Jan Blokker wil meer discriminatie

Maar ik zou tegen de verontruste tekenaars, cabaretiers, columnisten en Eddy Terstalls willen zeggen: laten we ze eerst tarten door van morgen af over christenen, moslims, aardbevingen, tornado’s, seksuele uitspattingen en homofiele kiss-ins de ene schunnige, kwetsende, vreselijke en discriminerende grap te maken na de andere, dus bijvoorbeeld dat de paus laatst een bezoek aan Amerika heeft gebracht omdat hij van zijn bisschoppen daarginds had gehoord dat de prettigste minderjarige jongetjes in Boston wonen – maar dan natuurlijk nog veel en veel erger.

Jan Blokker [bron] die oproept tot discriminatie… in wat voor tijden leven we?

Meulenbelten tot wetgeving verheven?

Leest u het volgende citaat eens aandachtig:

Vorige maand eiste het OM in Amsterdam een geldboete tegen columnist Arnold Scheepmaker omdat hij zich in het studentenblad Havana ‘onverdund antisemitisch’ zou hebben uitgelaten: belediging van een groep mensen op basis van hun ras, volgens het OM een column die ‘niet bedoeld is als bijdrage aan het maatschappelijk debat’. [bron]

Bij mij lopen dan de koude rillingen over mijn rug als ik dat lees. Het Openbaar Ministerie vervolgt tegenwoordig mensen daadwerkelijk met als argument dat hun column niet bedoeld kan zijn als bijdrage aan het maatschappelijk debat. Zover is het gekomen in dit land. Het OM bepaalt zelf of uw mening en uw meningsuiting wel of geen bijdrage vormt aan het maatschappelijk debat, en bij negatief oordeel wordt u voor de rechter gesleept. Het is toch werkelijk niet te geloven. Het meulenbelten (naar SP Senator Meulenbelt, die geen reacties op haar weblog dult die in haar ogen “geen zinvolle bijdrage aan de discussie leveren” en waarbij zij alleen bepaalt of dat wel of niet het geval is, en waarbij nagenoeg zonder uitzondering kritische reacties niet worden toegestaan en alleen lofuitingen aan het adres van mevr. Meulenbelt worden geplaatst) is daarmee tot officieel beleid van deze regering gepromoveerd.

Het moet godverdomme toch niet gekker worden.

Kouwe kermis

Maar u ziet nog steeds de ernst van de situatie niet in. Het wil er domweg niet bij u in dat Nederland een onvervalste totalitaire bananenrepubliek is geworden, en dat de persvrijheid van weleer nooit meer terug zal keren. Het wil er domweg niet bij u in dat u thans vogelvrij bent, en niet meer door een ordentelijke rechtsstaat in bescherming wordt genomen tegen staatsterreur. U blijft maar tegen beter weten in geloven dat zoiets alleen in apenlanden voorkomt. Oeioeioei, wat gaat u van een kouwe kermis thuiskomen.

Pamele Hemelrijk weet het zoals altijd bijzonder scherp te formuleren, maar waar ik het meest bang voor ben is dat er een kern van waarheid in haar betoog zit. [bron]

IT’S HARD BEING LOVED BY JERKS

Herinnert u zich de franse cartooncomedie nog, in het progressieve franse tijdschrift Charlie Hebdo? Momenteel is het filmfestival in Cannes in volle gang, en een van de highlights schijnt de franse comedy “C’est Dur D’etre Aime par des Cons” (It’s Hard Being Loved By Jerks) van Daniel Leconte te zijn. Dat is tevens de tekst die Mohammed op de bovenstaande cartoon uitspreekt. Dit is wat Time er over te zeggen heeft:

“Aside from being a tribute to the liberality of the French judicial system (at least on free-speech matters), It’s Hard Being Loved by Jerks is the briskest, most hilarious and, in its subversive way, most inspiring film so far at Cannes.” [bron]

De film gaan vrijdag in premiere. Niet dat ik in Cannes zit, maar ik kan niet wachten…

(Hieronder de synposis)

Lees verder

Gregorius Nekschot spreekt

“Wat in mijn optiek dringend nodig is, is dat de invloed van partijen als het CDA, ChristenUnie en andere religieus geïnspireerde partijen zoveel mogelijk op democratische wijze wordt teruggedrongen. Dat type partijen zijn namelijk echt in alle opzichten een ramp.” […]

