Aanstelleritisproza

Gisteren las ik in de Volkskrant een column van Kader Abdolah die ‘Amerika’ heette, maar die eigenlijk over Israël ging, De sleutelzin luidde: ‘Sinds de stichting van de staat Israël is het geweld toegenomen’. Ik had net z’n biografie van Mohammad, de boodschapper, gelezen. Daar komen moslims in voor die allemaal deugen. En christenen die er ook mee door konden. De enigen waar je toen in Mekka en Medina voor moest uitkijken waren de joden. Dat wordt er om de paar bladzijden ingeboodschapt.

Ik hield al niet van die man, met z’n aanstelleritisproza. Maar hij moet zeker vanwege 60 jaar Israël met z’n rotpoten van m’n Tsjechische rotjoden afblijven.

Jan Blokker houdt niet van Kader Abdolah (fictieve naam) [bron] [zie ook]

Multiculturalisme wetenschappelijk dood verklaard

Buren met een verschillende etnische afkomst hebben minder vertrouwen in elkaar dan buren met dezelfde afkomst. In buurten met een grote etnische diversiteit is het vertrouwen in de buurt daarom laag. Deze uitkomsten gaan op voor zowel allochtonen als autochtonen. Een Marokkaanse man heeft net zo weinig vertrouwen in zijn Nederlandse buurman als omgekeerd. […]

Deze relatie wordt niet veroorzaakt door andere factoren die diverse en minder diverse wijken van elkaar doen verschillen; bijvoorbeeld inkomensongelijkheid, taalvaardigheid (elkaar goed kunnen verstaan), bevolkingsdichtheid en criminaliteit. Zelfs wanneer men in de analyse rekening houdt met deze verschillen bestaat er nog steeds een negatieve relatie tussen etnische diversiteit in de buurt en het vertrouwen van bewoners. [bron]

Hoelang nog voor het multiculturele ideaal ook door politici zoals die van de PvdA definitief wordt begraven?

Gevonden voorwerpen

”Mijn vader sloeg me en vertelde dat ik deze man moest trouwen en indien ik dat niet deed, ik zou worden verkracht. Geen wet en geen sjeik in dit land zouden mij kunnen helpen. Ik weigerde, maar ik kon het huwelijk niet stoppen. Ik vroeg en smeekte mijn moeder en tante om te helpen, maar ze zeiden niks te kunnen doen. Daarom sta ik nu hier”

[bron]

Gevonden voorwerpen

quote.jpg

Natuurlijk, de tweedeling in de samenleving is te wijten aan de problematische immigratie van kanslozen, niet aan het gebruik van het begrippenpaar autochtoon-allochtoon. Maar het neemt niet weg dat er veel voor valt te zeggen om de typering allochtoon-autochtoon af te schaffen. […] De term allochtoon – een begrip uit de jaren zestig – doet allang geen recht meer aan de ingewikkelde samenleving van nu. Het veegt alle immigranten uit circa 170 landen op een hoop: Marokkanen, Surinamers, Turken, maar ook Amerikanen, Japanners, Duitsers. […] Door te spreken over ‘de slechte integratie van allochtonen’ of over ‘allochtone criminaliteit’ kunnen immigranten(kinderen) die het heel goed doen zich onterecht aangesproken voelen. […] Het is juist hoog tijd dat er wordt nagedacht over betere termen.

[bron]

Minister Hirsch Ballin wil af van het begrip allochtoon omdat het tot tweedeling leidt. Zinloos, zegt taal-deskundige Renkema. „Je kan de werkelijkheid niet manipuleren.” Het maakt niet uit hoe je ze noemt. Gastarbeider, nieuwkomer of allochtoon. „De taal volgt de werkelijkheid”, zegt Jan Renkema, hoogleraar tekstkwaliteit in Tilburg. Zolang er mensen zijn die het verschil tussen ‘oorspronkelijke’ bewoners en mensen ‘van buiten’ belangrijk vinden, zal er een woord voor bestaan.

[bron]