Morele chantage in een religieus jasje

mohammed_cartoon1.jpg

“Mensen verdienen respect voor wat hen ten diepste beweegt, hun geloof, hun eigenheid”.

Aldus JP Balkenende, u weet wel, de premier van alle Nederlanders, vandaag in een poging tot morele chantage aan het adres van gekozen volksvertegenwoordiger Geert Wilders.

Laat deze woorden van Balkenende even goed tot u doordringen. Wat zegt Balkenende hier eigenlijk? Verdienen Nazi’s respect voor hun fascistische overtuigingen? Verdienen racisten respect voor wat hen ten diepste beweegt? Verdienen kinderverkrachters respect voor hun eigenheid? Kortom, wat is dit voor een onzinnige uitspraak?! Of zou Balkenende bedoelen dat Wilders respect verdient voor wat hem ten diepste beweegt: zijn anti-islam overtuiging en eigenheid?!

Quotes from the past

mikrofoon.jpg

“Er moet alles aan gedaan worden om te bevorderen dat buitenlandse werknemers en hun gezinnen op volwaardige wijze kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Het is daarom van belang hen te verplichten goed Nederlands te leren”

Lotty Eldering, hoogleraar interculturele problematiek, in haar proefschrift in 1978 (!!)  [bron]

Velen beweren dat men altijd dacht dat marokkaanse gastarbeider gezinnen terug zouden keren naar Marokko. Eldering toonde al in 1978 aan dat dit niet waar was. Haar advies haalde toen alle kranten. De politieke correctheid zorgde ervoor dat er niets mee gebeurde.

Quotes from the past

groftaalgebruikv3.jpg

Ik sta achter wat Voltaire zegt: ik kan uw mening nog zo abject vinden, maar ik zal uw recht verdedigen om die te uiten. Ik ben ook voor afschaffen van dat rare Grondwetsartikel: gij zult niet discrimineren. Prachtig. Maar als dat betekent dat mensen geen discriminerende opmerkingen meer mogen maken, en die maak je in dit land nogal snel, dat zeg ik: dit is niet goed. Laat mensen die opmerkingen maar maken. Er is een grens en die vind ik heel belangrijk: je mag nooit aanzetten tot fysiek geweld. Dat kan een rechtsstaat zich niet permitteren. Maar als een imam weet te vertellen dat mijn levenswandel volstrekt verwerpelijk is en beneden die van varkens ligt: oké, dan zegt hij dat maar.

Pim Fortuyn’s uitspraak over de afschaffing van artikel 1 van de Grondwet in zijn werkelijke context. Hij deed die uitspraak feitelijk dus om ook Imams de mogelijkheid te geven om te zeggen wat zij willen zeggen. Dat werd er nooit bijverteld door zijn criticasters. [bron]

Quotes from the past

groftaalgebruikv3.jpg

Er is heel veel sabotage in de gezondheidszorg, in het onderwijs en bij de politie. Je kunt dat de mensen niet erg kwalijk nemen. Want een arbeidsorganisatie is ziek als personeelsleden dat gaan doen. Het kleinbedrijf komt niet verder dan drie procent ziekteverzuim. Het grootbedrijf zit rond de zeven procent. En dan kom je in de collectieve sector en daar is het tien, vijftien procent. Dat is sabotage, dat kan niet anders.

Pim Fortuyn sprak een waarheid die andere politici ook kennen maar niet durven uitspreken; in het beruchte volkskrant artikel [bron]

~ ~ ~

 

Quotes from the past

quotefromthepast.jpg

Studenten raakten in de ban van Marx en Marcuse, en eisten «radicale democratisering». Zij wensten op gelijke voet te staan met docenten, schaften daartoe leerjaren af en voerden zogenoemd projectonderwijs in. Een ieder die tussen 1970 en 1980 de School verliet, was veeleer activist dan journalist. Van onderwijs was nauwelijks sprake.

De geschiedenis van de Hogeschool voor de Journalistiek in Utrecht [bron]

~~~

 

Quotes from the past

quotefromthepast.jpg

I believe today that I am acting in the sense of the Almighty Creator. By warding off the Jews I am fighting for the Lord’s work.

Adolph Hitler, Speech, Reichstag, 1936 [bron]

Het vermeende atheisme van Hitler wordt vaak gebruikt door de relifundi’s om aan te tonen dat atheisten veel meer dood en verderf hebben gezaaid dan religie en hun aanhangers.

~ ~ ~