IT’S HARD BEING LOVED BY JERKS

Herinnert u zich de franse cartooncomedie nog, in het progressieve franse tijdschrift Charlie Hebdo? Momenteel is het filmfestival in Cannes in volle gang, en een van de highlights schijnt de franse comedy “C’est Dur D’etre Aime par des Cons” (It’s Hard Being Loved By Jerks) van Daniel Leconte te zijn. Dat is tevens de tekst die Mohammed op de bovenstaande cartoon uitspreekt. Dit is wat Time er over te zeggen heeft:

“Aside from being a tribute to the liberality of the French judicial system (at least on free-speech matters), It’s Hard Being Loved by Jerks is the briskest, most hilarious and, in its subversive way, most inspiring film so far at Cannes.” [bron]

De film gaan vrijdag in premiere. Niet dat ik in Cannes zit, maar ik kan niet wachten…

(Hieronder de synposis)

Lees verder

Gregorius Nekschot spreekt

“Wat in mijn optiek dringend nodig is, is dat de invloed van partijen als het CDA, ChristenUnie en andere religieus geïnspireerde partijen zoveel mogelijk op democratische wijze wordt teruggedrongen. Dat type partijen zijn namelijk echt in alle opzichten een ramp.” […]

“Eén ding is duidelijk”, aldus Nekschot. “We staan er wat vrijheid van meningsuiting betreft uitermate slecht voor in Nederland. Wat mij is overkomen toont aan dat er krachten zijn in de politiek die de vrijheid van meningsuiting willen inperken. Mensen die er onwelgevallige meningen op nahouden worden daadwerkelijk gemuilkorfd. Dat gaat veel verder dan men twintig jaar geleden voor mogelijk had gehouden. Als deze tendens wordt voortgezet zie ik het uiterst somber in want dat betekent dat er in feite staatscensuur gaat worden toegepast.” […]

“Ze zijn er nu kennelijk op uit om te laten zien dat er aan mensen met een minder welgevallige mening wel degelijk wat wordt gedaan. Het staat vast dat wat mij is overkomen ook anderen kan overkomen. Zodra er bij het O.M. een aanklacht ligt kan iemand zomaar worden opgepakt. Dat betekent dat iedereen die een mening ventileert nu een kandidaat is om gearresteerd te worden. Het is dus een hele bedreigende situatie.”

Gregorius Nekschot. Morgen een interview in Sp!ts. [bron]

Einschuchterung

BREAKING UPDATE: De jacht is geopend:

Het onderzoek van het LECD richt zich verder op de identiteit van betrokkenen. Daaronder vallen onder meer de maker van de cartoons en degene die deze op een website plaatsen of op andere wijze openbaar maken.

Aldus het Openbaar Ministerie. Welke cartoons het precies betreft is niet duidelijk, dus een ieder die cartoons van Gregorius Nekschot op zijn weblog of website heeft gepubliceerd kan mogelijk ieder moment worden opgepakt.

We schrijven het jaar 2008. Het jaar waarin voor het eerst (?) in een (vermeende) moderne westerse vrije democratische rechtstaat een (volgens Teletekst ‘racistische’) cartoonnist werd opgepakt en achter tralies werd gezet voor het maken van satirische cartoons. Het betreft Gregorius Nekschot. Lees verder

Angst en machteloosheid

Zoals in het WODC-rapport is gesteld, biedt ons strafrecht bij deze stand van zaken weinig
bescherming tegen krenking van godsdienstige gevoelens. Het is echter een taak van de overheid
om bij zware beledigingen op te treden en aldus te voorkomen dat burgers dermate ernstig worden
gegriefd dat bij hen gevoelens van angst en machteloosheid ontstaan. Het kabinet meent daarom dat onderzocht dient te worden op welke wijze artikel 147 Sr beter bij kan dragen aan de gevoelde wens van bescherming.

Aldus onze minsiter van Justitie Hirsch Ballin in de iets te vroeg gepubliceerde brief [bron]. Hirsch Ballin wil dus voorkomen dat bij mensen gevoelens van angst en machteloosheid ontstaan doordat anderen dingen zeggen die niet overeenkomen met de jarenlange indoctrinatie die deze arme mensen in hun jonge kinderjaren hebben moeten ondergaan. Dus zal het in de nabije toekomst verboden worden om te zeggen “goden bestaan niet”, “Mohammed was naar huidige maatstaven een pedofiel” of andere stoute antigodsdienstige uitspraken. En makers van weblogs als dit, deze, of deze zullen naakt aan de ketting worden gelegd in de kerkers van de Tweede Kamer! Dat zal ze godverdomme leren!

