Marokkanen zijn gek

Het kabinet laat onderzoek doen naar de psychische oorzaken voor het ontsporen van Marokkaanse jongeren.

Het onderzoek richt zich op psychologische en gedragsproblemen die zich specifiek onder Marokkaanse jongeren voordoen. Dat kondigde minister Ella Vogelaar (Integratie), met minister André Rouvoet (Jeugd) de opdrachtgever van het onderzoek, aan in een overleg met de Tweede Kamer.

”Duidelijk is dat we nog te weinig weten van de oorzaken, laat staan dat we effectieve hulp weten te organiseren,” zei Vogelaar. De resultaten moeten nog in de loop van dit jaar bekend worden, waarna het kabinet mogelijk besluit tot speciaal op Marokkaanse jongeren toegespitst beleid, ‘net als voor hun Antilliaanse leeftijdgenoten’. [bron]

Too little too late, of goed dat ook de PvdA eindelijk ook dit stukje politiek correctheid achter zich laat?

Meulenbelten tot wetgeving verheven?

Leest u het volgende citaat eens aandachtig:

Vorige maand eiste het OM in Amsterdam een geldboete tegen columnist Arnold Scheepmaker omdat hij zich in het studentenblad Havana ‘onverdund antisemitisch’ zou hebben uitgelaten: belediging van een groep mensen op basis van hun ras, volgens het OM een column die ‘niet bedoeld is als bijdrage aan het maatschappelijk debat’. [bron]

Bij mij lopen dan de koude rillingen over mijn rug als ik dat lees. Het Openbaar Ministerie vervolgt tegenwoordig mensen daadwerkelijk met als argument dat hun column niet bedoeld kan zijn als bijdrage aan het maatschappelijk debat. Zover is het gekomen in dit land. Het OM bepaalt zelf of uw mening en uw meningsuiting wel of geen bijdrage vormt aan het maatschappelijk debat, en bij negatief oordeel wordt u voor de rechter gesleept. Het is toch werkelijk niet te geloven. Het meulenbelten (naar SP Senator Meulenbelt, die geen reacties op haar weblog dult die in haar ogen “geen zinvolle bijdrage aan de discussie leveren” en waarbij zij alleen bepaalt of dat wel of niet het geval is, en waarbij nagenoeg zonder uitzondering kritische reacties niet worden toegestaan en alleen lofuitingen aan het adres van mevr. Meulenbelt worden geplaatst) is daarmee tot officieel beleid van deze regering gepromoveerd.

Het moet godverdomme toch niet gekker worden.

Kouwe kermis

Maar u ziet nog steeds de ernst van de situatie niet in. Het wil er domweg niet bij u in dat Nederland een onvervalste totalitaire bananenrepubliek is geworden, en dat de persvrijheid van weleer nooit meer terug zal keren. Het wil er domweg niet bij u in dat u thans vogelvrij bent, en niet meer door een ordentelijke rechtsstaat in bescherming wordt genomen tegen staatsterreur. U blijft maar tegen beter weten in geloven dat zoiets alleen in apenlanden voorkomt. Oeioeioei, wat gaat u van een kouwe kermis thuiskomen.

Pamele Hemelrijk weet het zoals altijd bijzonder scherp te formuleren, maar waar ik het meest bang voor ben is dat er een kern van waarheid in haar betoog zit. [bron]

IT’S HARD BEING LOVED BY JERKS

Herinnert u zich de franse cartooncomedie nog, in het progressieve franse tijdschrift Charlie Hebdo? Momenteel is het filmfestival in Cannes in volle gang, en een van de highlights schijnt de franse comedy “C’est Dur D’etre Aime par des Cons” (It’s Hard Being Loved By Jerks) van Daniel Leconte te zijn. Dat is tevens de tekst die Mohammed op de bovenstaande cartoon uitspreekt. Dit is wat Time er over te zeggen heeft:

“Aside from being a tribute to the liberality of the French judicial system (at least on free-speech matters), It’s Hard Being Loved by Jerks is the briskest, most hilarious and, in its subversive way, most inspiring film so far at Cannes.” [bron]

De film gaan vrijdag in premiere. Niet dat ik in Cannes zit, maar ik kan niet wachten…

(Hieronder de synposis)

Lees verder

Mr president, drop your double agenda

As President George W. Bush wraps up his trip to the Middle East, controversial Dutch lawmaker Geert Wilders, a passionate supporter of Bush and the U.S. war on terrorism, called on him to drop his “double agenda” in the region by ending support to Islamic states like Saudi Arabia.

