Topeconomen: Noordelijke landen tegelijk uit Euro

Op een gezamenlijke conferentie van de onafhankelijke denktank Open Europe en New Direction, een denktank gelieerd aan de Alliantie van Europese Conservatieven en Hervormers (AECR), hebben vijf vooraanstaande Europese economen hun ‘solidariteitsmanifest’ voor de eurozone gepresenteerd. De vijf economen pleiten daarin voor “een gezamenlijk overeengekomen vertrek [uit de euro] van de meest concurrerende landen. Het manifest van de economen is hier te vinden. Een geluidsopname van de conferentie vindt u hier. [bron]

‘Meer markt of meer staat’

Juli 2012 organiseerde het Holland Financial Centre in samenwerking met de Duisenberg School of de lezingenserie ‘Meer markt of meer staat’. In deze lezingenserie worden ervaringen uit de zorg-, energie- en woonsector nader belicht door Wouter Bos, Marcel Canoy, Piet Eichholz, Lex Hoogduin, Paul Schnabel en Coen Teulings.

Opening en inleiding door Robin Fransman (Twitter account)

Coen Teulings

Lex Hoogduin

Wouter Bos

Paul Schnabel

Piet Eichholtz

Marcel Canoy