Gematigde moslims?

mohammed_cartoon1.jpg

De MvJ maakt zich met name zorgen over de slotpassage van de film waarin de heer Wilders voornemens is een aantal soera´s uit de Koran te scheuren en in de open haard te verbranden. Deze handelingen kunnen van een extreme hevigheid zijn voor degenen voor wie dit boek heilig is. Daarbij zal het ook kunnen gaan om gematigde moslims. Deze beleving van extreme hevigheid kan, zo vreest de MvJ, ook leiden tot reacties van een extreme hevigheid. De kans daarop is naar het oordeel van de MvJ reëel en aanmerkelijk. […]

De MvJ geeft tot slot nogmaals aan de voornemens van de heer Wilders zeer verontrustend te vinden. Met name de laatste passage van verscheuren van pagina’s uit de Koran en daarna verbranden, baart hem grote zorgen. Hij houdt er zeer ernstig rekening mee dat de beleving van deze beelden voor gelovige moslims zo hevig kan zijn, dat dit kan leiden tot gewelddadige reacties.

Alsdus het vertrouwelijk verslag van een gesprek op 7 nov. 2007 tussen Wilders, de minister van Justitie, van Binnenlandse Zaken en de plaatsvervangend coördinator terrorismebestrijding. (Dit gesprek vond dus plaats na het gesprek van 31 oktober 2007 tussen de NCTb en Wilders waarin staat dat, volgens dhr Wilders, “e. De beoogde film sluit af met de Hr Wilders die (delen van) de Koran verscheurt.”).

Wat is nou eigenlijk de boodschap van de ministers in dit verslag? Wat ze zeggen is NIET dat extremistische moslims zich beledigd zullen voelen en dat er een grote kans bestaat dat zij tot geweld zullen overgaan. Neen, de ministers refereren aan de groep ‘gelovige moslims’ (en dat zijn dus per definitie alle moslims) en noemen zelfs specifiek de gematigde moslims.

En nu vraag ik u: doen deze ministers dan niet precies waar zij Wilders van betichten: alle moslims over een kam scheren en met geweldadigheid in verband brengen ?! Sterker nog: doen zij dat niet veel explicieter dan Wilders ooit heeft gedaan?

Overigens is het opvallend dat de ministers op 28 nov. nog beweerden niet te weten wat de inhoud van de film zou zijn.

Update: de eerste voorbeelden van massale protesten door gematigde (liberale?) moslims? Of bestaat er feitelijk geen gematigde islam?

Update: the gematigde moslims hebben ook de site van Pat Condell ontdekt? Hij nl. down.

Update: het schijnt dat Pat Condell met een nieuwe website bezig is en de oude daarom offline is.

Respect voor niets

mohammed_cartoon1.jpg

Een thema dat we nog misten in je film is dat moslimterreur momenteel vooral zelfcensuur veroorzaakt in Nederland. Een fenomeen waar jij volgens ons bij het maken van Fitna ook enigszins door bevangen bent geraakt; je verscheurt geen Koran maar een telefoonboek en laat uiteindelijk ook geen bom ontploffen. Door die verstikkende angst en de daaruit voortvloeiende zelfcensuur, worden er in Nederland inmiddels opera’s, fototentoonstellingen en andere kunstuitingen vrijwillig afgeblazen. Zodra mensen zoals jij wél ongecensureerd iets melden over de islam, hebben ze meteen persoonsbeveiliging nodig.

Zoveel commotie en aandacht voor een ‘God’ die niet bestaat. Waar de overheid desondanks respect voor tracht af te dwingen bij monde van Balkenende om zodoende een wit voetje te halen bij extremistische moordenaars en dito regimes. Diezelfde Balkenende die meedoet aan preventieve oorlogen waar hij geen verantwoording voor wenst af te leggen. Alsof het tonen van respect voor dit krankzinnige geloof dan nog helpt. Dit terwijl er nu in ons land een reële kans bestaat om vermoord te worden als je iets zegt wat deze aanstellerige gelovigen niet leuk vinden. Het lijkt wel alsof we in een open inrichting leven.

Paul Jan van de Wint en Rob Muntz [bron]

Shockschade

vangogh2.jpg

Tien dagen geleden was ik ter ondersteuning met Lieuwes moeder mee naar Rijswijk. Daar zetelt de commissie die bepaalt of de zoon van Van Gogh recht heeft op affectieve schade en shockschade van het rijk, ieder zo’n vierenhalfduizend euro (niet per maand zoals ik aanvankelijk veronderstelde, nee, eenmalig). Dit was het hoger beroep.

Affectieve schade is voor verdriet. Was bewezen geacht. Shockschade is voor een shock wanneer het kind bij de moord aanwezig is geweest. Shockschade kan ook worden uitgekeerd voor de geestelijke gevolgen van de gruweldaad voor familieleden.

De claim voor shockschade was afgewezen.

[bron]

Update: zonet vertelde Jan Mulder, de schrijver van de column waaruit bovenstaande stukje is overgenomen, dat Lieuwe van Gogh een officiele waarschuwingsbrief van de gemeente had ontvangen vanwege schoolverzuim op 3 November, dus de dag na de sterfdatum van Theo van Gogh.

Verder commentaar lijkt me overbodig.

Update: dat het zelfs de DAG na de moord was, zoals de Telegraaf beweert, had ik niet uit interview bij DWDD begrepen, maar zou het alleen nog maar erger maken.

Wintergasten [1] & Ayaan Hirsi Ali vs Avy Lewis

naomi-klein-bw.jpg

Vanavond kon u getuige zijn van de eerste aflevering van Wintergasten: Joris Luyendijk in gesprek met Naomi Klein. Meest memorabel fragment in de hele uitzending is toch wel de verliesgevende fabriek die wordt geleid door een ondeskundige en mogelijk zelfs corrupte directeur (feitenmateriaal over de achtergrond is er niet, dus we moeten dit maar even aannemen) en die vervolgens wordt onteigend en overgenomen door de werknemers die er op socialistische basis een renderend bedrijf van maken. Zelden een zo hilarisch en tegelijkertijd naief en misleidend fragment gezien. Ook de reactie van Luyendijk hierop is prachtig: “mijn ervaring met werken in het bedrijfsleven is nou niet bepaald dat veel werknemers hiervoor staan te springen. Hebt u eigenlijk ooit zelf in een fabriek blue-collar werk gedaan?” De blik op het gezicht van Klein was een klein vermogen waard.

In het gesprek refereert Luydendijk ook aan een interview van de echtgenoot van Naomi Klein, Avi Lewis, die het Ayaan Hirsi Ali moeilijk had gemaakt. Hieronder kunt u dit interview zien. De korte introductie is een beetje tendentieus (oa. door het selectief weglaten van belangrijke informatie, zoals het feit dat de moordernaar van Theo van Gogh een moslim fundamentalist was), maar in het interview toont zich een redelijk sympathieke Lewis die er niet op gebrand lijkt Hirsi Ali af te maken, alhoewel de vraagstelling nogal biased is en zijn houding niet bepaald objectief of neutraal is. Sterker nog: in haar laatste zin van het interview zet Hirsi Ali Avi Lewis behoorlijk op z’n plek: powned!

Lees verder