Wilders, who briefly achieved global notoriety when he released his anti-Koran film “Fitna” in March, told United Press International that the United States should not overlook Saudi Arabia’s flagrant bad governance and human-rights abuses.

“American relations with Saudi Arabia should be revised,” he said, adding that Saudi Arabia’s status as a major oil producer should not mean that its track record ought to be overlooked. “Saudi Arabia is no good and won’t be for the foreseeable future,” he said. [bron]

Ben benieuwd welke media in Nederland hier aandacht aan gaan geven.

Gregorius Nekschot spreekt

“Wat in mijn optiek dringend nodig is, is dat de invloed van partijen als het CDA, ChristenUnie en andere religieus geïnspireerde partijen zoveel mogelijk op democratische wijze wordt teruggedrongen. Dat type partijen zijn namelijk echt in alle opzichten een ramp.” […]

“Eén ding is duidelijk”, aldus Nekschot. “We staan er wat vrijheid van meningsuiting betreft uitermate slecht voor in Nederland. Wat mij is overkomen toont aan dat er krachten zijn in de politiek die de vrijheid van meningsuiting willen inperken. Mensen die er onwelgevallige meningen op nahouden worden daadwerkelijk gemuilkorfd. Dat gaat veel verder dan men twintig jaar geleden voor mogelijk had gehouden. Als deze tendens wordt voortgezet zie ik het uiterst somber in want dat betekent dat er in feite staatscensuur gaat worden toegepast.” […]

“Ze zijn er nu kennelijk op uit om te laten zien dat er aan mensen met een minder welgevallige mening wel degelijk wat wordt gedaan. Het staat vast dat wat mij is overkomen ook anderen kan overkomen. Zodra er bij het O.M. een aanklacht ligt kan iemand zomaar worden opgepakt. Dat betekent dat iedereen die een mening ventileert nu een kandidaat is om gearresteerd te worden. Het is dus een hele bedreigende situatie.”

Gregorius Nekschot. Morgen een interview in Sp!ts. [bron]

Stuur de minister naar huis!

Maar Hirsch Ballin laat zich niet zomaar stoppen door een kamermeerderheid of een nederlaag binnen het kabinet. Op dinsdag 12 mei, vier dagen na zijn smadelijke nederlaag, stormde het Openbaar Ministerie bij Gregorius Nekschot binnen. […]

Het is eerder waarschijnlijk dat Justitie (of was het Hirsch Ballin zelf?) plotseling haast had me het aanpakken van Nekschot. Als voorlopig sluitstuk werd Nekschot zodanig onder druk gezet dat de gewraakte tekeningen al werden weg-gecensureerd nog voordat Justitie hem heeft aangeklaagd, laat staan dat een rechter zich heeft kunnen uitspreken. Dat is niet alleen ongekend, maar ook een rechtsstaat onwaardig.

Minister Ernst Hirsch Ballin prees het optreden van zijn ambtenaren. De minister heeft er kennelijk alles voor over om de Nederlandse vrijheden in te perken en is niet eens te beroerd – getuige zijn afgeblazen brief – om er op te wijzen dat die inperkingen nodig met het oog op de komst van de islam naar Nederland. Hirsch Ballin wijkt niet alleen voor de druk van de islam, hij grijpt de druk van intolerante moslims aan om zijn eigen zin door te drukken.

Niets is hem daarbij te dol. In de Kamer heeft hij geen meerderheid, in het kabinet evenmin. En dus gebruikt hij zijn bevoegdheden als minister van Justitie om met intimidatie alsnog zijn zin te krijgen. Wellicht probeert hij door een proefproces uit te lokken en zo jurisprudentie op te bouwen de kruistocht tegen de humor en de vrijheid toch nog succesvol te kunnen voortzetten. Als de Tweede Kamer nog iets van zelfrespect over heeft sturen de volksvertegenwoordigers de minister de komende week naar huis.

