Onderzoek naar pedofiele historie van oa. Cohn-Bendit

Een van de coryfeeën van de Groenen die de afgelopen weken in het beklaagdenbankje terechtkwam is eurofractieleider Daniel Cohn-Bendit. De oudgediende beweert echter dat zijn vermeend pedofilievriendelijke uitspraken bedoeld waren als provocatie. Hij wilde zo de preutse Duitse samenleving opschudden en in beweging brengen, houdt Cohn-Bendit vol. [bron]

Politiek activisme door journalisten

Het NIOD-rapport spreekt van een ‘politiek-publicitaire constellatie’ die ‘verregaande consequenties’ had: ‘Nederland stelde in feite een Luchtmobiel Bataljon (Dutchbat) zonder voorwaarden beschikbaar.’ Het aandeel van de media in die constellatie wordt door het NIOD stevig bekritiseerd. De media hebben een ‘tamelijk stereotiep, versimpeld beeld’ geschapen van het Bosnische conflict en van de Nederlandse betrokkenheid. Ze boden ‘te veel moraal, te weinig feiten, te veel standpunten, te weinig analyse, te veel emotie’. Toch stelt Scholten dat de journalistiek behoorlijk genuanceerd was. ‘De risico’s van interventie zijn wel aan bod gekomen.’

Erg veel invloed hadden al die moralistisch getinte berichten, documentaires en verhalen volgens het NIOD overigens niet: binnen de politieke elite bestonden nauwelijks meningsverschillen. Maar de media speelden wel een belangrijke rol bij de beeldvorming. Waar de officiële VN-positie altijd neutraal was (er moest immers alleen maar aan peace keeping worden gedaan), presenteerden de media een ander beeld: een van good guys en bad guys. Met pikzwarte Bosnische Serviërs en lelieblanke Moslims.

Zijn de media daarmee verantwoordelijk? Het NIOD kent aan ‘een brede kring van betrokkenen bij dit beleid, en in het bijzonder de voorvechters’, grote verantwoordelijkheid toe. Scholten: ‘De Henk Hoflands en de Anet Bleichs, gebruikmakend van alle emotionele registers die ze als journalist tot hun beschikking hadden, drongen aan op interventie. Daardoor dragen ze een zekere verantwoordelijkheid. [bron]

Aldus het NIOD in 2002. Iets soortgelijks gebeurde volgens mij rondom de “Arabische lente”, en het lijkt ook nu weer te gebeuren rondom de burgeroorlog in Syrië.

“Spain is officially insolvent: get your money out while you still can”

What’s projected to occur is essentially what happens in all bankruptcies. Eventually you have to borrow more just to pay the interest on your existing debt. The fiscal compact requires eurozone countries to reduce their deficits to 3 per cent by the end of this year, though Spain among others was recently granted an extension. But on these numbers, there is no chance ever of achieving this target without further austerity measures, which even if they were attempted would very likely be self defeating. IN any case, it seems doubtful an economy where unemployment is already above 25 per cent could take any more. [bron]