Kouwe kermis

Maar u ziet nog steeds de ernst van de situatie niet in. Het wil er domweg niet bij u in dat Nederland een onvervalste totalitaire bananenrepubliek is geworden, en dat de persvrijheid van weleer nooit meer terug zal keren. Het wil er domweg niet bij u in dat u thans vogelvrij bent, en niet meer door een ordentelijke rechtsstaat in bescherming wordt genomen tegen staatsterreur. U blijft maar tegen beter weten in geloven dat zoiets alleen in apenlanden voorkomt. Oeioeioei, wat gaat u van een kouwe kermis thuiskomen.

Pamele Hemelrijk weet het zoals altijd bijzonder scherp te formuleren, maar waar ik het meest bang voor ben is dat er een kern van waarheid in haar betoog zit. [bron]

Gregorius Nekschot spreekt

“Wat in mijn optiek dringend nodig is, is dat de invloed van partijen als het CDA, ChristenUnie en andere religieus geïnspireerde partijen zoveel mogelijk op democratische wijze wordt teruggedrongen. Dat type partijen zijn namelijk echt in alle opzichten een ramp.” […]

“Eén ding is duidelijk”, aldus Nekschot. “We staan er wat vrijheid van meningsuiting betreft uitermate slecht voor in Nederland. Wat mij is overkomen toont aan dat er krachten zijn in de politiek die de vrijheid van meningsuiting willen inperken. Mensen die er onwelgevallige meningen op nahouden worden daadwerkelijk gemuilkorfd. Dat gaat veel verder dan men twintig jaar geleden voor mogelijk had gehouden. Als deze tendens wordt voortgezet zie ik het uiterst somber in want dat betekent dat er in feite staatscensuur gaat worden toegepast.” […]

“Ze zijn er nu kennelijk op uit om te laten zien dat er aan mensen met een minder welgevallige mening wel degelijk wat wordt gedaan. Het staat vast dat wat mij is overkomen ook anderen kan overkomen. Zodra er bij het O.M. een aanklacht ligt kan iemand zomaar worden opgepakt. Dat betekent dat iedereen die een mening ventileert nu een kandidaat is om gearresteerd te worden. Het is dus een hele bedreigende situatie.”

Gregorius Nekschot. Morgen een interview in Sp!ts. [bron]

Stuur de minister naar huis!

Maar Hirsch Ballin laat zich niet zomaar stoppen door een kamermeerderheid of een nederlaag binnen het kabinet. Op dinsdag 12 mei, vier dagen na zijn smadelijke nederlaag, stormde het Openbaar Ministerie bij Gregorius Nekschot binnen. […]

Het is eerder waarschijnlijk dat Justitie (of was het Hirsch Ballin zelf?) plotseling haast had me het aanpakken van Nekschot. Als voorlopig sluitstuk werd Nekschot zodanig onder druk gezet dat de gewraakte tekeningen al werden weg-gecensureerd nog voordat Justitie hem heeft aangeklaagd, laat staan dat een rechter zich heeft kunnen uitspreken. Dat is niet alleen ongekend, maar ook een rechtsstaat onwaardig.

Minister Ernst Hirsch Ballin prees het optreden van zijn ambtenaren. De minister heeft er kennelijk alles voor over om de Nederlandse vrijheden in te perken en is niet eens te beroerd – getuige zijn afgeblazen brief – om er op te wijzen dat die inperkingen nodig met het oog op de komst van de islam naar Nederland. Hirsch Ballin wijkt niet alleen voor de druk van de islam, hij grijpt de druk van intolerante moslims aan om zijn eigen zin door te drukken.

Niets is hem daarbij te dol. In de Kamer heeft hij geen meerderheid, in het kabinet evenmin. En dus gebruikt hij zijn bevoegdheden als minister van Justitie om met intimidatie alsnog zijn zin te krijgen. Wellicht probeert hij door een proefproces uit te lokken en zo jurisprudentie op te bouwen de kruistocht tegen de humor en de vrijheid toch nog succesvol te kunnen voortzetten. Als de Tweede Kamer nog iets van zelfrespect over heeft sturen de volksvertegenwoordigers de minister de komende week naar huis.

Syp Wynia [bron]

Einschuchterung

BREAKING UPDATE: De jacht is geopend:

Het onderzoek van het LECD richt zich verder op de identiteit van betrokkenen. Daaronder vallen onder meer de maker van de cartoons en degene die deze op een website plaatsen of op andere wijze openbaar maken.

Aldus het Openbaar Ministerie. Welke cartoons het precies betreft is niet duidelijk, dus een ieder die cartoons van Gregorius Nekschot op zijn weblog of website heeft gepubliceerd kan mogelijk ieder moment worden opgepakt.

We schrijven het jaar 2008. Het jaar waarin voor het eerst (?) in een (vermeende) moderne westerse vrije democratische rechtstaat een (volgens Teletekst ‘racistische’) cartoonnist werd opgepakt en achter tralies werd gezet voor het maken van satirische cartoons. Het betreft Gregorius Nekschot. Lees verder