Syp Wynia [bron]

Staatsintimidatie

Gregorius Nekschot heeft de 8 cartoons waarvan het OM beweert dat ze strafbaar zouden (kunnen) zijn onder druk van datzelfde Openbaar Ministerie verwijderd van zijn weblog, zo verteld hij vandaag in het programma Nova. Let wel: onder druk van het OM. Terwijl de rechter de enige is die bepaalt of die cartoons inderdaad strafbaar zijn, en nog geen enkele rechter heeft zich uitgesproken over deze cartoons!

Waarom dan toch Nekschot onder druk zetten om de cartoons te verwijderen? Nu, ik heb daar wel een idee over. Lees verder

Einschuchterung

BREAKING UPDATE: De jacht is geopend:

Het onderzoek van het LECD richt zich verder op de identiteit van betrokkenen. Daaronder vallen onder meer de maker van de cartoons en degene die deze op een website plaatsen of op andere wijze openbaar maken.

Aldus het Openbaar Ministerie. Welke cartoons het precies betreft is niet duidelijk, dus een ieder die cartoons van Gregorius Nekschot op zijn weblog of website heeft gepubliceerd kan mogelijk ieder moment worden opgepakt.

We schrijven het jaar 2008. Het jaar waarin voor het eerst (?) in een (vermeende) moderne westerse vrije democratische rechtstaat een (volgens Teletekst ‘racistische’) cartoonnist werd opgepakt en achter tralies werd gezet voor het maken van satirische cartoons. Het betreft Gregorius Nekschot. Lees verder

Multiculturalisme wetenschappelijk dood verklaard

Buren met een verschillende etnische afkomst hebben minder vertrouwen in elkaar dan buren met dezelfde afkomst. In buurten met een grote etnische diversiteit is het vertrouwen in de buurt daarom laag. Deze uitkomsten gaan op voor zowel allochtonen als autochtonen. Een Marokkaanse man heeft net zo weinig vertrouwen in zijn Nederlandse buurman als omgekeerd. […]

Deze relatie wordt niet veroorzaakt door andere factoren die diverse en minder diverse wijken van elkaar doen verschillen; bijvoorbeeld inkomensongelijkheid, taalvaardigheid (elkaar goed kunnen verstaan), bevolkingsdichtheid en criminaliteit. Zelfs wanneer men in de analyse rekening houdt met deze verschillen bestaat er nog steeds een negatieve relatie tussen etnische diversiteit in de buurt en het vertrouwen van bewoners. [bron]

Hoelang nog voor het multiculturele ideaal ook door politici zoals die van de PvdA definitief wordt begraven?

BBC: balance ignored

Hieronder ziet u een stukje van de email conversatie tussen de global warming activiste Jo Abbess en de BBC reporter Roger Harrabin die een artikel had gepubliceerd over global warming. De activist was niet erg blij met dat artikel omdat er ruimte werd gegeven voor het feit dat temperatuur recentelijk lijkt te dalen in plaats van te stijgen. Lees hoe de activist op arrogante en bijna dreigende wijze de BBC reporter wil dwingen om het stuk aan te passen. Haar emails geven daarnaast ook naar mijn mening goed weer hoe dit soort mensen denkt: volkomen overtuigd van hun eigen gelijk, geen ruimte voor twijfel en geen enkele waarde hechten aan de mening van anderen, sterker nog: die meningen mogen niet worden verkondigd en moeten worden geweerd uit de publicaties. Alsof de oude extreemlinkse communistische dicatatuur herleeft in 2008 door dit soort Single Issue Fanatics.

The near-Earth surface temperatures may be cooler in 2008 that they
were in 2007, but there is no way that Global Warming has stopped, or
has even gone into reverse. The oceans have been warming consistently,
for example, and we’re not seeing temperatures go into reverse, in
general, anywhere.

Your word “debate”. This is not an issue of “debate”. This is an issue
of emerging truth.
I don’t think you should worry about whether people
feel they are countering some kind of conspiracy, or suspicious that
the full extent of the truth is being withheld from them.

Every day more information is added to the stack showing the desperate
plight of the planet.

It would be better if you did not quote the sceptics. Their voice is
heard everywhere, on every channel. They are deliberately obstructing
the emergence of the truth.