“Eén ding is duidelijk”, aldus Nekschot. “We staan er wat vrijheid van meningsuiting betreft uitermate slecht voor in Nederland. Wat mij is overkomen toont aan dat er krachten zijn in de politiek die de vrijheid van meningsuiting willen inperken. Mensen die er onwelgevallige meningen op nahouden worden daadwerkelijk gemuilkorfd. Dat gaat veel verder dan men twintig jaar geleden voor mogelijk had gehouden. Als deze tendens wordt voortgezet zie ik het uiterst somber in want dat betekent dat er in feite staatscensuur gaat worden toegepast.” […]

“Ze zijn er nu kennelijk op uit om te laten zien dat er aan mensen met een minder welgevallige mening wel degelijk wat wordt gedaan. Het staat vast dat wat mij is overkomen ook anderen kan overkomen. Zodra er bij het O.M. een aanklacht ligt kan iemand zomaar worden opgepakt. Dat betekent dat iedereen die een mening ventileert nu een kandidaat is om gearresteerd te worden. Het is dus een hele bedreigende situatie.”

Gregorius Nekschot. Morgen een interview in Sp!ts. [bron]

Stuur de minister naar huis!

Maar Hirsch Ballin laat zich niet zomaar stoppen door een kamermeerderheid of een nederlaag binnen het kabinet. Op dinsdag 12 mei, vier dagen na zijn smadelijke nederlaag, stormde het Openbaar Ministerie bij Gregorius Nekschot binnen. […]

Het is eerder waarschijnlijk dat Justitie (of was het Hirsch Ballin zelf?) plotseling haast had me het aanpakken van Nekschot. Als voorlopig sluitstuk werd Nekschot zodanig onder druk gezet dat de gewraakte tekeningen al werden weg-gecensureerd nog voordat Justitie hem heeft aangeklaagd, laat staan dat een rechter zich heeft kunnen uitspreken. Dat is niet alleen ongekend, maar ook een rechtsstaat onwaardig.

Minister Ernst Hirsch Ballin prees het optreden van zijn ambtenaren. De minister heeft er kennelijk alles voor over om de Nederlandse vrijheden in te perken en is niet eens te beroerd – getuige zijn afgeblazen brief – om er op te wijzen dat die inperkingen nodig met het oog op de komst van de islam naar Nederland. Hirsch Ballin wijkt niet alleen voor de druk van de islam, hij grijpt de druk van intolerante moslims aan om zijn eigen zin door te drukken.

Niets is hem daarbij te dol. In de Kamer heeft hij geen meerderheid, in het kabinet evenmin. En dus gebruikt hij zijn bevoegdheden als minister van Justitie om met intimidatie alsnog zijn zin te krijgen. Wellicht probeert hij door een proefproces uit te lokken en zo jurisprudentie op te bouwen de kruistocht tegen de humor en de vrijheid toch nog succesvol te kunnen voortzetten. Als de Tweede Kamer nog iets van zelfrespect over heeft sturen de volksvertegenwoordigers de minister de komende week naar huis.

Syp Wynia [bron]

Staatsintimidatie

Gregorius Nekschot heeft de 8 cartoons waarvan het OM beweert dat ze strafbaar zouden (kunnen) zijn onder druk van datzelfde Openbaar Ministerie verwijderd van zijn weblog, zo verteld hij vandaag in het programma Nova. Let wel: onder druk van het OM. Terwijl de rechter de enige is die bepaalt of die cartoons inderdaad strafbaar zijn, en nog geen enkele rechter heeft zich uitgesproken over deze cartoons!

Waarom dan toch Nekschot onder druk zetten om de cartoons te verwijderen? Nu, ik heb daar wel een idee over. Lees verder

We moeten nu bereid zijn de strijd aan te gaan

We moeten nu bereid zijn de strijd aan te gaan voor onze overtuigingen. Als je begint met toegeven, dan houdt de druk niet op, het is een glijdende schaal.’ […]

Hij vindt dat schrijvers, politici en tekenaars nu stelling moeten durven nemen. Je moet een lijn trekken, betoogt Nekschot. ‘Ik zet me af tegen degenen die zeggen: We moeten rekening houden met de gevoeligheden. Met de vrijheid van meningsuiting valt niet te schipperen.’

‘Iedereen mag grappen maken over alles,’ vindt de tekenaar. Maar niet veel mensen zijn bereid te vechten voor de vrijheid van meningsuiting, denkt hij. ‘Nederlanders zijn ‘bereid hun eigen overtuigingen te verkwanselen voor rust en geldelijk gewin’.

Gregorius Nekschot [bron] heeft gelijk.