internationale verdragen wordt gesteund? Dan doen gelovigen beroep op compassie en consideratie jegens een minderheid. Maar compassie of consideratie vertegenwoordigen geen recht waarop men een beroep kan doen. Evenmin als respect (waarvan gelovigen ook menen dat het hun automatisch toekomt). [bron]

August Hans den Boef (vrijdenker van het jaar 2010)