I would ask : please reserve the main BBC Online channel for emerging truth.

Otherwise, I would have to conclude that you are insufficiently
educated to be able to know when you have been psychologically
manipulated. And that would make you an unreliable reporter.

I am about to send your comments to others for their contribution,
unless you request I do not. They are likely to want to post your
comments on forums/fora, so please indicate if you do not want this to
happen. You may appear in an unfavourable light because it could be
said that you have had your head turned by the sceptics.

En de activist had ‘succes’: de BBC ging door de knieën en wijzigde het artikel:

Have a look in 10 minutes and tell me you are happier

We have changed headline and more

Hier kunt u in een korte animatie [bron] zien welke wijzigingen werden doorgevoerd (zie ook). Nu kent u dus ook het proces waarop deze “emerging thruth” tot stand komt. De activist krijgt er in de comments onder de publicatie van de emails overigens behoorlijk van langs. Het is dan ook met name schokkend dat de BBC zich zo makkelijk laat manipuleren. Overigens werd datum & tijdstip van het artikel niet aangepast door de BBC. Misschien om te verhullen dat het artikel was aangepast?

Update: Glenn Beck met de voorleesvariant, geheel op zijn bekende ‘eigen wijze’:

Angst en machteloosheid

Zoals in het WODC-rapport is gesteld, biedt ons strafrecht bij deze stand van zaken weinig
bescherming tegen krenking van godsdienstige gevoelens. Het is echter een taak van de overheid
om bij zware beledigingen op te treden en aldus te voorkomen dat burgers dermate ernstig worden
gegriefd dat bij hen gevoelens van angst en machteloosheid ontstaan. Het kabinet meent daarom dat onderzocht dient te worden op welke wijze artikel 147 Sr beter bij kan dragen aan de gevoelde wens van bescherming.

Aldus onze minsiter van Justitie Hirsch Ballin in de iets te vroeg gepubliceerde brief [bron]. Hirsch Ballin wil dus voorkomen dat bij mensen gevoelens van angst en machteloosheid ontstaan doordat anderen dingen zeggen die niet overeenkomen met de jarenlange indoctrinatie die deze arme mensen in hun jonge kinderjaren hebben moeten ondergaan. Dus zal het in de nabije toekomst verboden worden om te zeggen “goden bestaan niet”, “Mohammed was naar huidige maatstaven een pedofiel” of andere stoute antigodsdienstige uitspraken. En makers van weblogs als dit, deze, of deze zullen naakt aan de ketting worden gelegd in de kerkers van de Tweede Kamer! Dat zal ze godverdomme leren!

Als het niet zo erngstig was zou je er er toch maagkrampen van het lachen van krijgen? Maar het is ernstig, zeer ernstig. En daar wordt ik dan weer een beetje bang van, met gevoelens van machteloosheid. Het zou godverdomme verboden moeten worden.

Update: Nog een laatste opmerking over de brief van Hirsch Ballin: hij stelt voor om bij de strafbaarheid de bescherming van de openbare orde als maatstaf te nemen:

Voor de vormgeving van deze wijziging zou de Duitse strafbaarstelling van belediging van
godsdienstige of levensbeschouwelijke gevoelens van anderen, tot voorbeeld kunnen strekken. In de strafbepaling, opgenomen in paragraaf 166 van het Strafgesetzbuch, wordt de nadruk gelegd op de bescherming van de openbare orde.

Behalve dat bescherming van de openbare orde reeds in de wet geregeld is, valt hierbij nog iets anders op, nl. dat vooral die geloven en gelovigen beschermd zullen worden die zich zodanig opstellen dat bij belediging van hen of hun geloof of levensovertuiging de kans op schending van de openbare orde het grootst is. Met andere woorden: impliciet dreigen met geweld en verstoring van de openbare orde gaat het helemaal worden nadat Hirsch Ballin zijn zin heeft gekregen.

Je zou er bijna een Fundamentalistische Atheistische Vrijdenkersbeweging voor oprichten, die in niet mis te verstane woorden duidelijk zou moeten maken dat iedere religieuze uiting als een belediging van de Atheisten en Vrijdenkers zal worden beschouwd en dat er aanzienlijke kans op verstoring van de openbare orde het gevolg zou kunnen zijn.