Als het niet zo erngstig was zou je er er toch maagkrampen van het lachen van krijgen? Maar het is ernstig, zeer ernstig. En daar wordt ik dan weer een beetje bang van, met gevoelens van machteloosheid. Het zou godverdomme verboden moeten worden.

Update: Nog een laatste opmerking over de brief van Hirsch Ballin: hij stelt voor om bij de strafbaarheid de bescherming van de openbare orde als maatstaf te nemen:

Voor de vormgeving van deze wijziging zou de Duitse strafbaarstelling van belediging van
godsdienstige of levensbeschouwelijke gevoelens van anderen, tot voorbeeld kunnen strekken. In de strafbepaling, opgenomen in paragraaf 166 van het Strafgesetzbuch, wordt de nadruk gelegd op de bescherming van de openbare orde.

Behalve dat bescherming van de openbare orde reeds in de wet geregeld is, valt hierbij nog iets anders op, nl. dat vooral die geloven en gelovigen beschermd zullen worden die zich zodanig opstellen dat bij belediging van hen of hun geloof of levensovertuiging de kans op schending van de openbare orde het grootst is. Met andere woorden: impliciet dreigen met geweld en verstoring van de openbare orde gaat het helemaal worden nadat Hirsch Ballin zijn zin heeft gekregen.

Je zou er bijna een Fundamentalistische Atheistische Vrijdenkersbeweging voor oprichten, die in niet mis te verstane woorden duidelijk zou moeten maken dat iedere religieuze uiting als een belediging van de Atheisten en Vrijdenkers zal worden beschouwd en dat er aanzienlijke kans op verstoring van de openbare orde het gevolg zou kunnen zijn.

De Koran, een verzinsel

Deze twee boeken van mij – ’De boodschapper’ en ’De Koran’ – zijn gebaseerd op één grondgedachte: Mohammed is een mens en de Koran is zijn verhaal, zijn verzinsel. Dat verzinsel had hij nodig om zijn doel te bereiken. De Koran is dus een menselijk boek. […] Maar wie nu de Koran pakt als leidraad voor regeren, is achterlijk. Een samenleving die is ingericht volgens de sharia, is achterlijk. [bron]

Kader Abdolah (fictieve naam) beledigt alle moslims en zal nu wel door de linkse kerk en het kabinet met Balkenende voorop als een gevaar voor Nederland betiteld worden. Kwestie van tijd. Tog??

Verder is deze Kader Abdolah vooral een over het paard getilde narcist:

Mohammed lijkt heel erg op mij. Door de worsteling van Mohammed te bestuderen, heb ik mezelf beter leren kennen. De natuur heeft mij van mijn kindertijd af het goddelijke inzicht gegeven dat wat je wilt, bereikbaar is. […]

Mohammed komt in de rij te staan van grote nobele mensen die een doel hadden: Einstein, Alexander Bell, die de telefoon uitvond, de man die internet uitvond, de man die de mobiele telefoon uitvond. De mannen die iets willen en het bereiken. 1400 jaar geleden dacht Mohammed: ik ga een eenheid, een God, een Allah creëren. En wat in zijn fantasie ontstond, werd werkelijkheid.”

Hoort Kader Abdolah ook in dit rijtje mannen thuis?

„Kader Abdolah hoort daar ookbij”

Update: lees ook Peter Breedveld over Kader Abdolah.

Geld stink niet? Deze 1,2 ton anders wel!

Als de burger misbruik wil maken, dan heeft hij op deze wijze een mooie kans om snel geld te verdienen. [bron]

Dit zaakje stikt zo erg dat je de stank tot in Turkije kunt ruiken. Horen we natuurlijk nooit meer iets van. Dat hele gedoe rond die Westermoskee is wat mij betreft zo langzaamaan onderwerp voor een parlementaire enquete.

Kakelende vrouwenclubje

We moeten nooit en te nimmer de emancipatiegedachte aanhangen en betogen dat er evenveel mannen als vrouwen in de politiek moeten zitten. Dat is onzinnig. Je ziet het nu in de Kamer gebeuren. Het is net een soort vrouwenclubje dat daar zit te kakelen. Ik heb freule Wttewaal van Stoetwegen meegemaakt. Dat was een echte bestuurder. Er zijn vrouwen die dat hebben. De meesten hebben dat niet.” [bron]

Oud-SGP-fractievoorzitter ir. Hendrik van Rossum (88) praat ook nu nog aktief meer over het beleid van de partij ten aanzien van vrouwen in de politiek.